ב-2013 הוחלט להקים את הוועדה ליציבות פיננסית, שתתאם בין כל רשויות וגופי הפיקוח הפיננסי בשיתוף פעולה עם בנק ישראל והאוצר. קרן המטבע הבינלאומית המליצה לפני חמש שנים על הקמת הוועדה, כדי להחליף מידע בין הגופים השונים במטרה לאתר מראש כצעד מקדים אפשרות למשבר פיננסי.

אחרי שנים של ויכוחים נקבע כי בראש הוועדה תעמוד נגידת בנק ישראל קרנית פלוג, סגנה יהיה מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד. הומלץ שהוועדה תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה, כל הגופים יעבירו מידע עדכני, הוועדה תסיק מסקנות. אלה יועברו במהירות לראש הממשלה ולשר האוצר, במיוחד אם יהיה חשש ליציבות המערכת הפיננסית. נקבע גם שהדיונים יהיו חשאיים כדי לא להעצים תגובות למשבר אפשרי.

בימים אלה הסתבר שהקמת הוועדה שוב מתעכבת לפרק זמן לא ברור, בגלל דרישת יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (יהדות התורה), כי הוועדה תדווח לו באופן שוטף. לדרישת גפני מתנגדים במשרדי המשפטים, האוצר ובנק ישראל. דיווח שוטף עלול לחשוף את המידע על משבר ולגרום לבהלה ציבורית ולהעצמתו מבחינה האזרחים. הנגידה הביעה לאחרונה אכזבה מהעיכוב באמרה "אני חשה תסכול נוכח העובדה שהקמת הוועדה לא הגיעה לחקיקה. הוועדה מאוד חשובה לזיהוי וניטור סיכונים".

השוק הישראלי קטן וריכוזי

השוק הישראלי הוא כידוע קטן וריכוזי ולכן אם יקרה משבר פיננסי, סכנת מעבר הסיכון בין הגופים במשק עלולה לגרום לבעיה. כך לדוגמה אין מספיק מידע על גופי אשראי חוץ בנקאיים, על משמעות הרפורמות המתוכננות בתחום הפיננסי ונושאים נוספים.

בספטמבר 2017 בישיבת ועדת הכספים בראשות ח"כ גפני ובנוכחות 3 ח"כ נוספים, בצירוף כ-15 יועצים משפטיים, כלכלנים, נציגי פיקוח, חוקרים, גובשו רעיונות להרכב הוועדה ופעילותה  בדיון ארוך. דרישתו של גפני לקבל דווח באופן שוטף לא עלתה לדיון וניתן היה להבין שהקמת הוועדה תתממש תוך זמן קצר.

חלק מהעיכוב בהקמתה, בין 2013 ל-2017, נבע ממאבקים על סמכויות, דיווחי הרגולטורים, מספר הקולות שניתנו להצבעה לנגידה (קול כפול אחרי דיונים מפרכים מול האוצר), הכל תוך חששות לאיבוד סמכויות רגולטוריות אם הוועדה תקום. החשש מסיכון אפשרי למשק במידה  ויתרחש משבר לא גרם לזירוז הקמת הוועדה ולהידוק הפיקוח על תחומי אשראי, סחר, מטבע חוץ ועוד.

משחקי הכבוד של הרגולטורים מוכרים לאנשי המשק. גם הדרישות והאיומים של יו"ר ועדת הכספים, משה גפני, אינם תופעה חדשה בנוף הכנסת. כשצריך להעביר תקציב האיומים תדירים יותר מתמיד. משה שרת ז"ל שכיהן כראש הממשלה השני של ישראל, צוטט כאומר: "פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי". כאשר עוסקים ביציבות כלכלית למשק שהשפעתו הציבורית משמעותית ורחבה טוב יהיה אם כל במעורבים בהקמת הוועדה ליציבות כלכלית יפסיקו להתבצר בעמדותיהם וינצלו את השפעתם  למציאת מכנה משותף. מהלך שיתרום סוף סוף להקמת הוועדה שחשובה לכולנו ויפסיק את משחקי הכבוד של המעורבים  והחברים וועדה.


ד"ר מיכאלה אלרם היא מרצה לניהול ושיווק במרכז ללימודים אקדמיים-מל"א. דירקטורית ברמי לוי