"חוק ההמלצות" שמקדם ח"כ דודי אמסלם (הליכוד) חולל בשבועות האחרונים סערה ציבורית אדירה, שכללה התבטאויות נחרצות מימין ומשמאל, דיונים בטונים גבוהים בכנסת וקריאות על פגיעה באושיות החוק והדמוקרטיה, קריאה שאף נתנה רוח גבית להפגנות רחבות ההיקף נגד השחיתות השלטונית בשבועות האחרונים. לאורך תקופה זו עבר החוק עבר לא מעט גלגולים ושינויי נוסח, והיום (שני) הוא צפוי לעלות לדיון מחודש בוועדת הפנים, ולאחריה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. רגע לפני שזה קורה – הבאנו את שינויי הנוסח האחרונים ודעה אחת שלא מבינה על מה כל הרעש.

לפי הנוסח המעודכן של החוק, כשהמשטרה מעבירה תיק לפרקליטות, עליה לעשות זאת ללא עמדתה לגבי הגשת כתב אישום, אך בניגוד לגלגוליו הראשונים של החוק – היא כן תוכל לצרף את עמדתה לגבי התשתית הראייתית המתקיימת בתיק. במקרה של חקירת משטרה שהתנהלה בליווי פרקליט מלווה (לרוב חקירות של אישי ציבור או בתיקים בעלי רגישות), על המשטרה יחול איסור לצרף את עמדתה לגבי תשתית ראייתית הקיימת בתיק, אלא אם התבקשה לעשות זאת על ידי פרקליט המדינה או היועמ"ש. בנוסף, לאחר בקשתו של ראש הממשלה נתניהו כי החוק לא יחול עליו, הוכנס להצעת החוק סעיף הקובע כי החוק לא יחול על חקירות שהחלו לפני חקיקתו. שינוי נוסף בחוק הוא שינוי העונש שיוטל על מי שעובר על החוק, משנת מאסר אחת ל-3 שנות מאסר.

כאמור, בתקופה האחרונה זכה החוק לשלל כינויים מצד מתנגדיו: "החוק להשתקת המשטרה", "חוק הטרור הפלילי", ועוד. אבל, יש מי שלא מתרגש ממנו, ומאמין שיש בו יותר מראית עין מאשר בעיה ממשית. המומחה למשפט פלילי עו"ד קובי סודרי, העומד בראש משרד עורכי דין הנושא את שמו, מתקשה להבין על מה כל המהומה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מה בעיניך יכולות להיות ההשלכות של חוק ההמלצות?

"כלום. סתם חוק. זה חוק מיותר. יש הנחיה קיימת של היועמ"ש שממילא המשטרה לא צריכה להביא את עמדתה על הגשת כתב אישום. וממילא עמדת המשטרה היא לא זאת שמכריעה אם יוגש כתב אישום כן או לא. עכשיו, החשש שהמלצות המשטרה יודלפו הוא חשש שהחוק הזה לא מונע, כי גם קודם יש למעשה איסור פלילי להדליף מידע. יש סעיף בחוק העונשין, שדרך אגב גם מוזכר פה, שזה האבסורד הכי גדול, זה סעיף 117 לחוק העונשין, אז אומרים שמי שיעשה את זה יחולו עליו ההוראות של סעיף 117 לחוק העונשין, אבל כבר יש את סעיף 117 לחוק העונשין! אז מה צריך, חוק שיגיד עוד פעם שיש חוק שאומר את זה? באמת? החוק הזה מבחינתי הוא תמצית העשייה של מי שלא מבין בחוק ומשפט".

סעיף 117 אותו מזכיר עו"ד סודרי הוא סעיף הקיים זה מכבר בחוק, וקובע כי מסירת מידע אסור על ידי עובד ציבור היא אינה חוקית, ודינה 3 שנות מאסר. למעשה, הנוסח החדש של חוק ההמלצות קובע כי סעיף זה יחול גם על מי שמוסר באופן זה את המלצתו לגבי הגשת כתב אישום או עמדתו לגבי קיום תשתית ראייתית בחומרי חקירה. לפי עמדתו של סודרי, מדובר בציטוט מיותר של חוק שקיים זה מכבר, וחקיקה שאינה מחדשת דבר.

עו"ד קובי סודרי (תמונה באדיבות המצולם)

מה לגבי זה שגם פרקליט המדינה וגם היועמ"ש חששו שהחוק הזה יפגע בפעילות מערכת החוק ויסרבל את עבודתה?

