דבר ראשון
דבר ראשון בימת הבלוגים של דבר ראשון
קואופרטיביתיפעת סולל
עו"ד יפעת סולל עומדת בראש ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי, כלכלי וסביבתי – ארגון גג של קואופרטיבים שקמו ברובם מאז המחאה החברתית וחברת הוועד המנהל של קואופרטיב אופק – אגודה שיתופית לניהול הון. עו"ד יפעת סולל עוסקת בקידום קואופרטיבים ובמחקר של קואופרטיבים בארץ ובעולם. כותבת דוקטורט על ההתנגשות בין קואופרטיבים לחוקי תחרות והגבלים עסקיים. עו"ד סולל מתמחה בזכויות חברתיות, בחקיקה חברתית-כלכלית, בזכויות אדם ובזכויות עובדים. משמשת כיועצת משפטית של "כן לזקן – לקידום זכויות הזקנים" ושל עמותות "מנוחה נכונה".