דבר העובדים בארץ ישראל

עו"ד אופיר אלקלעי

עו"ד אופיר אלקלעי

יו״ר דירקטוריון ״דבר״