אחרי דרישת ועד העובדים של פלאפון שיתנהל עימם מו"מ באשר לרכישת בזק – גם ועד עובדי סלקום דורש לקיים עימו משא ומתן על רקע הפירסומים בתקשורת לפיהם מחפשת 'דיסקונט השקעות' רוכש פוטנציאלי לחברה. במכתב ששלחה היום (חמישי) יו"ר הוועד מיה יניב לבעל השליטה אדוארדו אדלשטיין ובו קראה לו להפגש עימם: "עובדי ועובדי סלקום הם צד רלוונטי בכל עיסקת מכירה ו/או שינוי שליטה, ועל כן לפני שהליכי המכירה מתחילים לתפוס תאוצה, ראוי ונכון שתכיר את דרישותינו, אשר יהוו כאמור חלק אינהרנטי מכל עסקה".

קבוצת 'דיסקונט השקעות' עלתה כאחד הגורמים המרכזיים המעוניינים ברכישת בזק. במידה ומגעים אלו יתקדמו – תיאלץ הקבוצה להיפרד מסלקום, על מנת שהממונה על ההגבלים העסקיים יאשר את העסקה.

את מכתבה פתחה יניב בכך שהופתעה לגלות על כוונות המכירה דרך אמצעי התקשורת הבוקר, ולא באמצעות פניה ישירה של הנהלת החברה או גורמים מטעם הבעלים כפי שמתבקש ממערכת יחסי העבודה הקיבוציים בה. "אני מניחה שידוע לך כי בשנים האחרונות חלה מהפכה ביחסי העבודה בחברה, עם הקמתו של ועד עובדים אשר מהווה ביטוי מובהק וחד משמעי לרצונם של עובדי סלקום, לא רק לתשלום הולם וראוי על עבודתם, אלא גם לשליטה על עתידם ולשמירה על איתנות החברה ועל האיתנות התעסוקתית שלהם בה" כתבה.

"על רקע זה ברור כי לא נאפשר שינוי כל כך מהותי במבנה הבעלות על החברה מבלי שהדבר יוסדר תחילה איתנו, בהסכם שבו נסדיר את השלכות השינוי על העובדים, ואשר יכלול גם מענק מכירה מתאים". עוד הדגישה כי מכירת החברה מלווה גם בחששות לביטחונם התעסוקתי של העובדים, שוועד העובדים לא יאפשר פגיעה בו. "בשלב זה, אנו מבקשים לקבל את כל המידע הנדרש בדבר ההליכים שהחלו לבחינת האפשרות למכירת החברה, וכן כל ההליכים הצפויים בעניין" כתבה ודרשה אף תאום של פגישה דחופה עם אדלשטיין בנושא, על מנת להבהיר את דרישותיו הראשוניות של הוועד.