הרב הראשי הספרדי לישראל, יצחק יוסף, הביע חשש כבד מפני הפיכתם של משגיחי הכשרות לעובדי קבלן, וביקש מהיועץ המשפטי לממשלה לקבל הארכה נוספת במועד להשלמת הרפורמה שנדרשה על ידי בג"ץ. "לא יעלה על הדעת כי יינקט פתרון אשר בכל המגזרים במשק הולך הוא ועובר מן העולם בדמות הפיכתם של אנשים עובדים לפועלים בחברות כוח אדם תוך פגיעה חמורה בזכויותיהם וללא כל אופק לשינוי בעתיד הקרוב" כתב יוסף לאביחי מנדלבליט, "ככל שלא תיוותר ברירה ויינקט פתרון מן הסוג הזה, יש לוודא כי מוצו כל האפשרויות שיצמצמו פגיעה זו".

"אני פונה אליך ומבקש כי תהיה שותף למאמצים אלה ותפעל לבקשת ארכה משמעותית מבית המשפט העליון באופן כזה שיתאפשר גיבוש פתרון שיאיין את הפגיעה כאמור. עניינים פרוצדורליים אינם יכולים לעמוד מעל הצורך האנושי והבסיסי למיצוי מלא ומוחלט של הניסיונות לצמצום הפגיעה באלפי המשגיחים ככל האפשר".

"אציין כי הפתרון הפשוט שימנע כל פגיעה במשגיחי הכשרות הוא קליטת משגיחי הכשרות כעובדים במועצות הדתיות, פתרון שמשום מה משרד האוצר מסרב לאשרו. פתרון זה עומד בקנה אחד עם עקרון הפרדת משגיח מושגח ובד בבד מעלה באופן משמעותי את מעלת ואיכות הכשרות. לכן אבקש בנוסף כי תפעיל את השפעתך גם במישור זה לכפות על משרד האוצר ליישם את הפתרון האמור ובכך לשים קץ לסאגה המתמשכת. הבחירה בדרך הקלה, שהיא פגיעה בציבור החלש של משגיחי הכשרות והותרת הזירה לבית המשפט איננה הפתרון הרצוי והנכון".

דברי של הרב יוסף באו בתגובה למכתב ששלח היועץ המשפטי לממשלה לראש הממשלה, לרבנים הראשיים ולשר האוצר, בו קרא מנדלבליט להשלים את חקיקת הרפורמה המפרידה בין משגיח למושגח בכשרות עד ה-8 בספטמבר. במכתבו הזהיר היועמ"ש כי ככל שיימשך העיכוב ביישום רפורמת משגיח מושגח – עלול הדבר להוביל לבחינה משפטית מחודשת של הבלעדיות הניתנת היום בחוק למערך הכשרות של הרבנות הראשית, ושל האיסור החל על עסקים לטעון כי הם כשרים במידה ולא קיבלו תעודת כשרות המאושרת על ידי הרבנות.

ועד משגיחי הכשרות הארצי בהסתדרות מסר כי הוא מודה לרב הראשי הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א "על עמידתו לימין אלפי משגיחי כשרות בעלי משפחות העושים את מלאכתם בכל ימות השנה כדי לספק מזון כשר נקי וממוין היטב לציבור צרכני המזון הכשר במדינת ישראל, זאת מתוך דאגה של הרב הראשי למניעת פגיעה במעמדם ותנאי העסקתם של משגיחי הכשרות במסגרת ניתוק הזיקה המתחייב בהחלטת בג"ץ.

"משגיחי הכשרות תומכים עקרונית בהפסקת ההשתכרות דרך העסקים המושגחים" הוסיפו, "אך עומדים על כך כי הגיע הזמן לסיים 70 שנות קיפוח וניצול של אנשי מערך ההשגחה הממשלתי שעדיין לא זכו להעסקה ישירה תחת מסגרת גג ממשלתית הולמת מטעם המדינה ששלחה אותם לפקח",

"ועד משגיחי הכשרות הארצי ממשיך לפקוח עין על המתרחש ויפעל בכל הצעדים הארגוניים במישור הארצי והמקומי למניעת כל פגיעה במעמדם ותנאי העסקתם של משגיחי הכשרות ברחבי הארץ".

במאי 2017 פסק בית המשפט העליון כי ישנו ניגוד עניינים בכך שמשגיחי הכשרות מקבלים שכרם מהעסקים המושגחים, וקבע כי יש לשנות את מערך הכשרות באופן שיפריד משגיח ממושגח עד יוני 2018.

בניגוד להמלצות הצוות המיוחד שמינתה הרבנות לבחינת מתווה חדש להפעלת המערך, ובלחץ משרד האוצר, אישרה מועצת הרבנות הראשית ביוני השנה את הוצאת מערך הכשרות למכרז לגורמים פרטיים והפיכת המשגיחים לעובדי קבלני כוח אדם. עם זאת בהתערבותו של שר הפנים אריה דרעי, הוקם בתחילת יולי צוות בין משרדי שמטרתו לבחון חלופות אחרות להפעלת המערך, בלא פגיעה בעובדים. צוות זה נדרש להציג תזכיר חוק עד ה-8 בספטמבר.