"אני לא חושב שהוא יפגע בפעילות, אני חושב שזה בזבוז עצום של אנרגיה חקיקתית, שאני בחיי לא מצליח להבין מה התועלת ומה התוחלת".

אז מדובר נטו בחקיקה מתוך אינטרסים פוליטיים?

"זה נטו בא ממקום של חוסר הבנה, קודם כל, ויצירת איזשהי תחושה שהיא בעיקר תחושה ציבורית, לציבור שלא מבין, ואז זה הפך להיות כאילו איזה מין הצעת חוק דגל שאין בה למעשה שום דבר. האבסורד הגדול הוא שאת שומעת כל מיני פוליטיקאים שבאים ואומרים לך – טוב נו, אני לא מבין מה הרעש, זה הרי לא חוק כ"כ משמעותי. אני אומר לך דברים שאמרה לי אתמול שרת המשפטים. ואז מה שאני לא מצליח להבין והיא גם לא הצליחה להסביר לי, זה אם הוא לא משמעותי – אז בשביל מה לחוקק אותו".

אני יכולה להבין למה זה משהו שנותן למי שתומך בחוק להצטייר בתור מי שנאבקים במשטרה ולזכות בהון הפוליטי הזה.

"כן, למרות שזה חלול. אין פה איזה מאבק במשטרה. הם לא משנים איזשהו מצב לעומת קודם. אין פה איזה שינוי דרמטי. עכשיו, גם מפה, וגם הטענות מנגד, של הרס הדמוקרטיה, גם אלה טענות מוגזמות. לכן, אני אומר עוד פעם, אני לא מצליח להבין את האנרגיה העצומה שמושקעת בחוק הזה. ובואי נתערב שימשיכו להדליף מה המשטרה חושבת".

כי גם תחת החוק הקיים האוסר על הדלפות, הדלפות ממשיכות להתקיים.

"בוודאי. לא מדליפים מה קורה בחדר החקירות?"

בדברי ההסבר לחוק, כל הזמן יש חזרה על זה שהמשטרה לא מוסמכת להגיש כתבי אישום, ואין לה את היכולת לכך, אבל המשטרה היא הגוף שמגיש 90% מכתבי האישום במדינה.

"כן אבל זה משהו אחר, כי אנחנו מדברים כאילו על ההפרדה בין הגוף החוקר לגוף התובע. אז הרי גם במשטרה לא מי שחוקר הוא מי שמחליט אם להגיש כתב אישום כן או לא, מי שמחליט את זה זה מחלקת התביעות במשטרה".

בהצעת החוק אין את ההפרדה הזאת, כתוב פשוט שהמשטרה לא מוסמכת, שאין לה את היכולת.

"אני צוחק ממרירות. פעם ראשונה שאנחנו קוראים הצעת חוק ומופתעים מדלותה ושגיאותיה?"

עו"ד סודרי חוזר ומדגיש את הנחייתו הקיימת של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה המשטרה לא תגיש המלצות בדבר הגשת כתבי אישום, אלא רק את עמדתה לגבי קיום תשתית ראייתית בתיק החקירה. "עוד פעם אני אומר, יש כבר הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. אתמול בעימות עם שרת המשפטים, היא אמרה לי – יש הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה אבל היא לא נאכפת. סליחה? אז אם משהו לא נאכף אז הדרך לאכוף אותו היא להוציא חוק? ואז מי מבטיח שהחוק יאכף? אז הבעיה היא לא בחקיקה, הבעיה היא באכיפה. אז תאכפו".

אתה גם לא רואה איך החוק עלול לפגוע במערכת.

"נכון. אני לא חושב שהוא פוגע. אני לא חושב שהוא מועיל. אני לא חושב שהוא מזיק. אני חושב שזה סתם חוק. ממש. חוק ריק. ואם מישהו היה רוצה באמת להגן על הציבור, הוא היה צריך לבוא ולדרוש מהיועץ המשפטי לממשלה לאכוף את הוראת סעיף 117 לחוק שהדלפות נחקרות ומטופלות. אני חושב גם ברמה הפוליטית שהחוק גרם נזק מיותר לליכוד. כי שחיתות, ואנשים יוצאים להפגין נגד חוק ההמלצות, סתם. על מה? הלוואי שהיו משקיעים בסיפור של הנכים ובסיפור של שביתות המורים את האנרגיה הזאת".