חג ראש השנה בתקופת המקרא לא כונה "ראש השנה" אלא "חג התרועה" (בשופר) והוא היה החודש השביעי כאשר ראשון החודשים יוחס לחודש ניסן (פסח) אבל ההיסטוריה הביאה דווקא את ראש השנה לראש התור ומזה דורות הוא ראש השנה וראשון החודשים.

חגי תשרי הבאים עלינו לטובה יוצרים כמעט חודש שלם שכולו חופשת חגים. לכמה ימי חג עובד זכאי? האם קמה חובה לעבוד בחול המועד סוכות? וכמה שעות עובדים בערב חג? על כך ועוד בטור זה.

לכמה ימי חג זכאי עובד?
עובד המועסק שלושה חודשים ומעלה זכאי לתגמול על שני ימים בראש השנה, יום אחד ביום כיפור ושני ימים בסוכות (חג סוכות ושמחת תורה).

האם גם מי שאינו יהודי זכאי להיעדר בימי החג?
בני דתות אחרות זכאים להיעדר מעבודתם במועדים החלים על עובד יהודי, או במועדים שחלים בהם חגיהם. אולם, על העובד להודיע למעסיק עם קליטתו לעבודה על בחירתו. אם עובד בן דת אחרת יוצא לחופשת חג בימי החגים היהודיים (מבלי שבחר והודיע על כך מראש) אז יציאתו לחופשה בימי החגים היהודיים תהיה על חשבון מכסת החופשה השנתית ולא על חשבון מכסת ימי החג שלו/ה (והוא יוכל כמובן ליהנות מימי החג של הדת שלו/ה).

לאיזה שכר זכאי עובד המועסק בחג?
עבודה בחג עצמו מזכה את העובד בשכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל של העובד. אם העובד מועסק בחג בשעות נוספות, הוא זכאי גם, בנוסף על כך, לתוספת שעות נוספות. עובד דתי רשאי להודיע למעסיק כי הוא אינו מעוניין לעבוד בחגים. אולם, עליו להודיע על כך תוך שלושה ימים מקבלת הדרישה לעבודה בחג. בנוסף, לא כל מעסיק רשאי להעסיק בימי חג, אלא רק מעסיק אשר קיבל היתר לכך, כמו בתי מלון ומסעדות.

האם יש הבדל בין עובד המועסק במשכורת גלובאלית לבין עובד שעתי?
עובד במשכורת גלובלית זכאי לתשלום שכרו הרגיל. עובד שעתי או עובד משמרות זכאי גם כן לתשלום שכרו הרגיל בימי החג ("דמי חגים"), ובלבד שהועסק בפועל יום לפני החג ויום אחרי החג, והיה אמור לעבוד ביום החג עצמו, והחג אינו חל ביום שבת. פרילנסר אינו זכאי לדמי חגים.

האם עובד צריך לעבוד בימי חול המועד סוכות?
ימי חול המועד הם ימי עבודה לכל דבר ועניין אלא אם המעסיק קבע אחרת. בחלק לא קטן ממקומות העבודה נהוגים ימי עבודה מקוצרים בחול המועד.

כמה שעות עובדים בערב החג?
ערב החג נחשב ליום עבודה מקוצר בתשלום מלא ומקובל לסיימו שלוש שעות לפני כניסת החג.

במקומות שבהם עובדים שישה ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן שבע שעות. כלומר, כל שעה מעבר לכך היא שעה נוספת.

במקומות שבהם שבוע העבודה הוא בן חמישה ימים, יום עבודה בערב החג יהיה בן שמונה שעות בתשלום של תשע שעות, או יום עבודה של שבע שעות בתשלום של שמונה שעות. במקומות עבודה בהם מתקיימים יחסי עבודה קיבוציים, נציגות העובדים ביחד עם המעסיק קובעים איזו חלופה מתאימה.

בערב יום הכיפורים העבודה היא בת שש שעות בתשלום יום עבודה מלא.

האם עובד יכול לצאת לחופשה בחול המועד, בערב החג או לעשות ל"גשר"?
כן, על חשבון ימי החופשה, באישור המעסיק בלבד, בהודעה מראש כנהוג וכמקובל במקום עבודתו.

האם מעסיק יכול להוציא עובדים לחופשה מרוכזת בימי חול המועד?
כן, ובלבד שאם מדובר בחופשה בת למעלה משבעה ימים, המעסיק הודיע על כך 14 ימים לפחות מראש. תנאי נוסף הוא שלעובד ישנה יתרה מספקת של ימי חופשה, או שהינו מסכים לצבירת יתרת חופשה שלילית.

מה מגיע לעובד המועסק במוצאי החג?
מוצאי החג הוא יום עבודה רגיל ואולם, אם העובד החל את עבודתו במוצאי החג בטרם חלפו 36 שעות מתום עבודתו טרם כניסת החג אזי תיחשב העבודה כעבודת חג והעובד יהיה זכאי לתוספת חג בגובה של 150% על כל שעת עבודה.

האם עובד זכאי לשי לחג?
אין חובה בדין להעניק שי לחג אלא אם מדובר במקום עבודה בו מתן שי לחג מעוגן בהסכם קיבוצי, הסכם אישי או כאשר מדובר בנוהג מחייב.