הקורונה בישראל

07/03 09:15

מאומתים חדשים*2,331702+ היום
חולים פעילים37,698259+
מצב קשה7085-
מונשמים223
נפטרים5,89914+*
אחוז חיוביים*3.7%65,036 בדיקות
מתחסנים מנה 14,960,396
מתחסנים מנה 23,789,118
נתונים: משרד הבריאות
* הנתונים מתייחסים ליום הקודם