חברת ההיסעים יונייטד טורס הגישה ערר במטרה למנוע את חתימתו של צו הרחבה עלההסכם הענפי שנחתם בענף ההסעות הפרטיות בין ההסתדרות הכללית וארגון חברות ההסעה. ההסכם קובע בענף ההיסעים שכר מינימום גבוה ב-17% מהמינימום הכללי במשק. לחלופין, ביקשה החברה להחריג מצו ההרחבה מקומות עבודה שבהם יחתמו הסכמים קיבוציים מיוחדים. לטענתם, צו ההרחבה ייתר ארגוני עובדים אחרים, יביא לפיטורים וישית עלויות גבוהות על החברות. באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות דוחים את הטענות, וכך גם בכוח לעובדים. מההסתדרות הלאומית, בה מאוגדים עובדיי יונייטד טורס, לא נמסרה תגובה. שר העבודה והרווחה חיים כץ הצהיר כבר שיחתום על צו ההרחבה והוא מונח עכשיו להערות הציבור.

לטענתם יונייטד טורס, על חברות שבהן קיימים כבר הסכמים קיבוציים יושתו בעקבות צו ההרחבה עלויות בהן לא יוכלו לעמוד. עוד הם טוענים כי החברה, בה קיים הסכם קיבוצי שנחתם מול הסתדרות העובדים הלאומית בספטמבר 2016, לא תוכל לעמוד בתוספת ההוצאות מבלי לאבד את רווחיותה. לצד זאת טענו גם כי צו ההרחבה "ייתר ארגוני עובדים שאינם חתומים על ההסכם הקיבוצי הכללי, כגון ההסתדרות הלאומית וכוח לעובדים", אשר לא נטלו חלק בגיבוש ההסכם הענפי. כמו כן טוענת החברה כי מנגנון רשת הביטחון המבטיח רמת שכר מינימלית שתינתן ל-75% מהנהגים אצל כל מעסיק אשר עבדו 186 שעות בממוצע מדי חודש צפויה לגרום להעדפתם של נהגים במשרה מלאה על פני נהגים המועסקים במשרה חלקית, ולפיכך "פוגעת בזכות אדם לעבודה עקב חברותו או אי-חברותו בארגון עובדים". במכתבם לשר ציינו כי 'למיטב ידיעתם' גם ארגון העובדים ההסתדרות הלאומית מתנגד להסכם הענפי ולצו ההרחבה- עם זאת בהסתדרות הלאומית הבהירו ל'דבר ראשון' בפירוש כי הארגון לא הביע כל התנגדות לצו, וכי פניית יונייטד טורס אינה קשורה אליהם. גם בארגון כוח לעובדים דחו בתוקף את טענות יונייטד טורס כי יפגעו כתוצאה מצו ההרחבה, וכינו אותן 'מגוחכות': "אין לכוח לעובדים כל התנגדות לחתימה על צווי הרחבה", הבהירו. "אנו מכירים היטב את ההסכם הענפי בענף ההיסעים ורואים בו את המינימום להבטחת תנאי העסקתם של נהגי ההיסעים. תנאים אלה ניתן וצריך לשפר באמצעות הסכמים קיבוצים מיוחדים (מול הנהלות החברות) כפי שאכן עשינו זה מכבר בהסכם הקיבוצי שנחתם בחברת סופרבוס".

"אנחנו הבאנו הסכם טוב, ואני לא עושה חשבונות אם העובדים בהסתדרות הכללית או הלאומית", הגיב לדברים יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הכללית, אבי אדרי. "אנחנו הולכים להרים את השוק הזה – שוק שהיה פרוץ, ללא כללים, ללא הפסקות כמו שצריך. עובד יכל לשבת בנחל צין להתייבש ליד עץ בלי שאף אחד יתייחס אליו – ודאגנו עכשיו שיהיו לו תנאים. שאם הוא נשאר בשטח האוטובוס יהיה ממוזג, יהיו לו טלוויזיה ומקרר. דאגנו לקרן השתלמות, לנושא הפנסיוני, לטבלת שכר מסודרת".

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי, ארכיון. (צילום: דוברות ההסתדרות)

טענה נוספת שהציגו בחברת יונייטד טורס היא שצו ההרחבה יצור מצב של 'כפל הטבות' לעובדים מאורגנים, ואף יעמיק את הפער בעלות העבודה בין מעסיקים מאורגנים לכאלו שאינם – וזאת בניגוד למטרתם של צווי הרחבה לצמצם פערים אלה. אלא שבפועל לצווי הרחבה רבים גם מטרות אחרות – בענפים שבהם עבודות ציבוריות רבות, דוגמת ענף ההיסעים, משמשים הסכמים קיבוציים ענפיים כלי בידי ארגוני העובדים והמעסיקים יחד לדרוש מהמדינה את הגדלת רכיבי השכר במכרזים, באמצעות צווי ההרחבה. לעתים מבקשים ארגוני המעסיקים גם להעלות את קרן המקצוע באמצעות הסכמים ענפיים וצווי הרחבה, בענפים בהם קיים חוסר בהיצע העובדים, דוגמת ענף ההיסעים. עם זאת – מרבית ההסכמים הענפיים וצווי ההרחבה כלל אינם סותרים גם התאגדויות עובדים במקומות העבודה עצמם, וחתימת הסכמים קיבוציים מיוחדים הבאים בנוסף לתנאי ההסכם הענפי וצו ההרחבה.

"ישבנו מול ארגון שמארגן את מרבית המעסיקים בענף, מאות חברות, בשל המורכבות של הענף, שכולל עובדים שישנים מחוץ לבית, שעובדים ימים ברציפות, שאתה מחנה את האוטו מתחת לבית ולא יודעים אם זה רכב צמוד, כשהנהג עולה על ההגה בדרך לעבודה זה חלק מהעבודה? מיליון ואחת סוגיות קשות, סבוכות. ולכן לקח לנו שש שנים להגיע להסכמות שאין לזה אח ורע", הגיב אדרי. "כשאתה מתעסק עם מאות מעסיקים יש לכל אחד את הבעיה שלו, והיינו צריכים לתפור חליפה שמתאימה כמעט לכל השוק – וזה מה שיצרנו. קבענו שלא יהיה גם כפל על כפל – שאם לדוגמה הבאנו סעיף של תוספת מעלון שנותנת 500 שקל, ומעסיק נותן שכר שהוא קרוב לזה – אז לא אומרים לו תשלם גם את זה וגם את זה – בודקים את סך כל השכר, ומול סך כל השכר של צו ההרחבה – ככל שהמעסיק צריך להשלים, הוא ישלים. ואם הוא לא צריך אז לא. בשום פנים ואופן לא נסכים להפריד מהצו מקומות עבודה מאורגנים – כי זה שיש הסכם קיבוצי לא אומר שהוא טוב".

באשר לטענה שעובדים יפוטרו הסביר אדרי שהמטרה אכן הייתה לצמצם את היקף המשרות החלקיות, כיוון שזו לדבריו הדרך לצמצם פערים בחברה הישראלית. עם זאת הבהיר שההסכם כן כולל אופציה לחלקיות משרה – אולם באחוזים נמוכים יותר מהקיים היום בענף.