ההסתדרות אישרה היום (חמישי) סכסוך עבודה בבזק, וזאת על רקע המשא ומתן על עסקת יורוקום המחזיקה בבזק וחששם של העובדים שזכויותיהם יפגעו במקרה של מכירת החברה. העובדים ביקשו להכריז על סכסוך עבודה לפני כשבועיים, וזאת בזמן שהמשא ומתן על מכירת יורוקום, המוחזקת כיום על ידי שאול אלוביץ', נמשך. לדבר ראשון נודע כי רוכשים ישראלים פוטנציאלים יצרו קשר עם ועד העובדים, ובכוונתם להיפגש עמו עוד לפני סגירת עסקה אפשרית לגבי העברת השליטה בבזק.

העובדים הציבו שלוש דרישות בנושא מכירת בזק: הבטחת זכויותיהם כעובדים, הפסקת "מדיניות החליבה" של קופת החברה לטובת בעלי המניות, שפוגעת באיתנות הפיננסית שלה, וכן לדאוג להגברת ההשקעות של החברה בשוק התקשורת. מדובר בדרישות הגיוניות, שמשרד התקשורת ניסה בעצמו לגרום לבזק לבצען, עד כה ללא הצלחה, בייחוד בשל השיטה הממונפת בה רכש אלוביץ' את החברה וכעת אנו עדים לקריסתה.

קרן אליוט שלחה בשלישי מכתב ליו"ר הדירטוריון הזמני של בזק, דוד גרנות, ובו דרישה להפסקת הכהונה של דירקטורים הנמצאים תחת חקירה או קשורים ליורוקום – שנמצאת בהליכים משפטיים העשויים להסתיים בפירוקה בשל אי תשלום חובות.