גם ב-2018 נשים צפויות להשתתף פחות מגברים בשוק העבודה, הסיכוי שלהן (ברוב חלקי העולם) להיות מובטלות גבוה יותר, וכך גם סיכוייהן להיות מועסקות בתנאי עבודה פוגעניים, כך עולה ממחקר חדש שפרסם היום (חמישי) ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) לרגל יום האישה.

על פי נתוני "דוח התעסוקה עולמית והתחזית החברתית: מגמות של נשים 2018 – תמונת מצב גלובלית", פערי המגדר בהשתתפות בכוח העבודה נשארים גבוהים. שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה העולמי עומד ב-2018 על 48.5% – נמוך עדיין ב–26.5% מזה של הגברים. למעשה, הפער הזה הצטמצם רק ב-2% מאז 1990 וגם התקדמות מועטה זו נרשמה רק עד 2009. בשלוש השנים הקרובות, טוען המחקר, ההתקדמות בשטח זה צפויה לעצור, ואולי אפילו לחזרה לאחור.

עוד עולה מנתוני המחקר כי לנשים סיכוי גבוה יותר להיות מובטלות בחלקים נרחבים של העולם. שיעור האבטלה העולמי של נשים עומד, נכון לעכשיו, על  6%, כ-0.8% אחוז יותר מזה של עמיתיהם הגברים. בשלוש השנים הקרובות הפער אמור לגדול. משמעות הדבר היא כי עבור כל עשרה גברים מועסקים, מועסקות רק שש נשים. הפער הזה גבוה משמעותית במדינות ערב וצפון אפריקה.

 "למרות ההתקדמות שהושגה, וההתחייבויות שנעשו לשיפור נוסף במצב, סיכויי הנשים בשוק העבודה העולמי עדיין רחוקים מלהיות שווים לגברים" אמרה דבורה גרינפילד, סמנכ"לית לענייני מדיניות ב-ILO.

"בין אם מדובר בגישה לתעסוקה, אי-שוויון בשכר או צורות אחרות של אפליה" הוסיפה, "עלינו לעשות יותר כדי להפוך את המגמה המתמשכת, והבלתי מתקבלת הזו, על ידי קביעת מדיניות המותאמת לנשים, תוך התחשבות בדרישות הלא שוויוניות איתן הן מתמודדות במשק הבית ובכל הקשור לטיפול בבני המשפחה".

עניין של גאוגרפיה

מבט מעמיק יותר בתמונת המצב שמצטייר מהמחקר שערך ה-ILO, מראה מגמות שונות בתעסוקת הנשים באזורים בעולם, ומגלה כי והנתונים משתנים בהתאם למצבן הכלכלי של המדינות בהן הן חיות.

הפער המגדרי בשיעור השתתפות בשוק העבודה בשנת 2018 לפי סוגי כלכלות (נתונים: ארגון העבודה הבינלאומי גרפיקה: אידאה)

כך, למשל, ההבדלים בשיעורי האבטלה בין נשים לגברים במדינות המפותחות קטנים יחסית. ובמזרח אירופה וצפון אמריקה, שיעורי האבטלה של נשים אפילו נמוכים מאלו של הגברים.

לעומת זאת, במדינות ערב וצפון אפריקה, שיעורי האבטלה של נשים עדיין גדולים פי שניים מאלה של הגברים, כשהנורמות החברתיות באותם אזורים ממשיכות לחסום את השתתפותן של נשים בתעסוקה בשכר.

דוגמה נוספת להבדלים בין הכלכלות השונות היא שהפער בשיעורי ההשתתפות בתעסוקה בין גברים לנשים מצטמצם במדינות מתפתחות ומפותחות, אך ממשיך להתרחב במדינות המתעוררות. עם זאת, מציינים מחברי המחקר, ייתכן שהדבר משקף את העובדה שמספר הולך וגדל של נשים צעירות במדינות אלה לוקח חלק במערכות החינוך הפורמליות, דבר המעכב את כניסתן לשוק העבודה.

יותר מדי עובדות בשחור, פחות מדי בתפקידי הנהלה

המחקר מראה גם כי נשים עומדות בפני פערים משמעותיים באיכות התעסוקה שלהן. לדוגמה, לנשים – בהשוואה לגברים – סיכוי כפול להיהפך ל"עובדות שתורמות למשפחה" (contributing family workers).

משמעות הדבר היא שהן מועסקות בעסקים מוכווני שוק המופעלים על ידי קרוב משפחה המתגורר באותו משק בית, לעיתים קרובות בתנאי עבודה פגיעים, ללא חוזים בכתב, וללא כיבוד חוקי העבודה המקומיים או הוראות של הסכמים קיבוציים רלוונטיים.

בעוד שבארצות מתעוררות ירדה חלקן של "העובדות התורמות למשפחה" בעשור האחרון, במדינות המתפתחות היא נותרה גבוהה  – 42% מהמועסקות נכון ל-2018, בהשוואה ל -20% מהגברים, וללא צפי לשיפור לפחות עד שנת 2021.

כתוצאה מכך, נשים במדינות המתפתחות סובלות עדיין מייצוג יתר בשוק בעבודה הבלתי פורמלי (צורות העסקה עם תנאים פוגעניים, עם אכיפה מועטה והתעלמות מחוקי העבודה).

בחינה של נתח העסקים המנוהלים על ידי נשים, מציינים מחברי המחקר, מעלה כי נכון ל-2018, מספר המעסיקים גבוה פי 4 ממספר המעסיקות. פערים מגדריים אלה משתקפים גם בתפקידי ניהול, תחום בו נשים עדיין ניצבות מול חסמים בגישה לעמדות אלה.

"אתגרים ומכשולים מתמשכים עבור נשים מקטינים את האפשרות של החברות לפתח מסלולים לצמיחה כלכלית המשולבים בהתקדמות חברתית. סגירת פערים בין המינים בעולם העבודה צריכה להישאר בראש סדר העדיפויות אם ברצוננו להשיג שוויון בין המינים ולהעצים את כל הנשים והנערות עד שנת 2030 ", סיכם דמיאן גרימשאו, מנהל מחלקת המחקר של ה-ILO.

ממצאי המחקר החדש ממשיכים את המגמה שנרשמה במחקרים קודמים שערך הארגון, שהזהירו גם הם מפערים מגדריים משמעותיים בשכר ובהגנה הסוציאלית.