דבר העובדים בארץ ישראל

מרינה רוזנברג

מרינה רוזנברג

שגרירת ישראל בצ'ילה

07:19
02.04.2020