דבר העובדים בארץ ישראל

כריסטנה לארסון - AP

10:27
21.10.2019
12:19
12.10.2019