בני האדם לא ניחנו בכוחות מאגים המאפשר להם להבחין בין אמת לשקר על אף שיש כאלה שטוענים שהם אוחזים בכוחות כאלה. אשרי המאמין.

מכשיר הפוליגרף, הידוע גם  בכינוי "מכונת אמת" מנסה להציג פתרון מדעי. המכשיר אינו מגלה אם הנבדק משקר או דובר אמת אלא בוחן תגובות פיזיולוגיות בתגובה לשאלות שונות תוך הנחה שתשובות שקריות יעוררו התרגשות ומתח אצל הנבדק (הבדיקה בוחנת את הנשימה, לחץ דם ודופק). תגובת הגוף מוצגת באמצעות גרף (קו דיו) ומספר הקווים הוא כמספר המערכות הנמדדות – ומכאן השם פוליגרף – רב גרף.

חלק מהשאלות שנשאלות הן תמימות ללא מטען רגשי כמו מקום מגורים ואחרות בעלות מטען רגשי אך אינן רלבנטיות ואחרות רלבנטיות – והמטרה היא להבחין בין התגובות השונות לשאלות.

מכונת אמת?
סימן שאלה גדול המרחף מעל אמינות מכשיר הפוליגרף ופגיעה בפרטיות העובד או המועמד לעבודה הופכים את הבדיקה במכשיר לשנויה במחלוקת.

אין חוק האוסר שימוש בבדיקת פוליגרף והצעת חוק שהוגשה בעניין בעבר, מתוך נימוק לפגיעה בפרטיות העובד, לא הבשילה לכדי חוק.

דו"ח ותיק של מבקר המדינה בהתייחס לשימוש בפוליגרף כאמצעי לסינון מועמדים לתפקידים רגישים קבע כי בדיקת הפוליגרף, כאשר השימוש בה הוא זהיר ומבוצע על ידי בודק מהיימן ומיומן, ממלאת פונקציה חשובה כאחד מכלי העזר בקביעת מהימנותם של מועמדים לתפקידים רגישים מבחינת ביטחון המדינה.

פסיקת בתי הדין לעבודה מתייחסת בזהירות לבדיקת פוליגרף ככלי לבחינת אמינות ויושר ואולם היא טרם הכריעה בשאלת השימוש בה ואין כל איסור בשימוש בה בעת קבלה לעבודה או קידום עבודה.

בדיקת פוליגרף אינה משמשת כראיה קבילה בהליכים פליליים ואולם, בהליכים אזרחיים כמו בבית הדין לעבודה, בהסכמת שני הצדדים, היא יכולה לשמש כראיה ובכפוף לכך שהנבדק הסכים להיבדק מרצונו החופשי.

עם זאת לבית הדין לעבודה קיים בכל מקרה שיקול הדעת בנוגע למעמדה של הבדיקה.

האם אפשר לדרוש מעובד או מועמד לעבודה לעבור בדיקת פוליגרף?
כן. מול השיקולים המסייגים את השימוש בפוליגרף יש לשקול את זכותו של המעסיק לנהל את מקום העבודה, שהיא זכות קניינית. האיזון הנכון הוא לאפשר למעסיק להשתמש בפוליגרף, תוך הקפדה על פגיעה מינימאלית ביותר בפרטיות המועמד או העובד ובצנעת הפרט, תוך שמירה מירבית על סודיות, כאשר הבדיקה מבוצעת בידי בודק מיומן ומהימן.

ככל שהדרישה היא לתפקיד בעל רגישות ביטחונית או כספית או שמדובר בדרישה גורפת מצד המעסיק ולא ביחס לעובד או מועמד מסויים אזי מדובר בדרישה לגיטימית מצד המעסיק.

האם העובד יכול לסרב לבדיקה?
עובד אינו חייב לבצע את הבדיקה והיא צריכה להיעשות רק בהסכמתו המלאה, רצוי בכתב, בשים לב לפגיעה בפרטיות ובשים לב לסימן השאלה הגדול מעל מהיימנות הבדיקה. אסור לכפות על העובד לבצע את הבדיקה ואסור להפעיל עליו לחץ לבצע את הבדיקה.

מה קורה כאשר עובד מסרב לבדיקה?
אומנם לא ניתן לחייב עובד לבצע את הבדיקה ואולם, סירובו של העובד לבצע אותה, בהעדר נימוק סביר, יכולה להיזקף לחובתו ולהשפיע על החלטת המעסיק בין במקרה של קבלה לעבודה או קידום בעבודה ובין במקרה של טענות על עבירה משמעתית חמורה. במקרה האחרון (טענות בדבר עבירה משמעתית חמורה וסירוב העובד להיבדק), יכול הסירוב אף להביא לסיום עבודתו. עם זאת, כל מקרה צריך להיבחן לגופו.

האם ניתן לפטר עובד על בסיס תוצאות של בדיקת פוליגרף?
רק כאשר העובד נותן את הסכמתו המלאה לבדיקה ורק כאשר יש הוכחות נוספות לסיבה או סיבות שהביאו את המעסיק לזימון העובד לשימוע לפי פיטורים ולהביא לפיטוריו. חשוב – המעסיק אינו יכול להשתמש בבדיקה כראיה בבית הדין לעבודה – אלא אם העובד נתן את הסכמתו המלאה להגשתה.