בנק ישראל הודיע היום (שני) כי ישאיר את הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 0.1%. בנימוקים להחלטה, הסבירה הוועדה המוניטרית כי "בחודשים האחרונים חלה עלייה קלה בסביבת האינפלציה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד: האינפלציה השנתית עלתה, וחלה עלייה קלה בציפיות לטווחים הקצרים. הציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות בתוך היעד".

ההחלטה לא מפתיעה, שכן תחזית חטיבת המחקר של הבנק שפורסמה בחודש שעבר, ציינה כי לא תהיה העלאת ריבית לפחות עד הרבעון השלישי של השנה הבאה, והריבית תעלה ל-0.25% בסוף הרבעון הרביעי של השנה הבאה.

אינדיקטור מקדים נוסף להודעה היום הוא העובדה שהאינפלציה מתחילת השנה הנוכחית עומדת על 0.6%, כאשר טווח היעד שהגדיר לה בנק ישראל עומד על 3%-1%. נגידת הבנק, קרנית פלוג, אמרה בחודש שעבר כי הריבית תישאר על כנה "כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד", ברמזה כי כל עוד לא יעלו המחירים, לא צפוי בנק ישראל לעלות את הריבית.

עןד נכתב בנימוקי הוועדה המוניטרית, כי "המשק ממשיך לצמוח בקצב התואם את הצמיחה הפוטנציאלית, אך באומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית של הרבעון השלישי מסתמנת בלימה בהתאוששות היצוא בשל ירידה ביצוא הסחורות, והצריכה הפרטית שבה להיות המרכיב העיקרי בצמיחה. כל האינדיקטורים משוק העבודה מוסיפים להצביע על מצבו האיתן, ועל הימצאות בקרבת תעסוקה מלאה".

על פי הוועדה, למרות השיפור בפעילות הכלכלה העולמית והעלייה במחירי הנפט, האינפלציה ברוב המשקים העיקריים עדיין נמוכה מהיעד. חלק מהבנקים המרכזיים הגדולים היטו את המדיניות המוניטרית לכיוון מרחיב פחות, אך הסביבה המוניטרית נותרה מרחיבה מאוד.

לסיכום, הודיעה הוועדה כי בכוונתה "להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הראלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו".