פרשת עזיבתו של ד"ר דותן לשם את אוניברסיטת חיפה והנסיבות שהובילו אליה ממשיכה לעורר מבוכה ואי נחת באוניברסיטה. עם זאת ההנהלה עומדת בסירובה לקיים בדיקה מעמיקה וממאנת אף לפנות לד"ר לשם על מנת לבקש את גרסתו לאירועים. על פי מכתב שכתב רקטור אוניברסיטת חיפה, פרופ' גוסטבו מש, והגיע לידי 'דבר ראשון' האוניברסיטה סירבה לבקשתו של יו"ר ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטה, פרופ' שולי וינטנר, לקיים בדיקה בקשר לטענותיו של לשם.

כזכור, תחקיר 'דבר ראשון' מצא כי כלפי ד"ר לשם נוהל הליך לא פורמלי, המנוגד לתקנון האוניברסיטה, במסגרתו הובהר לו שאין לו כל סיכוי לקבל קביעות במוסד, וזאת חרף מצויינתו האקדמית שעליה לא היה חולק, ובאופן שהעלה את החשש לפסילה על רקע עמדותיו הפוליטיות. בין יתר הטענות שהופנו כלפי לשם על ידי בכירים במוסד עלו, כך לדבריו, אמירות בדבר התבטאויותיו הפוליטיות (לשם הוא מבקר חריף של השיטה הכלכלית הנהוגה בישראל), התייחסות חוזרת ופוגענית לאופן התנסחותו בעמוד הפייסבוק האישי שלו וטענות בדבר חשש כי בעתיד, לאחר שיקבל קביעות, לא יעמוד במטלות שיוטלו עליו כמרצה בעל קביעות. מספר בעלי תפקידים בכירים באוניברסיטה שדיברו עם 'דבר ראשון' אישרו כי התקיים הליך שכזה, ואף אישרו – במשתמע – כי ההחלטה בעניינו של לשם התקבלה ממניעים לא ענייניים, אך הכחישו כי מניעים אלו היו קשורים לעמדותיו הפוליטיות של לשם.

ד"ר דותן לשם (ללא קרדיט).

לשם הביא את הפרשה לידיעת הציבור בפוסט שפרסם בפייסבוק, לאחר שהחליט לעזוב את האוניברסיטה והתקבל למשרה זמנית באוניברסיטת קולומביה. הדברים עוררו סערה זוטא בקהילה האקדמית בישראל, ומספר חוקרים מאוניברסיטת חיפה ואוניברסיטאות אחרות דרשו מהנהלת האוניברסיטה תשובות לגבי טענותיו של לשם. לאחר מספר פניות, הודיע רקטור האוניברסיטה, פרופ' מש, כי נערכה בדיקה של הטענות ותוצאות הבדיקה מראות כי לא נפל רבב בהתנהלות האוניברסיטה. התגובה הרשמית של האוניברסיטה היא כי ד"ר לשם החליט לעזוב מיוזמתו הוא, ולא פוטר. אלא שלאחר זמן קצר התברר כי "הבדיקה" שקיימה האוניברסיטה לא כללה את שמיעת טענותיו של לשם עצמו, הנפגע לכאורה מההליך הלא תקין. עובדה זו עוררה טענות לטיוח הפרשה על ידי האוניברסיטה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

יו"ר ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת חיפה, הפרופ' שולי וינטנר, פנה בסוף נובמבר לרקטור האוניברסיטה במכתב: "נראה, לכאורה, שהתערבו שיקולים שלא ממין
העניין בהליך שהוביל להחלטתו של ד״ר לשם להפסיק את עבודתו באוניברסיטה", כתב וינטנר והוסיף כי הוא סבור "שמין הראוי לבדוק ביושר ובתום לב את הטענות של ד״ר לשם, ובראש ובראשונה יש לשמוע את קולו".

"אני מבקש שייערך בירור מקיף והוגן של טענותיו של ד״ר לשם, שיכלול כמובן גם שמיעה של עמדתו, ושיתאפשר לו להגיב לטענות של גורמים אחרים שיהיו מעורבים בבירור", כתב וינטנר בסיכום פנייתו שלא נענתה אלא לאחר בקשה נוספת שלו מהרקטור מש להגיב למכתבו. תשובת הרקטור ניתנה לבסוף לפני כשבוע, בסוף חודש דצמבר.

"נראה, לכאורה, שהתערבו שיקולים שלא ממין העניין בהליך שהוביל להחלטתו של ד״ר לשם להפסיק את עבודתו באוניברסיטה" כתב וינטנר והוסיף "אני סבור שמין הראוי לבדוק ביושר ובתום לב את הטענות של ד״ר לשם, ובראש ובראשונה יש לשמוע את קולו"

מש כתב לוינטנר "מעולם לא עלה בדעת מי מאיתנו, חברי הנהלת האוניברסיטה, להגביל, לעכב מינוי או חלילה לפטר חבר סגל על רקע דעותיו הפוליטיות, והופעותיו הציבוריות. על כן אין שחר לטענות כי ד"ר לשם הופלה או נרדף על רקע דעותיו הפוליטיות".

