בהמשך לשטראוס מים, למרלו"ג שטראוס בשוהם ולרשת קפה עלית שטראוס נחתם אמש הסכם קיבוצי ראשון בחברת שטראוס פריטו ליי – חטיבת החטיפים המלוחים של קבוצת שטראוס. ההסכם החדש כולל בין היתר תוספות שכר, מענק הגנה לתמריצים, קרן השתלמות, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות ותנאים סוציאליים נוספים.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן בירך במעמד חתימת ההסכם ואמר כי "ההסכם מחזק את הביטחון התעסוקתי והכלכלי של העובדים בשטראוס פריטו-ליי, תוך הכרה בתרומתם להצלחת החברה והידוק יחסי האמון בין העובדים לבין ההנהלה. ברכותיי החמות לחברי הוועד בראשות יגאל מויאל, אשר הפגינו נחישות והביאו בשורה אמיתית לעובדים. יישר כוח להרצל יאקה ולאליעזר בלו מהסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה על הסכם טוב שנשען על ערכים של צמצום פערים וחיזוק האדם העובד. תודתי נתונה גם להנהלת החברה שהייתה שותפה להידברות מכבדת ופעלה בשיתוף פעולה לטיפוח ההון האנושי בחברה".

הסכם קיבוצי ראשון בחברת שטראוס פריטו-ליי (באדיבות דוברות ההסתדרות)

מנהל יחידת המכירות של שטראוס פריטו-ליי, ערן ירקוני, ציין כי: "החברה ידועה בזכות המחויבות ההדדית של העובדים לחברה ושל החברה לעובדים. ההסכם שנחתם הוא צעד נוסף במערכת יחסי השותפות בין ההנהלה לבין אנשי המכירות שמהווים את חוד החנית של החברה. נמשיך לשתף פעולה בדרך הדואגת לעובדים, לצד המשך ההצלחות העסקיות של החברה".

יו"ר הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה, הרצל יאקה, הצטרף לדברי יו"ר ההסתדרות והוסיף כי "אחרי מו"מ אינטנסיבי בין הצדדים, הצלחנו להגיע להסכם שמיטיב עם עובדי שטראוס פריטו-ליי, תוך שמירה על חוסנה של החברה. זהו חיזוק משמעותי למערכת יחסי העבודה בקבוצת שטראוס, ואני מודה לכל המעורבים שעזרו להסכם הזה לקרום עור וגידים". מ"מ יו"ר הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה, אליעזר בלו, שהוביל את גיבוש ההסכם, אמר כי "עובדי שטראוס פריטו-ליי יוצאים היום לדרך חדשה ומצטרפים לעובדיהן של שלוש חברות בת נוספות בשטראוס גרופ אשר נהנים כבר מיתרונות ההסכם הקיבוצי. ההסכם שנחתם היום, מייצר איזון ראוי בין צרכי החברה לבין שיפור תנאי ההעסקה של העובדים".

יו"ר ועד העובדים בשטראוס פריטו-ליי, יגאל מויאל, אמר: "כולנו עם הפנים לדרך חדשה, וההסכם הוא ביטוי חשוב לשותפות של עובדי המכירות וההנהלה, על מנת שנמשיך להוביל את החברה להישגים נוספים. אנו רוצים להודות מקרב לב לכל נציגי ההסתדרות שליוו אותנו במסע הארוך שקדם להסכם, ובראשם ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על המעורבות האישית ולמ"מ יו"ר הסתדרות המזון והפרמצבטיקה אליעזר בלו, על כך שהוביל בפועל את המו"מ ודאג לשמור על זכויות העובדים בתהליך. תודתנו והערכתנו העמוקה גם לצוות ההנהלה ובייחוד למנהל יחידת המכירות של חטיבת המלוחים ערן ירקוני, על כך שהתנהלו מולנו בשקיפות ותרמו להידברות ישירה, כנה ואמיתית".

תוספת שכר והגדלת ההפרשות הפנסיוניות

ההסכם החדש מעגן הישגים כלכליים המשפרים את שכר העובדים בחברה וכולל תוספת שכר ממוצעת בשיעור 10.5% לאורך ארבע שנים. כמו כן, ההסכם משנה את תמהיל שכר הבסיס, תוך הסטה מתקציב התמריצים לשכר הבסיס והגדלתו. עובדים בוותק של עד שלוש שנים יזכו לעדכון שכר המטרה ב-7% ובנוסף לתוספת השוטפת. ההסכם מסדיר גם מענק חתימה חד פעמי בגובה 1,000 ש"ח אשר יחולק לעובדים העובדים כבר במשכורת חודש דצמבר 2017. בין העובדים הזכאים למענק החתימה, יכללו כל העובדים שצברו ותק של שנה ומעלה בשטראוס במועד חתימת ההסכם.

