6,000 עובדי בניין סינים יובאו לישראל, זאת בנוסף ל-16.5 אלף העובדים שהבאתם אושרה כבר בעבר, כך החליטה היום (ראשון) הממשלה, על אף התנגדות שר העבודה והרווחה.  במסגרת ההחלטה, ייפתח לראשונה תחום התשתיות להעסקת עובדים זרים. ההצעה, יוזמת שר האוצר משה כחלון, נתמכה על ידי ראש הממשלה. רק בשבוע שעבר נהרג העובד צ'ו שינווי, אזרח סין שצנח אל מותו מפיגום בגובה הקומה השמינית באתר בניה של חברת אסום בשדרות.

לצד ההחלטה לאפשר לכל אחת מששת חברות כוח האדם המעסיקות עובדים סינים להביא אלף עובדים זרים נוספים, הוחלט לראשונה לפתוח גם את תחום בניית התשתיות, הכולל בין היתר הקמת מערכות מים וביוב, ניקוז, חשמל, תאורה, כבישים וגשרים, תת ענף שעד כה היה סגור להעסקת עובדים זרים.

עוד אישרה הממשלה גם לגופי המגזר הציבורי – הממשלה, הרשויות המקומיות והחברות הציבוריות – להתקשר עם חברות המעסיקות עובדים זרים לצורך ביצוע עבודות בנייה של מבני ציבור, בין היתר הקמת מוסדות חינוך, מתנ"סים, אולמי תרבות ומופעים, מגרשי ואולמות ספורט, מוסדות בריאות ובתי חולים ואף בתי כנסת ומקוואות. באופן אירוני, זאת בניגוד להחלטת ממשלה משנת 2001 שמטרתה הייתה הגבלת תעסוקתם של עובדים זרים בבניין במגזר הציבורי לצורך עידוד שילובם של עובדים ישראלים בענף.

שר העבודה והרווחה, חיים כץ, הביע התנגדות להצעה בשבוע שעבר, בטענה כי פתיחת תחום התשתיות לעבודת עובדים זרים נעשתה ללא כל דיון מקדים ובהיעדר תשתית נתונים ותוביל לפגיעה בעובדים המקומיים. עוד הזהיר כי שינוי המדיניות מגביר גם את החשש לזליגה של העסקת עובדים זרים גם למקצועות נוספים בענף הבניה, וכי עמדתה של ההסתדרות בנושא לא נשמעה.

בעבר הביעה ההסתדרות התנגדות נחרצת לחדירת העסקה של עובדים זרים למקצועות בהם מועסקים כיום רק עובדים בעלי אזרחות ישראלית. על פי פרסום כלכליסט, על אף שההצעה הוגשה על ידי שר האוצר, דווקא אגף התקציבים במשרדו הביעה לה התנגדות, וכן בנק ישראל.  ההצעה נתמכה מנגד על ידי מטה הדיור, החשב הכללי, ושר השיכון והבינוי יואב גלנט.

ביום שישי פנתה עו"ד הדס תגרי, מקימת הקבוצה למאבק בתאונות בניה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה שיעצור החלטה זו. "כידוע לך היטב, בענף הבנייה בישראל שורר משבר קשה ביותר בנוגע לבטיחות העובדים. שיעור העובדים הנהרגים בענף הבנייה הוא פי כמה וכמה מזה שבמדינות מערביות אחרות, דבר שהוא תוצאה של כשל מדינתי מערכתי באכיפה והתרעה של נורמות בטיחות הולמות", כתבה והדגישה כי רק בשנה החולפת נהרגו 35 עובדים ונפצעו על פי ההערכות למעלה מ-6,000 עובדים.

תגרי הדגישה כי לאורך השנים האחרונות הורה המבקר למשרדי האוצר, העבודה והרווחה וביטחון הפנים על שורת צעדים לצמצום התאונות בענף ביניהן הקמת יחידת חקירות ייעודית לתחום זה במשטרה והגדלה משמעותית של כוח האדם בפיקוח על הענף. " הצעדים שנדרשו על ידך, כאמור, לא ננקטו: מספר מפקחי הבטיחות לאתרי הבנייה במשרד העבודה והרווחה כמעט שלא גדל, יחידת החקירות הייעודית במשטרת ישראל לא הוקמה – ולאחרונה הודיע השר לביטחון כי החליט לדחות את הקמתה לשנת 2019 .נוכח זאת, אין להתפלא כי הקטל באתרי הבנייה נמשך, ואך אמש התרסק אל קרקע אתר בנייה בשדרות עובד רביעי שנהרג באתרי הבנייה מתחילת השנה – אזרח סין בן 44, שנפל מפיגום בקומה השמינית".

"ממשלה אשר מפגינה אוזלת יד בהבטחת חייהם ושלמות גופם של העובדים הקיימים בענף תוך הפרת חובתה החוקתית לעשות כן" כתבה תגרי, "בוודאי אינה רשאית לאשר הבאתם והעסקתם של עובדים נוספים לענף, תוך סיכון חייהם ושלמות גופם של העובדים החדשים שהבאתם מתבקשת, ותוך הגדלת הסיכון בו נתונים העובדים הקיימים, שתיגרם נוכח דלדול הצפוי כמובן מאליו במשאבי הפיקוח וההרתעה הזעומים הקיימים, אשר יידרשו נוכח יישום החלטה כזאת להתפרש על פני מספר רב עוד יותר של עובדים ואתרי בנייה. לחוסר סבירות זה יש להוסיף את החיפזון בו מבקש משרד האוצר לקבל את ההחלטה וזאת לאחר שהצעת ההחלטה נושאת את התאריך 31.1.18 (יום ב' בשבוע שחלף), ולדברי האמור בעמדתו של שר העבודה והרווחה, המתנגדת להצעה, הובאה לידיעתו אך באותו היום".

מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, עו"ד אליאב בן שמעון אמר בתגובה להחלטת הממשלה כי "מדובר בהחלטה חשובה שתסיר חסם חשוב בענף הבנייה. בשל מצוקת כוח האדם, קצב פיתוח והקמת התשתיות אינו מדביק את קצב שיווק הדירות ובמקרים רבים פרויקטים יזמיים ופרויקטים של מחיר למשתכן שכבר נערכו בהם הגרלות מתעכבים בהמתנה לפיתוח תשתיות מה שגורר עיכוב בהתחלות הבנייה. המצוקה גדלה לאחר אישור הסכמי הגג הכוללים פיתוח תשתיות בהיקפים של מיליארדי שקלים, לצד תוכניות הפיתוח הלאומיות. אנו מקווים שהחלטת הממשלה תיושם בהקדם ותאפשר גיוס וקליטת עובדים זרים לענף התשתיות באופן מיידי".

עד ישיבת הממשלה טרם הגיב היועץ המשפטי לממשלה למכתבה של תגרי.

את שמו של הפועל שנהרג בשבוע שעבר ברר הפורום למניעת בתאונות עבודה.