דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שני ט"ו בשבט תשפ"ב 17.01.22
13°תל אביב
  • ירושלים
  • 13°תל אביב
  • 10°חיפה
  • 13°אשדוד
  • 12°באר שבע
  • 15°אילת
  • 13°טבריה
  • צפת
  • 13°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
חברה ועבודה

קצבאות הנכות / המתווים השונים להעלאת קצבאות הנכות ישאירו אתכם מבולבלים

בעוד שעיגון ההסכם של הממשלה עם ההסתדרות והנכים בחקיקה מתעכב, שר הרווחה פרסם הצעת חוק משלו | בנוסף מתגבשת הצעה למתן הטבות לעיוורים ולמוגבלים בניידות | ההצעות שעל שולחן הממשלה - ניתוח 'דבר ראשון'

הפגנת הנכים מול הכנסת (ללא קרדיט)
אסף צבי
טל כרמון
טל כרמון
כתבת רווחה
צרו קשר עם המערכת:

שר הרווחה חיים כץ פרסם ביום ראשון השבוע את הצעת החוק שלו ליישום הפעימה הראשונה של העלאת קצבאות הנכים. ההצעה מהווה אוסף תיקונים בחוק הביטוח הלאומי, המעגנים חלק מהסיכום שהושג בספטמבר בין יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון, ארגוני הנכים וההסתדרות – העלאת הקצבאות במאות שקלים החל מינואר 2018, העלאת ה"דיסריגרד" (הסכום שמותר לנכים להכניס מעבודה מבלי שתישלל קצבתם), העלאת הקצבאות של נכים קשישים ועוד. בנוסף מופיעות בחוק של כץ הטבות נוספות שלא נכללו בהסכם המקורי, המעלות את הקצבאות של נכים ברמה בינונית ונכים השוהים במוסדות. עם זאת, הצעת החוק מתייחסת לפעימה אחת בלבד מתוך ההסכם, ואינה מעגנת בחקיקה את השלמת יישומו. (לעיון בתזכיר החוק הקישו כאן).

מה כוללת הצעת החוק?

לפי דברי ההסבר להצעת החוק, היא נועדה ליישום הפעימה הראשונה בהסכם בין הממשלה וארגוני הנכים מספטמבר. "במסגרת הסכם בין ארגוני הנכים, משרד האוצר וממשלת ישראל הוחלט על העלאת קצבת הנכות הכללית במספר פעימות וכן על עריכת תיקוני חקיקה אשר יעודדו את שילובם של הזכאים לקצבאות נכות כללית בשוק התעסוקה והכל כפי שיפורט להלן. חוק זה נועד לעגן בחקיקה את ה'פעימה הראשונה' של מתווה העלאת שיעור הקצבה המשתלמת לנכים", נכתב. ואכן, בהצעה אין כל הבטחה או התחייבות לעלייה עתידית של הפעימות.

מתווה העלאת הקצבאות של חיים כץ – השוואה למצב הקיים ולהסכם עם ארגוני הנכים וההסתדרות (גרפיקה: אידאה)

לפי הצעת החוק, גובהה של קצבת הנכות הכללית יישאר כפי שהוא כיום – 2,342 ₪. העלאת הקצבאות תתבצע באמצעות העלאה של 340-640 ש"ח בקצבה החודשית הנוספת (קח"ן), שכיום משולמת רק לנכים לנכים הקשים ביותר, בעלי אי-כושר השתכרות 75% ומעלה. החוק מציע להרחיב את הזכאות לקח"ן לכלל מקבלי קצבת הנכות, כך שגם בעלי אי-כושר של 60%-74% יקבלו קח"ן בסך 340 ₪ בחודש. עוד מוצע להשוות את הקח"ן לכל מי שנמצא ברמה הגבוהה של אי-כושר השתכרות, בניגוד למצב כיום בו הקח"ן משתנה לפי אחוז הנכות הרפואית. מהלך נוסף בהצעת החוק הוא תשלום של קח"ן גם לנכים השוהים במוסדות שונים, שכיום אינם זכאים לקח"ן אלא רק לקצבה הבסיסית.

