לאחר מחאה ציבורית ארוכה, מאיימת 'עמותת זכויות השוטרים' לפנות לבג"ץ על רקע גרירת הרגלים של המדינה בערעור על פסק הדין הקובע כי יש לשלם לשוטרים ולסוהרים את תוספות השכר שניתנו בצה"ל מאז 2006. כזכור, פסק הדין, שניתן בבית הדין הארצי לעבודה, ניתן לפני כחצי שנה, ובשטח דבר לא השתנה.

במכתב ששלחה אמש (שני) עורכת הדין נטלי שטרול ממשרד עזרן שטרול ושות' לראש הממשלה, שר האוצר וראשי משרדו, בשם העמותה והפעילים הוותיקים אושרה אסף ושלומי תמם – דרשה תשובה מדוע לא נכלל תשלום תוספות אלו בתקציב 2019 המונח בימים אלו על שולחן הממשלה.

במכתבה, מזכירה שטרול כי בית הדין לעבודה קבע בראשית יולי 2017 כי על ועדת המעקב ליישום החלטות הממשלה בדבר השוואת התנאים בין השוטרים והסוהרים לחיילי הקבע בצה"ל להתכנס בתוך 45 יום – כשעליה להחליט על האופן בו ייושמו תוספות השכר – וזאת לאחר שבית הדין הבהיר כי אין בסמכותה לדון בעצם הענקתן. "כידוע לא התבקש על ידי המדינה עיכוב ביצוע פסק הדין. הואיל וכך, ועדת המעקב נדרשה לפעול בהתאם לפסק הדין ללא דיחוי. ואכן על פי המידע המצוי אצלנו, מאז מתן פסק הדין כמה מהגורמים הרלוונטיים קיימו לכל הפחות פגישה אחת בנושא. לכאורה, בא לציון גואל. ואולם, נוכח העובדה שתקציב המדינה לשנת 2019 שאושר לאחרונה וטרם הובא לאישור כנסת ישראל אינו כולל תוספת שכר למשרתים במשטרת ישראל, אין לנו אלא להסיק, כי הפגישות מתקיימות אך למראית עין, בלא כוונה אמיתית או כמה בצידן. שאחרת, אי אפשר להסביר כיצד סכום כלשהו, ולו המזערי ביותר, לא הוקצה לטובת שיפור שכר המשרתים במשטרת ישראל. למען הסר ספק יובהר, כי אף כל בשורה אחרת לא יצא את פי חברי ועדת המעקב, אשר יש בה כדי להעיד על יישום החלטת הממשלה או על הפנמה של פסק הדין שניתן בקשר אליה".

"אפשר וכאן המקום להזכיר, כי בהתאם לכללי מנהל תקין, הנכם נדרשים ליישם החלטות ממשלה, כמו גם החלטות שיפוטיות, והאפשרות להחליט שלא להחליט אינה עומדת לרשות מקום בו מחויבת היא לפעול" הוסיפה שטרול והדגישה כי הרשות מחוייבת גם לנמק החלטותיה ולשתף את הציבור במידע לגביהן, וכן בתום לב. לפיכך, דרשה כי בתוך עשרה ימים תשיב המדינה לשאלות הבאות: מדוע הוחלט שלא להקצות כל סכום שהוא במסגרת תקציב 2019 לטובת השוואת שכר השוטרים לזה של חיילי הקבע? בכמה הזדמנויות נפגשה ועדת המעקב, באיזה הרכב, ואיזה מידע הובא בפניה על מנת לקבל את ההחלטה שלא לכלול את השוואת השכר בתקציב הנוכחי? להבהיר באיזה מועד כן תוחל תוספת השכר על השוטרים, לנמק מדוע, ועל פי איזו מנגנון תוחל.

ממשרד האוצר טרם נמסרה תגובה.