החמרה נוספת ביחסי העבודה ברשות הארצית לכבאות והצלה – לטענת ארגון העובדים הפר הנציב, רב טפסר דדי שמחי, פעם נוספת את ההסכמים הקיבוציים עם ארגון הכבאים ומנע העברתם של כספי הרווחה המיועדים לחגים לכבאים וליתר עובדי המערך – לפיכך הודיע ארגון העובדים כי בכוונתו לקיים השבוע אספות הסברה ולהיערך לצעדים ארגוניים בנדון. ברשות עצמה טוענים כי מדובר בהנחיות של משרד האוצר.

"אתה בוחש במשרדי הממשלה השכם והערב", כתב לשמחי יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד, "אך הסכמי הרפורמה והוראותיהם נותרו בעינם וכל שינוי בהם יהיה רק בהסכמת נציגות העובדים בהסכם הקיבוצי בכתב. לא נאפשר התנהלות כוחנית, החורגת מהנהוג והמקובל ביחסי העבודה ולפגוע ברווחתם של העובדים ערב החג".

"דדי שימחי מנסה להפוך גוף לוחמה אזרחי לגוף צבאי, ומפר באופן שיטתי את נורמת יחסי העבודה שמעוגנת בהסכמים עם ההסתדרות הרבה לפניו ותישאר גם הרבה אחריו" מסר יו"ר ארגון הכבאים אבי אנקורי, "שימחי הכריז עלינו מלחמה וכלשונו 'מלחמה עד הסוף!'. הניסיון שלו להפר את ההסכם הקיים בנושא כספי רווחה הוא עושק לכל דבר. אין לו שום סמכות או יכולת לגעת בכספים האלה, שחלקם מופרשים על ידנו וחלקם האחר כספים 'צבועים' המיועדים למתנות החג על פי ההסכם הקיבוצי! המהלך הזה הוא עוד נסיון להטיל דופי ואימה בלוחמי האש ובעובדי הכיבוי המסורים. לא נאפשר לו, ואם נצטרך – נפעל ביחד עם ההסתדרות כדי להניא אותו משיגעון הגדלות שלו וממעשיו הלא לגיטימיים". לדבריו בשבוע האחרון פנו מספר ועדי מחוזות לנציב שמחי לאחר שגילו כי פעל באופן חד צדדי למנוע את העברת כספי הרווחה, שכן התחייבו על בסיסן מול ספקים לארועי ומתנות רווחה לחג הפורים וחג הפסח. "לא ניתן לשימחי להשאיר אלפי משפחות ללא שי לחג", אומר אנקורי. "נילחם כדי להוציא את הכבאים מעבדות לחרות".

"הטענה כי נציב הכבאות וההצלה עיכב כביכול העברת שי לחג הפסח לעובדי מערך הכבאות, משוללת כל יסוד" הגיבו בנציבות הכבאות וההצלה לטענות, "החשב הכללי והממונה על השכר במשרד האוצר הם שהנחו את רשות הכבאות לעכב את העברת כספי הרווחה לעובדי מערך הכבאות וההצלה. הנציב רב טפסר דדי שמחי נפגש עם הגורמים הרלוונטיים באוצר שאישרו, לפנים משורת הדין, העברת אלף ש״ח לכל עובד לפני חג הפסח. בהמשך יוסדר נושא תשלומי הרווחה על כלל מרכיביה".

ממשרד האוצר נמסר: "לאור המחלוקות בין הצדדים ובשים לב לחגים שבפתח, הממונה על השכר העביר הנחיות שמאפשרות לשלוח את השי לחגים לכבאים, עד להסדרת המחלוקת".

מאבק דומה התקיים ברשות בחודש ספטמבר על רקע חגי תשרי. מערכת היחסים בין הנציב החדש לארגון העובדים רעה מאוד מאז כניסתו, לאור התבטאויותיו החוזרות בנושא רצונו להוביל להגבלת זכות השביתה וההתארגנות ברשות. לפני כחודש, הודתה העוזרת לנציב, רונית ולניעמת, כי שמחי מתנה את יצירתם של מסלולי קידום לנשים במערך הכבאות בביטול זכות השביתה של ארגון העובדים. לטענת הארגון נוקט שימחי בפעולות חד צדדיות גם בנוגע לשינוי שיטת המכרזים הנהוגה במערך, ואף נאלצים להתמודד עם ציוד כיבוי מבצעי שאינו תקין ובטיחותי.