פרופ' גוסטבו מש, רקטור אוניברסיטת חיפה. "לשם הוזמן לשיחת משוב ובחר לעזוב". (צילום: מתוך אתר אוניברסיטת חיפה)

פרופ' מש אף טרח והסביר לפרופ' וינטנר במכתבו את המניע לפרישתו של לשם מהאוניברסיטה וקושר זאת לרצונה של בת זוגו של לשם לעבור לארה"ב. מש טען כי אלו הם דברים שאמר לשם ל"חברי סגל אחדים".

עוד כותב הפרופ' מש ליו"ר ארגון הסגל הבכיר טענה חדשה, שלא הופיעה עד כה בדברי דוברים מהאוניברסיטה כי לשם הוזמן ל"שיחת משוב" עם הדיקן, הפרופ' ערן ויגודה-גדות. לשם, כאמור, מתאר שיחה זו בתור שיחה שבה הובהר לו על ידי הדיקן כי אין טעם שיגיש בקשה לקבלת קביעות כיוון שבקשתו תישקל בשלילה מראש.

לבסוף, מש מתייחס גם לטענתו של לשם כי על האוניברסיטה הופעלו לחצים מטעם עיתונאית דה-מרקר, טלי חירותי סובר, שלשם התעמת עמה ועם עמדותיה בכנס בנושא חמש שנים למחאה החברתית שהתקיים באוניברסיטת תל-אביב. לדבריו של מש "הנשיא או הרקטור לא קיבלו פניה" שכזו משום עיתונאי או עיתון. עם זאת, מש לא שלל את האפשרות שחירותי סובר פנתה בתלונה לבכירים אחרים באוניברסיטה.

בהתכתבות עם דותן לשם, אשר נמצא עם משפחתו בניו-יורק כאמור, ציין כי "זהו המשך הטיוח באמצעים אחרים. טענותיי לא היו בדבר התנהלותו של הרקטור עצמו אלא היו בדבר התנהלות נושאי תפקידים בפקולטה למדעי החברה הכפופים למרותו. יתרה מכך, בתגובתו מסתמך הרקטור על ממצאי ה"בדיקה" שערך. אותה "בדיקה", כזכור, לא כללה פניה אלי להשמיע את גרסתי ולהציג ראיות שיתמכו בה".

לשם תיאר באכזבה את העובדה שמש בחר לתאר את נסיבות עזיבתו באופן שעשה. "הרקטור הציג גרסה קונספרטיבית בדבר נסיבות עזיבתי (כאילו יש בכך להכשיר את הפעולות אותם ביצעו נושאי תפקידים בפקולטה למדעי החברה) בהסתמכו על 'עדויות' של מספר חברי סגל אנונימיים. לו היה הרקטור פונה אלי ישירות היה מקבל את אותה תשובה שנתתי בעבר באשר לנסיבות עזיבתי, מגובה במסמכים המוכיחים זאת".

ד"ר דותן לשם: "פניות חוזרות ונשנות לבדיקה הוגנת ומקיפה של טענותיי נענו בחוסר התייחסות, יהיה זה בלתי סביר לצפות לבדיקה פנימית נטולת פניות. יש למנות בודקת חיצונית ובלתי תלויה"

רקטור האוניברסיטה מציין שלא פנית בעצמך ולא דרשת בדיקה של האירועים שהובילו לעזיבתך, שאלנו.

"זו טענה תמוהה במיוחד", השיב לשם, "במיוחד כשהיא נטענת בעודו מגיב לפניה הנעשית בשמי על ידי ראש הועד שלי".

"לא נותר אלא להסיק שהסיבה שהרקטור עומד בסירובו להימנע מפניה אלי ומבדיקה כנה ובלתי תלויה של טענותיי היא שהוא יודע שטענות אלה נכונות. בסירובו להתמודד עם האמת מכשיר הרקטור את ההתנהלות הקלוקלת של הכפופים לו כמו גם לוקח חלק, הלכה למעשה, בהתנהלות זו".

מה היית מצפה שיקרה בנושא זה? מה דרישתך מהאוניברסיטה?

"לאור העובדה שפניות חוזרות ונשנות לבדיקה הוגנת ומקיפה של טענותיי נענתה בחוסר התייחסות, ולאור העובדה שמענה זה ניתן על ידי נושא התפקיד האקדמי הבכיר באוניברסיטה, יהיה זה בלתי סביר לצפות לבדיקה פנימית נטולת פניות. נדמה שאין מנוס ממינוי בודקת חיצונית ובלתי תלויה באוניברסיטת חיפה אליה אעביר את הראיות והאסמכתאות שבידי" סיכם לשם.

נזכיר כי לפני כשבועיים פנה ח"כ גילאון (מרצ) במכתב לשר החינוך נפתלי בנט אשר משמש גם כיו"ר המועצה להשכלה גבוהה, בדרישה לבדוק את הטענות בדבר פגיעה על רקע פוליטי. תגובה למכתב זה טרם התקבלה.

מארגון האקדמיה לשוויון, שפנה אף הוא לאוניברסיטת חיפה בדרישה לבדוק את נסיבות עזיבתו של לשם את האוניברסיטה, נמסר כי הארגון מצטרף לקריאה לבדיקה חיצונית ובלתי תלויה באוניברסיטת חיפה.