השביתה בבנק מזרחי-טפחות ממשיכה גם היום ותמשך גם ביום ראשון. אמש פנו שני הצדדים לבית הדין לעבודה, כשלטענת ועד העובדים הנהלת החברה פוגעת בזכות השביתה תוך איומים על העובדים השובתים. מנגד טענה ההנהלה כי דווקא הוועד מאיים על עובדים בדרישה שישבתו. בבית הדין הגיעו הצדדים להסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין – מבלי שאף צד הודה בטענות משנהו.

על פי ההסכמות התחייבה הנהלת הבנק שלא לפגוע בעובד בגין השתתפותו בשביתה, וכן התחייבה להנחות את כלל המנהלים והפועלים מטעמם שלא לפנות אל עובדי הבנק באופן פרטני בכל הנוגע להשתתפות בשביתה. הובהר כי ההנהלה תוכל לפנות באופן קולקטיבי לעובדי סניף או יחידה מיחידות הבנק בבקשה להודיע בכוונת מי להתייצב לעבודתו – תוך הבהרה כי עובד הנמנע מלהתייצב אינו זכאי לשכר.

מנגד הוסכם כי ארגון העובדים ינחה את חבריו ואת הפועלים מטעמו שלא לפנות אל עובדי הבנק שהחליטו שלא לשבות, או מתלבטים אם לשבות – ולא יפעיל עליהם לחץ, לרבות באמצעות פרסם שמם ותמונתם. הוסכם גם כי שני הצדדים לא יצלמו אף אחד מעובדי הבנק או מנהליו, ולא יפיצו את שמותיהם של העובדים ששבתו או שלא שבתו.

במקביל פנה אמש ח"כ מיכאל מלכיאלי מסיעת ש"ס לאלדד פרשר מנכ"ל בנק מזרחי טפחות ומסר לו כי עובדים חרדים רבים פנו אליו, לאחר שכתוצאה מהשבתת הסניפים, הופנו לבצע פעולות הנדרשות להם באינטרנט או באמצעות האפליקציה. "כידוע לכבודו, המגזר החרדי רובו ככולו איננו משתמש כלל באמצעים אלו מטעמים הלכתיים… אי לכך ובהתאם לזאת נמענת מהם האפשרות לפעול פעולות בסיסיות ביותר, מה שמביא לפגיעה אנושה ומהותית בציבור לקוחותיכם זה. אני רואה זאת בחומרה רבה, לפעולתך המהירה בנדון אודה", כתב.

עובדי בנק מזרחי טפחות, המאוגדים בארגון הפועל המזרחי (הפועל בשיתוף פעולה עם ההסתדרות הכללית בתחום האיגוד המקצועי) שובתים מאז יום רביעי השבוע, זאת לאחר שמאז 2005 לא נחתם הסכם שכר חדש בבנק. המו"מ עלה על שרטון לדבריהם כשהנהלת הבנק הציבה דרישות נוספות כגון הסכמה לשקט תעשייתי מלא – גם על סעיפים שאינם מוסדרים בהסכם. לטענת הנהלת הבנק, מרבית הסניפים מופעלים, גם אם במתכונת חלקית, על ידי המנהלים שאינם מאוגדים במסגרת הועד.

במקביל הכריזו גם עובדי בנק אגוד על סכסוך עבודה, על רקע הרכישה המתוכננת שלו על ידי מזרחי טפחות.