מיכל האמוניה במפרץ חיפה הפסיק את לפעול כבר באפריל 2017, ורוּקן סופית אחרי פסיקת בית המשפט העליון בספטמבר 2017. כעת גם העתירה המשפטית בנושא הגיעה לסיומה, בקנס של חצי מליון שקלים שהוטל על חיפה כימיקלים על הפרת חוק רישוי עסקים, וקנס על תנאי של שני מליון שקלים למשך שנתיים, על ביצוע עבירות דומות.

בגזר הדין, מנתה השופטת ג'אדה בסול מבית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה, את המהלכים האחרונים בפרשת מיכל האמוניה. היא הסבירה את עיכוב ההליכים, לא רק בבקשות המשפטיות שהגישו החברה ועיריית חיפה, אלא גם בסברה לפיה מיכל האמוניה חיוני למשק הישראלי. השופטת ציינה את חוות הדעת בעתירה מפברואר 2017, מאחוריה עמד פרופסור אהוד קינן מהטכניון, שכרסמה בטענת החיוניות כשהראתה שכמות האמוניה במיכל עולה בהרבה על הכמות הדרושה לשעת חירום במשק הישראלי. אימוץ חוות דעת זו, חיזק את ידי השופטת בקביעתה מפברואר 2017 כי יש לסגור את המיכל בהקדם האפשרי, עוד לפני שנמצאה לו חלופה.

ערעוריה של חיפה כימיקלים על קביעה זו הצליחו לדחות את הסגירה, אך בחודשיים בלבד, ובסחבת משפטית שהסתיימה לא רק בריקון המיכל, אלא גם באבדן היתר הרעלים למפעל עצמו, שמושבת מאז ועד היום, תוך כדי פיטורי עובדיו.

"הנאשמת דנן הורשעה" כתבה השופטת בסול, "על פי הודאתה, בביצוע עבירה על הוראות סעיפים 4 ו-14 לחוק רישוי עסקים כאשר על פי עובדות כתב האישום, עסקה בעסק של אחסנת חומר מסוכן מסוג אמוניה". לפי גזר הדין, המיכל עבר לחזקת החברה בשנת 2006, אך רק ב-2011 נערכה ביקורת של העירייה במקום, שהובילה להגשת עתירה, כאשר בקשת רישוי העסק מטעם חיפה כימיקלים נדחתה עוד בשנת 1996. המיכל עצמו נבנה שלא בהתאם להיתר הבניה שלו, כאשר פרשת ריקונו חשפה כי לא היה לו ברז תחתון ושארית האמוניה במיכל הייתה נמוכה מקו ספיקת המשאבות.

ראש העיר חיפה, יונה יהב מסר כי "אחרי מאבק של 13 שנים בכל הערכאות, אנו יכולים לומר שהסרנו איום ממשי מעל ראשיהם של כמיליון מתושבי המטרופולין הצפוני, אשר מודים היום לבית המשפט. בשם אותם מיליון תושבים אני מודה היום לצוות היועצים המשפטיים של עיריית חיפה, אשר מנהל משפטית את המאבק הצודק הזה שנים כה רבות. הנחיתי את אנשי המקצוע בעירייה להמשיך בהליך המקביל שנשאר פתוח להריסת המיכל. נמשיך לנהל מאבק ולשלב ידיים עם הארגונים הסביבתיים בהמשך המאבק להסרת מפגעים סביבתיים ממפרץ חיפה, למען בריאותם וביטחונם של תושבי המטרופולין הצפוני".

מחיפה כימיקלים נמסר כי "אתר הייצור הצפוני של החברה נסגר לאחר שהיה מושבת מזה למעלה משנה וזאת לאחר שראש עירית חיפה, יונה יהב שלל ממנו את רשיון העסק ובכך חיבל במפעל עתיר ידע, רווחי, ומשגשג.

"לצערנו מאות עובדים נותרו ללא מקור פרנסה בעקבות המהלך של עירית חיפה, ובנוסף נגרם נזק של מאות מיליוני דולרים לכלכלה הישראלית."

מחיפה כימיקלים נמסר עוד כי יש בכוונת החברה לערער על גובה הקנס שהוטל על החברה. "למרבה הצער ראה בית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה, להתעלם מהנסיבות המיוחדות של העניין כאשר חיפה כימיקלים פעלה ברשות, בסמכות ובידיעת כל הרשויות המוסמכות אשר נתנו לה את כל ההיתרים הדרושים להמשך פעילותו של מיכל האמוניה"