מחיר הביטקוין ממשיך לזנק, ורבים בממסד הפיננסי האמריקאי חוששים שמדובר בבועה שעלולה להתפוצץ בקרוב. ראשי הבנקים הגדולים בעולם פנו בימים האחרונים לגופים הרגולטוריים בארה"ב בבקשה למנוע את המסחר בחוזים עתידיים שאמור להתחיל ביום ראשון, בטענה שהדבר עשוי להביא לזינוק חד ותנודתיות גבוהה בערך המטבע הוירטואלי.

הבורסה לאופציות בשיקגו (CBOE) ובורסת המרקנטיל בשיקגו, הודיעו השבוע כי יפתחו את המסחר בחוזים עתידיים על הביטקוין בתחילת השבוע הבא. חוזים עתידיים הם מכשיר פיננסי המאפשר למשקיע לבטח את עצמו מול שינוי במחיר נכס כלשהו. עם זאת, השימוש העיקרי בהם כיום הוא כהימור על השינויים במחירי נכסים. הודעה זו הביאה לזינוק במחיר הביטקוין מ-13,000 דולר ל-14,000 דולר בשלוש שעות. זינוק זה היה החד ביותר מאז החל המסחר בביטקוין.

הזינוק נובע מהתגברות היקף רכישת הביטקוין, דבר אשר דוחף את ערכו כלפי מעלה. הרכישות האחרונות מעידות על הציפייה כי תחילת המסחר בחוזים העתידיים על הביטקוין יביא לעלייה נוספת בערך המטבע. עם זאת, רבים בממסד הפיננסי חוששים כי פתיחת המסחר בחוזים העתידיים, דבר אשר ימשוך השקעות גדולות, תביא לעלייה משמעותית בהיקף ההשקעה בביטקוין וכך לניפוח הבועה. וכידוע, בועה עלולה להתפוצץ.

חוזים עתידיים

חוזים עתידיים הם סוג של חוזה פיננסי הנקרא 'נגזרים'. נגזרים הם כלים פיננסיים שערכם נגזר מערכו של נכס כלשהו, הנקרא 'נכס הבסיס'. שינויים בערכו של נכס הבסיס משפיעים על ערכו של הנגזר. חוזים עתידיים הם סוג ספציפי של נגזר, המגדיר מכירה של נכס הבסיס במחיר וזמן קבועים מראש.

כך, למשל, חקלאי אשר חושש מירידה בערך תבואתו בעתיד יכול לגשת לבנק ולחתום על חוזה עתידי, במסגרתו יסכים הבנק לקנות את התבואה בעתיד במחיר כלשהו שיבטיח רווח לחקלאי. הבנק יסכים לחוזה במידה והוא יעריך כי בזמן הנקוב לרכישה (שנקרא מועד הפקיעה) מחיר התבואה בשוק יהיה גבוה יותר מהמחיר עליו הוסכם בחוזה העתידי, וכך ירוויח. על בסיס הנחה זו, הבנק גם עשוי לסחור בחוזה עצמו ולמכור אותו הלאה, וכך הופך החוזה העתידי לרכישת תבואה למעין נייר-ערך הנסחר בפני עצמו.

באופן זה, היוו בעבר חוזים עתידיים אופן ביטוח של ייצרנים מפני שינוי במחירים בשוק. עם זאת, בעשורים האחרונים השתנו הכללים הרגולטוריים ששימשו לפיקוח על חוזים אלו, והשימוש בהם הפך לנפוץ בקרב משקיעים ספקולטיביים, אשר 'מהמרים' על שינויים במחירי נכסי הבסיס, בלי שום עניין אמיתי ברכישת הנכס, אלא רק ברווח הנובע מהנגזר. כך, אם ספקולנט מעריך כי ערכו של נכס הבסיס ירד בעתיד הקרוב, הוא יחתום על חוזה במסגרתו הוא ימכור את אותו הנכס במחיר גבוה, ואם הוא חושב שערך הנכס יעלה, הוא יחתום על חוזה במסגרתו הוא רוכש את הנכס בעתיד במחיר נמוך.

כיום, בעקבות הקלות רגולטוריות בארה"ב, ניתן לחתום על חוזה עתידי ביחס לכל נכס בסיס – ממניה כלשהי ועד למזג האויר. רוב רובו של המסחר בחוזים עתידיים מתקיים כאשר נכסי הבסיס הם נכסים פיננסיים כמו מניות, מדדי בורסאות וערכי מטבע. המסחר הספקולטיבי בחוזים עתידיים מנפח באופן משמעותי את שווקי ההון, וב-2005 הוערך כי המסחר העולמי בהם עומד על כטריליון וחצי דולר ביום. שוק הנגזרים הוא שוק בו פועלים מוסדות פיננסיים גדולים כמו בנקי השקעות וקרנות הגידור.

סכנה לניפוח בועה ספקולטיבית

בשבוע שעבר הודיע ה-CFTC, הגוף המפקח על המסחר בחוזים עתידיים, כי יאפשר את המסחר בחוזים עתידיים על הביטקוין. אישור זה הוביל להודעה של בורסאות הנגזרים כי יאפשרו מסחר בנגזרי הביטקוין החל מיום ראשון הקרוב. עם זאת, נציגי הגופים הפיננסים העבירו ביקורת על האישור, וטענו כי לא נעשה מספיק כדי "לאפשר שקיפות וביקורת ציבורית" על ההתנהלות בחוזים אלו.

עוד נכתב כי "החוזים נושאים סכנה פוטנציאלית, ויש לבחון אותם לפני אישור". נציגי המשקיעים מביעים חשש כי חוזים אלו יערערו את היציבות הפיננסית. זאת מכיוון שהתנודתיות הגבוהה של הביטקוין עלולה להביא להפסדים גדולים למשקיעים, אשר עשויים ללוות כמויות גדולות של כסף למימון ההשקעה. בנוסף, הם מזהירים, ככל שגדל כמות ההון המושקע בביטקוין, כך לפיצוץ הבועה יהיו השלכות חמורות יותר. הוערך כי פתיחת המסחר בחוזים עתידיים עשוי להביא להשקעת מיליארדי דולרים בשוק זה.

יש לציין כי רובם המוחלט של המשקיעים אשר יכנסו לשוק הנגזרים על הביטקוין לא ירכשו את המטבע לצורך שימוש בו, אלא כהשקעה בלבד. הגברת התנודתיות בערכו של הביטקוין עתיד להביא לירידה בשימושיות הממשית שלו, ולהתגברות הנטיה לרכוש אותו כהשקעה בלבד.

סכנה נוספת עליה מצביעים הבנקים היא ההימור כנגד ערכו של הביטקוין. במסגרת שוק החוזים העתידיים קיימת האפשרות לעשות שורט (הימור על ירידה בערך הנכס).  תרחיש בו מספר שחקנים מהמרים כי ערכו של ההביטקוין ירד עשוי להביא להימור מאסיבי בכיוון זה, דבר שיביא לקריסה פתאומית במחיר הביטקוין. במקרה זה, המשקיעים שלא יספיקו "לצאת בזמן" מהשוק עשויים להפסיד את כל ההון שהושקע בו. במידה והושקע בשוק כמות גדולה של הון מולווה – אותו צריך להחזיר – תרחיש זה עשוי להביא לזעזוע בשווקי ההון. בנוסף, זעזוע מסוג זה עשוי לדחוף משקיעים רבים למשוך את כספם משוק ההון בכלל. תרחיש כזה עשוי להביא לקריסה של שוק ההון האמריקאי בכלל, אשר נמצא כיום בשיא של כל הזמנים.