דבר העובדים בארץ ישראל

מור נהרי

מור נהרי

מור נהרי, עובדת סוציאלית, מנהלת תכנית "הלב" לסיוע לנערות בסיכון בבאר שבע

12:42
01.04.2020