בעקבות כוונת האוצר לקצץ 30% מבסיס רכיבי השעות הנוספות והכוננויות במשרדי הממשלה וביחידות הסמך (למעט בבתי החולים) כחלק מתקציב 2019, הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה בכלל משרדי הממשלה. נציגות העובדים דורשת לנהל עמה מו"מ בנוגע להשלכות החלטות אלו על העובדים.

יש לציין כי הורדה במספר השעות נוספות מגיעה גם על רקע קיצור שבוע העבודה מ-43 ל-42 שעות, שאמור להכנס לתוקף בחודשים הקרובים, כך שמספר השעות בהן יפעלו משרתי ה

"אנחנו מחפשים ממשלה כמעסיק שתעבוד איתנו במודלים שתפנים – והם מקבלים החלטות חד צדדיות, וזה עצוב" נמסר לנו מהסתדרות עובדי המדינה.

אריאל יעקובי, יו״ר הסתדרות עובדי המדינה (צילום: דוברות ההסתדרות).

מטרת ההחלטה שמבקש להוביל האוצר היא חיסכון תקציבי באמצעות צמצום הוצאות השכר במגזר הציבורי – וזאת במטרה לעמוד בכלל ההוצאה, המגביל את תקציב המדינה. על פי הצעת ההחלטה – במקומות שבהן לא יתאפשרו קיצוץ השעות הנוספות בשל הסכמים קיימים – תחול הפחתה מתקציבו השוטף של המשרד. לצד זאת מבקש האוצר להפחית גם 15% מתקציב ההדרכה של המשרדים השונים. מהלך זה, כך צופים באוצר, יחסוך לקופת המדינה כ-200 מיליון שקלים.

באפריל 2016 נחתם לראשונה לאחר שלוש שנים של שחיקת שכר הסכם מסגרת למגזר הציבורי לשנים 2013-2017. כעת, בפתח שנת 2018 צפויים הצדדים לחזור ולהיכנס למו"מ בדבר הסכם המסגרת הבא. הסכם 2016 כולל עוד מספר פעימות הצפויות בשנים הקרובות: ביוני צפויים עובדי המגזר הציבורי ליהנות מתוספת שכר בת 1.5%, באוגוסט 2019 מתוספת נוספת של 1.75% ובמרץ 2019 מתוספת של 1.9% לאחר שההסתדרות הסכימה לדחיית שתי פעימות תמורת הגדלתה של האחרונה ב-0.15%.