המשמעות היא שלנכים הקשים ביותר (אי-כושר 75% ומעלה ונכות רפואית 80% ומעלה) יועלה הקח"ן ב-341 ₪, מתוך עלייה כוללת של 1,257 ₪ שנקבעה בהסכם עם ארגוני הנכים, וקצבתם (כולל הקח"ן) תעמוד על 3,134 ₪ במקום 2,793 ₪ כיום. נכים בעלי אי-כושר 75% ומעלה ונכות רפואית בשיעור 40%-79% יזכו להעלאה גבוהה יותר, של 440 ו-640 ₪, כדי להפוך את הקח"ן עבור בעלי אי-כושר ההשתכרות הגבוה לאחיד.

בנוסף יועלה הסכום של קצבת השירותים הרפואיים המיוחדים (שר"מ) לשתי הרמות הגבוהות ב-200 ₪, מתוך עלייה כוללת של 450 ₪ שנקבעה בהסכם עם ארגוני הנכים. המשמעות היא שברמתה הגבוהה – מי שנזקק לליווי צמוד לצורך ביצוע כלל פעולות היומיום, תעמוד קצבה זו על 5,246 ₪ במקום 5,046 כיום. לפי החוק קצבת השר"מ עצמה לא תעלה, אלא הקצבה הנוספת המוצמדת אליה היא שתעלה.

משתתפי פגישת המו"מ בנושא קצבאות הנכים עם חתימת ההסכם. צילום: באדיבות דוברות ההסתדרות

עוד קובעת הצעת החוק העלאה של ה"דיסריגרד" – הסכום שאם הכנסתו של נכה שעובד גדולה ממנו, נשללת ממנו הזכאות לקצבה מלאה. העלאה זו משמעותית ביותר עבור יציאת נכים לשוק העבודה ללא חשש שתישלל מהם הזכות לקצבה. לפי הצעת החוק הדיסריגרד יעלה ל-4,000 ₪ לחודש, במקום 2,800 כיום. בכך מיישם כץ כלשונו את ההסכם עם ארגוני הנכים, שקבע את העלאת הדיסריגרד ל-4000 ש"ח בינואר 2018, ול-4300 ש"ח עד ינואר 2019, תוך הבטחה לשקול העלאה נוספת.

מרכיב נוסף בהצעת החוק הוא העלאת הקצבאות של נכים קשישים. כיום נכה המגיע לגיל זיקנה מאבד את זכאותו לקצבת נכות, אך עקב תיקון לחוק זכאים חלק מהנכים הקשישים לתוספת לקצבת הזיקנה משווה אותה לקצבת הנכות שהיו זכאים לה בעבר. הצעת החוק מבקשת להחיל אפשרות זו לכלל הנכים הקשישים. בנוסף קובעת הצעת החוק כי נכים קשישים שהכנסתם תעלה בעקבות העלאת הקצבאות ותבטל את זכאותם להבטחת הכנסה, יהיו זכאים לכל ההטבות הנוספות שמקבל אזרח הזכאי להשלמת הכנסה.

חשוב לציין כי גם אם הצעת החוק תעבור במלואה עד ה-1 בינואר 2018, התשלום שהיא קובעת יגיע לנכים לפחות חצי שנה לאחר מכן. לפי ההצעה החוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר, אולם התשלום על החודשים הראשונים של 2018 יתבצע רק שישה חודשים מיום פרסום החוק ברשומות, על מנת לאפשר לביטוח הלאומי להיערך אליו. כלומר, הנכים יקבלו במרוכז את כספי ההעלאה ביוני 2018.

מה הולך לקרות עם הצעת החוק?

יצויין כי לפי לוח הזמנים המקובל לחקיקה ממשלתית, הליך החקיקה המעשי יוכל להתחיל ב-17 בדצמבר, שבועיים בלבד לפני מועד הפעימה הראשונה שהובטח לנכים – ה-1 בינואר 2018. זאת מכיוון שבשלושת השבועות שלאחר פרסום הצעת חוק ממשלתית רשאים אזרחים וארגונים המעוניינים בכך להפנות הערות עליה, ומשרדי הממשלה אמורים ללמוד אותה ולגבש את עמדתם לגביה. לאחר מכן מועלה החוק לדיון ולהצבעה בוועדת השרים לחקיקה, ומשם הוא עובר לכנסת: הצבעה בקריאה ראשונה במליאה, דיון בוועדה הרלבנטית ואישור סופי במליאה. על מנת שהחוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2018, יידרש כץ להגיע בהקדם להסכמות עם האוצר לגבי יישומו ולנהל הליך חקיקה מזורז מאוד. מדובר בתסריט אפשרי בהחלט, אך מימושו ידרוש נחישות רבה וגיבוי מלא מהאוצר ומסיעות הקואליציה. בדרך קיים גם סיכוי שכץ יתפשר על חלקים מהחוק.

