התנועה הקיבוצית, תנועת המושבים, תנועת הקיבוץ הדתי ו"אדמתי" הגישו היום (שלישי) עתירה כנגד הארכת חוק הותמ״ל וזאת כתוצאה מהחלטת ועדת הפנים להאריך את הוראת השעה ולהמשיך להשתמש בכלי הותמ״ל לצורך פתרון מצוקת הדיור.

"הנזק שהותמ"ל גורם הוא רחב וחמור, לא רק לישובים שלנו ולשטחים החקלאיים, אלא גם לערים עצמן ולאותם אזרחים שיאלצו לגור במתחמים הבעייתיים שיוצר הותמ"ל" נמסרת מתנועות ההתיישבות. בג"צ קבע כי על המשיבים להגיש את תגובתם לעתירה עד ליום 14.6.2018.

התנגדותן של תנועות ההתיישבות מצטרפת לביקורת המתעצמת של התארגנויות מקומיות שנאבקים בהחלטות הוועדה, שאף התארגנו בשנה האחרונה במשותף תחת ארגון הגג 'מטה לבינוי שפוי'.

הותמ"ל, ועדת תכנון ארצית למתחמי דיור מועדפים, היא ועדה ארצית המתכננת ומאשרת תכניות בניה של 750 יחידות דיור ומעלה, שהוקמה ביולי 2014. ועדה זו אינה כפופה לסדר התכנון הקיים בישראל (ועדות מקומיות, מחוזיות וועדה ארצית) וחברים בה 18 חברים – מתוכם 10 הם נציגי הממשלה, 4 הם נציגי הרשויות המקומיות, נציג אחד לרמ"י ונציג אחד לארגונים הסביבתיים. מטרתה היא לקדם בצורה ריכוזית, תוך עקיפת הרשויות

מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: ״הותמ״ל הוא חוק אלים ולא ראוי ומהווה כלי דורסני אשר פוגע בשטחים החקלאיים ובשטחים הפתוחים המהווים כריאה הירוקה. אנו נאבקים על הזכות שלנו להגן על השטחים החקלאיים. אבל לא רק. אנחנו מלחמים גם עבור שמירת הציביון של מדינת ישראל.

הצענו למדינה לא פעם ולא פעמיים פתרונות ריאליים למצוקת הדיור גם תוך כדי היעזרות בשטחים שלנו. נמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו עד שנעצור את ההליך הלא ראוי הזה״

מזכ״ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר: ״במירוץ המבוהל להישגים פוליטיים לכאורה, מחריבים את כל תכנון המדינה לטווח הארוך. המהלך הזה חייב להעצר. אני מקווה יעצור את ההתנהלות הלא רציונליות הזו".

עו״ד עמית יפרח היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות בתנועת המושבים: ״כעת לאחר מיצוי כל ההליכים המינהליים שביצענו הן מול המשנה ליועמ״ש והן בועדת הפנים  ולאור  אישור הארכת הצו על ידי הכנסת , מבחינתנו בשלה העת לעתור לבג״צ ואנו עושים זאת בלב כבד, אנו לא נגד בניה ולא נגד תכנון דירות שיקלו על מצוקת הדיור אך לאור המלאי שכבר קיים והצהרות האוצר על ירידת מחירים ראוי כי בתחנה זו המדינה תחזור לתכנון שפוי ובמוסדות התכנון הרגילים, מבחינתנו ראוי לתת הגנה מוגברת לקרקע החקלאית ולשטחים הפתוחים בכל הליך תכנוני חיוני ככל שיהיה ועל כך אנו נאבק".

עו״ד מיכי דרורי מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית: "העיסוק במאבק בוותמ"ל הוא משותף להרבה גורמים. הנזק שהוותמ"ל גורם הוא רחב וחמור, לא רק לישובים שלנו ולשטחים החקלאיים, אלא גם לערים עצמן ולאותם אזרחים שיאלצו לגור במתחמים הבעייתיים שיוצר הותמ"ל. עד כה השקענו מאמץ רב ביצירת קואיליציות ופעילות משותפת עם גורמי תכנון, סביבה, מועצות אזוריות והערים עצמן. כמו כן, עשינו מאמצים רבים לסייע לישובים שלנו ולמועצות האזורית בכל מקום בו הונפה חרב הותמ"ל. בשלב זה אנו רוצים לשים על השולחן גם את התופעה של הפגיעה הרוחבית בישובים שלנו ובחבריהם, בזכויותיהם ארוכות השנים ובקניין שלהם. במסגרת זו מוגשת העתירה. אנו מרגישים שאנחנו חייבים להשמיע את קולנו ואנו מצטרפים ומעודדים את המאבק של הישובים והחברים בשטח כי ההליכים המשפטיים לבדם אין בהם די".