דבר העובדים בארץ ישראל

ועד עובדי מטרופולין

17:22
16.09.2020