מה יקרה עם נושאים שאינם חלק מהצעת החוק?

בימים האחרונים ביקרו חלק מארגוני הנכים את כץ על כך שהצעת החוק אינה כוללת הטבות לחלקים מציבור הנכים עליהם הצהיר ביניהם העלאת דמי הליווי לעיוורים ושינוי בזכאות ובגובה קצבת הניידות. בתגובה לפניית "דבר ראשון" הסבירו במשרד הרווחה כי נושאים אלו אינם נכללים בחוק הביטוח הלאומי, וכדי לערוך בהם שינויים נדרשת החלטת ממשלה ולא הליך חקיקה. לידי "דבר ראשון" הגיעה טיוטה להצעת החלטה אותה יניח כץ על שולחן הממשלה, המעגנת הטבות אלו. לפי הצעת ההחלטה המתגבשת, דמי הליווי לעיוורים יעלו מסכום של 540-1,080 ₪ הנהוג כיום ל-2364 ₪ – סכום קצבת הניידות לנכים חסרי רכב. כמו כן מוצע כי הזכאות לקצבת סיוע בניידות תורחב לכל מוגבל בניידות שנקבעו לגביו 80% מוגבלות בניידות לפחות, ובמקביל להקטין את גובה הקצבה מ-2,400 ₪ כיום ל-1,200 ₪.

שיפור מצבן של אוכלוסיות נכים ייחודיות – מתווה חיים כץ – השוואה למצב הקיים ולהסכם עם ארגוני הנכים וההסתדרות (גרפיקה: אידאה)

אחד ההישגים המשמעותיים של ארגוני הנכים בהסכם עם שמחון היה הצמדת הקצבאות לשכר הממוצע במשק, במקום ההצמדה למדד המחירים לצרכן הנהוגה כיום. גם הסכמה זו נעדרת מהצעת החוק שהגיש כץ. במשרד הרווחה הסבירו זאת בכך שהצעת החוק עוסקת רק בפעימה הראשונה של ההסכם, וההצמדה לשכר הממוצע אמורה לחול רק לאחר יישום כל הפעימות. עם זאת, הבהירו, כץ מחויב להצמדה לשכר הממוצע, והחל בבחינת ההשלכות של הצמדה כזו. בטיוטת החלטת הממשלה נכתב כי השר כץ הקים צוות מקצועי במוסד לביטוח לאומי שנועד ל"התווית אופן שינוי שיטת ההצמדה של קצבאות הנכות הכללית, לרבות בחינתם של ענפי ביטוח אחרים המבטחים מפני נכות גופנית או נפשית, ושיהיה צורך לשנות את שיטת ההצמדה שלהם, כתוצאה נגזרת של שינוי שיטת ההצמדה בנכות כללית".

נושאים נוספים שהופיעו בהודעת שר הרווחה כץ במוצש, ואינם מעוגנים כרגע בהצעת חוק או בטיוטת החלטת ממשלה, הם העלאת הקצבאות לילדים נכים, שכץ הבטיח להפנות לה 50 מיליון ₪ בשנה (מתוך סכום כולל של 150 מיליון שנקבע בהסכם עם ארגוני הנכים) ועידוד תעסוקת נכים לה הבטיח כץ להפנות 20 מיליון ₪ בשנה מתוך 75 מיליון ₪ בהסכם הכולל.

וכמה זה יעלה?

לפי כץ, העלות הכוללת של הפעימה הראשונה שסוכמה עם ארגוני הנכים עומדת על 1.3 מיליארד ₪ בשנה, ולאחר התוספות שהוא יזם, עלות כלל המהלכים היא 1.98 מיליארד ₪. בנוסף טוען כץ כי הסכום הסופי שהוגדר בהסכם עם ארגוני הנכים – 4.2 מיליארד ₪ בשנה, אינו ריאלי ואינו משקף את העלויות האמיתיות של ההסכם. כץ העלה חשש כי האוצר לא יתקצב את הביטוח הלאומי באופן שיאפשר את מימוש ההסכם במלואו, מה שיוביל לאי-מימושו בפועל או לשחיקת כספי הביטוח הלאומי. מאחר וכרגע אין כל חקיקה למימוש ההסכם במלואו, הוויכוח הזה יידחה, ככל הנראה, להמשך.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
תגובות

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!