בשבוע שעבר נשמעה סגנית שר החוץ מפקפקת במסוגלותה של מדינת ישראל לערוב לביטחונם של הזרים שיגורשו למדינה שלישית – והבוקר פתחו עובדי מינהל אכיפה וזרים שברשות האוכלוסין בעיצומים על רקע גרירת רגליה של המדינה במו"מ הקיבוצי עימם והגדלת עומס העבודה כחלק מהיערכות המדינה לגירוש.

"הוסיפו לנו משימות חדשות, ולא מוכנים להגיע עם העובדים להסכם קיבוצי" אמרה לדבר ראשון שני שבתוב, יו"ר מועצת העובדים הארצית של מינהל האוכלוסין וההגירה. "הוסיפו את משימת הגירוש של 30 אלף נתינים בתוך שנתיים על 60 עובדים ביחידה. הרשות רק עכשיו התחילה לגייס עובדים והיא לא ערוכה למשימות האלה. אנחנו לא יכולים לתפקד למעלה מה-100% של העובדים".

רשות ההגירה והאוכלוסין היחידה לטיפול במבקשי מקלט במשרד הפנים (צילום: אסף צבי)

שאלנו את שבתוב כיצד אם כן, צפוי המינהל להתמודד גם עם משימת השמירה על קשר עם הזרים שיגורשו, כפי שמתחייב מהחלטת בג"צ בנושא במטרה לוודא שבטחונם במדינה השלישית אכן ישמר – כשהוא מתקשה לעמוד כבר כעת במשימות העומדות מולו בעודם בארץ.

"אין לי מושג איך לענות לך לשאלה הזו. אנחנו לא מתנגדים למשימות אבל לא יכולים לבצע למעלה מה-100% של כל עובד. לגבי ההתחייבות הזו בכלל אין לי איך לענות לך מכיוון שזה עוד לא הובא לטיפולנו ועוד לא הונחנו לטפל בזה כרגע. זו עוד משימה שנצטרך לטפל בה, ואין לנו יכולת כרגע".

לאחרונה הודיעה מינהל האכיפה ברשות האוכלוסין וההגירה על כך שהיא סוגרת את הלשכה בשכונת פלורנטין בתל אביב להגשת בקשות מקלט, בקשות הארכת אישורי שהייה וכן למסירת המכתבים בנושא היציאה למדינה שלישית – וכי אלו יוכלו להיות מוגשות בלשכה בבני ברק בלבד. לשם כך החליטה על ניוד חד צדדי של עובדים.

"ההנהלה החליטה להעביר את כל האשרות למתקן בבני ברק ולנייד אליו עובדים בעוד שהם לא מנהלים איתנו משא ומתן" מסר לירן דמרי, יו"ר ועד הפעולה של מנהל אכיפה וזרים, "על כן החלטנו בוועד לסרב לשתף פעולה עם ההנהלה. חשוב לנו להדגיש כי אנחנו עובדים מסורים ומוכנים לבצע כל משימה שתוטל עלינו ובלבד שיכירו בנו כוועד עובדים יציג וינהלו אתנו משא ומתן רציני ומכובד על ההסכם הקיבוצי שאנו דורשים כבר שנים".

עובדי מנהל אכיפה וזרים התאגדו לפני 7 שנים בהסתדרות והקימו ועד עובדים. מאז לטענתם מסרבת ההנהלה לנהל משא ומתן ענייני עם הועד ולהגיע להסכם קיבוצי.

ממינהל האוכלוסין וההגירה הבהירו לדבר ראשון כי כבר כיום, ומזה כמה שנים, מתנהל מעקב אחר הזרים העוזבים את ישראל למדינה שלישית מרצון במטרה לוודא את ביטחונם.