ההסכם כולל 'מענק הגנה לתמריצים' – ככל שעובד עמד ביעד המכירות החציוני, אולם באחד מן החודשים באותו חציון לא עמד ביעד המכירות החודשי, יהיה זכאי למענק הגנה בגובה התמריץ שהיה משולם לו באותו חודש, אם היה עומד ביעד שהוצב. זאת ועוד, ככל שעובד עמד ביעד המכירות החציוני, אולם בשניים מן החודשים לא עמד ביעד המכירות החודשי, אופן עמידתו ביעדי המכירות ייבחן בסוף השנה. במידה שהעובד עמד ביעד המכירות השנתי, יוכל ליהנות ממענק הגנה בגובה התמריץ של החודשיים שבהם לא הצליח לעמוד ביעדים. שווי ההטבה המגולמת במענק ההגנה יכול להגיע לאלפי שקלים נוספים לעובד מדי שנה. עוד הוסכם בין הצדדים, כי במקרים חריגים שבהם עובד לא עמד ביעד המכירות החודשי יותר מפעמיים, יו"ר ועד העובדים יוכל לפנות למנהל החברה בבקשה לבחון את האפשרות להעניק מענק הגנה לאותו עובד, לפנים משורת הדין.

במקביל לתוספות השכר, יוגדלו גם ההפרשות הפנסיוניות של העובדים כך שעובדים המבוטחים בקרן פנסיה חדשה מקיפה, יהיו זכאים לשיעור הפקדות כולל מעל הקבוע בחוק, בסך 20.83% מהשכר המבוטח. להבטחת רציפות הזכויות של עובדים המבוטחים בקרן פנסיה ותיקה, החברה תמשיך להעביר את מלוא ההפקדות והניכויים הדרושים לקרן הוותיקה, בשיעור כולל של 20.5%.

על פי ההסכם החדש, עובדים שהשלימו ותק של שלוש שנים בחברה יהיו זכאים להצטרף לקרן השתלמות לבחירתם עם שיעור הפקדות של 5% מטעם המעסיק. עובדים שצברו ותק של שמונה שנים ומעלה יהיו זכאים לשיעור הפקדות מקסימלי לקרן ההשתלמות עם 7.5% השתתפות המעסיק.

ההסכם מחזק גם את הביטחון התעסוקתי של העובדים. מנגנון הפיטורים שהוסכם עליו כולל מתן הזדמנות נוספת לשיפור ביצועים לעובדים אותם מבקשת החברה לפטר בגין אי התאמה או תפקוד לקוי. החברה תשקול את כוונתה מחדש לאחר תקופת ניסיון של חודשיים. ההגנה מפני פיטורים מעוגנת בהסכם גם במקרים של צמצום והתייעלות, בהם החברה תחויב להתייעץ עם הוועד בטרם נקיטת צעדים אלו. ההסכם כולל גם מנגנון ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים אשר מעניק לוועד העובדים משקל חשוב בהכרעת המחלוקות הנוגעות להעסקת עובדים.

בנוסף לכך, ההסכם הקיבוצי מסדיר סוגיות שונות שנוגעות לניוד עובדים ולאיוש משרות חדשות בחברה, תוך מתן עדיפות והזדמנויות קידום לעובדים הקיימים. כך למשל, נקבע בהסכם כי הליך איוש המשרות ייעשה בשקיפות, בשוויון ותוך מתן הזדמנויות לכלל עובדי שטראוס גרופ להתמודד על כל משרה שתפורסם לעובדים בלבד ורק לאחר מכן, ככל שלא יימצא המועמד המתאים בתוך שטראוס, ייפתח הליך גיוס חיצוני.

במקרים של ניוד עובד קבוע מתפקיד לתפקיד, החברה תהיה כפופה לתנאים שונים המפורטים בהסכם, והדבר לא יתבצע ללא עדכון יו"ר הוועד. במקרה שצרכי החברה ידרשו לנייד עובד באופן זמני, המהלך ייעשה ללא כל פגיעה במעמדו, בשכרו ובתנאי עבודתו של העובד, גם אם הועבר לתפקיד שאינו באותו מעמד או באותם תנאים.

ההסכם הקיבוצי מהווה בשורה חשובה גם לעובדים בעלי משפחות, שכן עובדים שהנם הורים לילדים בגיל הרך, יהיו זכאים להשתתפות החברה בעלות מעונות הילדים בשווי של לפחות 500 שקלים לשנה עבור כל ילד עד גיל 3.

שטראוס פריטו-ליי היא חטיבת החטיפים המלוחים שנמצאת בבעלות משותפת של שטראוס גרופ וחברת פפסיקו, ואחראית, בין היתר, לייצור, שיווק והפצה של מותגי החטיפים: תפוצ'יפס, דוריטוס, צ'יטוס, שוש ועלית קראנצ'. ההסכם יחול על כ-130 עובדים ביחידת המכירות של החברה, רובם אנשי שטח וכסוכני מכירות שמקדמים את מוצרי החברה מול רשתות השיווק, השוק הקמעונאי והשוק המוסדי.

המו"מ על ההסכם הקיבוצי נוהל מטעם ההסתדרות על ידי מ"מ יו"ר איגוד עובדי המזון והפרמצבטיקה אליעזר בלו, בסיוע של מזכיר חטיבה באיגוד עו"ד אריאל ברנע. מטעם שטראוס פריטו-ליי, המו"מ נוהל על ידי מנהל יחידת המכירות של חטיבת המלוחים, ערן ירקוני, מנהלת משאבי האנוש של כל חטיבת המלוחים עדי מלמד ומנהלת משאבי אנוש של אנשי המכירות בחטיבה חגית מדואל. היועצים המשפטיים שליוו את גיבוש ההסכם הם: עורכות הדין יערה צישינסקי וגלי שטיינברג מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ועו"ד ירון קרמר מצד שטראוס גרופ.