ביצוע תקציב המדינה לחודש פברואר – למרות האצה של קצב הוצאות הממשלה תת הביצוע היחסי עדיין נשמר, כך עולה מדו"ח ביצוע תקציב המדינה שפרסם אתמול (ראשון) משרד האוצר. קצב גביית המסים בפברואר ירד, ולאחר שבינואר נרשמו עודפים בפברואר מתחיל להצטבר הגרעון. עם זאת, הגרעון בשלב זה השנה נמוך יותר משל זה שהיה בשנה שעברה, שכזכור הסתיימה עם עודפי גבייה אדירים.

בחודש פברואר רשמה הממשלה גביית מסים של 24.8 מיליארד שקלים לאחר שבינואר נרשמה גביה של 29.7 מיליארד שקלים. על פי צפי שנתי של 307 מיליארד שקלים, חודש ממוצע צריך להכניס 25.6 מיליארד שקלים. חודש פברואר אומנם נמצא מתחת לממוצע החודשי אך יש לזכור כי מדובר בחודש של 28 ימים בלבד. כמו כן הכנסות המדינה ממסים עולות ויורדות לסירוגין בגלל תשלומי המע"מ כך שבחודשים זוגיים נרשמת בדרך כלל גביה נמוכה יותר מאשר בחודשים אי זוגיים. בשורה התחתונה היקפי גביית המסים בינואר ופברואר 2018 מהווים עליה של כ 5.5% (נומינלית ובקירוב גם ריאלית) לעומת ינואר ופברואר 2017. כזכור שנת 2017 הסתיימה בסופו של דבר בעודפי גביה משמעותיים.

על פי תכנית התקציב, לכלל משרדי הממשלה מתוקצבת הוצאה שנתית של 324 מיליארד שקלים שהם כ-27 מיליארד שקלים בחודש. במהלך חודש פברואר הוציאו משרדי הממשלה 26.1 מיליארד שקלים אחרי שבחודש ינואר נרשמה הוצאה נמוכה במיוחד של 21 מיליארד שקלים. לאחר שעברו 16% מימי השנה הצליחו משרדי הממשלה להוציא 14.6% מתקציבם. מערכת הביטחון מובילה עם מימוש של 17.9% מתקציבה לעומת המשרדים החברתיים שמחזיקים באחוז המיצוי הנמוך ביותר, 13.4% מתקציבם בלבד. גם בהיבט זה יש לציין שפברואר קצר יחסית, ושינואר הוא חודש שמתאפיין בהוצאה נמוכה.

על פי התקציב שאושר, הגרעון השנתי אמור לעמוד על 2.9% שהם 38.5 מיליארד שקלים. בינואר צברה הממשלה דווקא עודף של 4.7 מיליארד שקלים בפברואר נצבר גרעון של 2.4 מיליארד שקלים כך שבתום חודשיים הממשלה מחזיקה בעודף של 2.3 מיליארד שקלים. יש לזכור כי הגרעון מתפתח במהלך השנה כשרובו נצבר בחודשים האחרונים.