הסתיים הדיון הראשון בעניינה של אשת ראש הממשלה שרה נתניהו ב'פרשת המעונות' בבית משפט השלום בירושלים. השופט אביטל חן הודיע כי יקיים פגישה בלשכתו עם עורכי הדין, אך ללא הנאשמים, על מנת לבדוק אפשרויות לצמצום המחלוקת ואולי אף לסיום התיק כולו". פגישה זו נקבעה ל-13 בנובמבר.

חן הציע זאת לאחר שעו"ד רזניק המייצג את עזרא סיידוף אמר כי "התיק הזה יהיה תיק ארוך. בלי שום ויתורים. נתווכח על כל חשבונית. לא נוותר. נביא עדים שיציגו לבית המשפט את מכלול הדברים שקשורים לתיק".

עיקרו של הדיון הבוקר הוקדש לשאלה אם התיק יידון בפני הרכב מורחב של שלושה שופטים. בעוד צוות ההגנה טען כי כתב האישום לא מצדיק הרחבה של ההרכב, טען נציג התביעה, עו"ד ארז פדן, כי "אם אני חושב על תיק שצריך להיות נדון בפני הרכב של שלושה שופטים זה התיק. קשה לי לחשוב על תיק אחר אם לא זה".

העבירות בהן מואשמת נתניהו הן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, והפרת אמונים, כשעל פי כתב האישום, הזמינה אשת ראש הממשלה מזון למשכן ראש הממשלה שלא כדין. גם משפטו של עזרא סיידוף, שהיה אחראי על ניהול מעון ראש הממשלה באותה תקופה, יפתח היום. סיידוף מואשם בעבירות זיוף בידי עובד ציבור, שבוצעו כביכול על מנת לממן הוצאות פרטיות במעונות ראש הממשלה.

עזרא סיידוף (מימין) בבית משפט השלום בירושלים, 7 באוקטובר 2018 (צילום: ענת יורובסקי)

הפרקליטות צפויה לבקש לזמן עשרות עדים להעיד במשפט, בהם בעלי תפקידים במעון ראש הממשלה בעבר, וגורמים שהיו קשורים בהזמנת הארוחות. סיידוף ונתניהו צפויים להכחיש את ההאשמות נגדם, וזאת לאחר שנתניהו דחתה עסקת טיעון.

לעזרא סיידוף מיוחסים בכתב האישום מעשים ואישומים נוספים. סיידוף מואשם בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים וזיוף בידי עובד ציבור, בקשר להעסקת שפים לאירוחים פרטיים, והעסקת מלצרים במעון הרשמי של רוה"מ, במסגרתן פעל לכך שיזויפו דוחות נוכחות וחשבוניות על מנת שיאושרו לתשלום על ידי משרד רוה"מ.

הסיקור החי פתוח
עדכון אוטומטי:  

השופט אביטל חן: נקיים ישיבה בלשכתי על מנת לבדוק אפשרויות לצמצום המחלוקת ואולי אף לסיום התיק כולו

"לעניין חומר החקירה – ישלימו הצדדים את עניין העתק חומרי החקירה בתוך 30 יום.
בשלב הנוכחי – חומרי החקירה אלו החומרים המצויים בתיק. בהמשך יקבע דיון לשמיעת טענות מקדמיות. ההחלטה בעניין המוטב תשלח לצדדים.

"הצעתי לעורכי הדין לקיים ישיבה בלשכתי ללא מורך בנאשמים על מנת לבדוק אפשרויות לצמצום המחלוקת ואולי אף לסיום התיק כולו. הצדדים נעתרו לבקשה. בהתאם לכך הישיבה הקרובה תוקדש לנושא זה".

עו"ד פדן: קשה לי לחשוב על תיק אחר שצריך להיות נדון בפני הרכב מורחב

עו"ד פדן: "הנאשמת הינה רעייתו של ראש הממשלה נתניהו. העבירות המיוחסות לה הינן עבירות שבוצעו במעון ראש הממשלה הרשמי ובעת כהונתו. אם אני חושב על תיק שצריך להיות נדון בפני הרכב של שלושה שופטים זה התיק. קשה לי לחשוב על תיק אחר אם לא זה".

 

נציג התביעה, עו"ד ארז פדן: "קיימים קריטריונים גמישים ויש שיקול דעת רחב בעניין הרחבת הרכב השפיטה"

עו"ד רזניק: מר סיידוף סובל. הוא ניזוק כלכלית

"יש אימפקט לשלושה שופטים. זה הופך את התיק לבעל משקל רב, גדול. עניין נוסף: מר סיידוף מושעה מעבודתו מאז ספטמבר 2015. וכל מחצית השנה כשפונים לנציבות שירות המדינה התשובה המתקבלת היא 'התייעצנו עם הפרקליטות ואנו מאריכים את ההשעיה'. גם מבזים אותו. לא נותנים לו להיכנס למעון ראש הממשלה. איפה חזקת החפות? למה מר סיידוף צריך שחייו ישתנו בצורה כזאת? לא אשווה בין הנאשמים. אבל מר סיידוף סובל. הוא ניזוק כלכלית.

"הדבר השלישי לגבי ההבחנה בין שני הנאשמים: התיק הזה הוא משותף. ביקשנו מהיועמ"ש שישמע אותנו, והוא בכל פניה שלנו סירב בכל תוקף. כתבתי ליועמ"ש – תן לי 20 דקות. אתה אמנם לא חתום על כתב האישום, אך החלטת עליו. זאת הבחנה בלתי נסבלת לפי דעתי, שדלתו חסומה בפני אחד הנאשמים בתיק הזה. פנינו לפרקליט המחוז, אבל היועמ"ש היה צריך לקבל אותנו. אני חושב שזאת לא דרך ראויה".

עורך דינו של סיידוף: התחושה היא שיש שני נאשמים ושני מעמדות בתיק הזה

עו"ד יהושע רזניק: "התחושה היא שיש שני נאשמים ושני מעמדות בתיק הזה.
הוגש כתב אישום משותף. אומרת הפרקליטות – בשים לב לרגישות הציבורית של תיק זה ולמעמדה הציבורי של אשת ראש הממשלה. אם התיק היה מוגש רק נגד סיידוף, לא היו מבקשים שיהיה מול הרכב מורחב של שלושה שופטים.

עו"ד יהושע רזניק (מימין) בבית משפט השלום בירושלים, 7 באוקטובר 2018 (צילום: ענת יורובסקי)

"בגלל העובדה שהפרקליטות מתייגת את גב נתניהו כנאשמת בעלת מעמד ציבורי, ואני אבקש מבית המשפט לקבוע שזה לא מספיק כדי להרחיב את ההרכב, בגלל זה מר סיידוף צריך להתייצב מול שלושה שופטים? האם הפרקליטות לא סומכת על שופט אחד? השופט דוד רוזן דן בראש ממשלה והסתפקו בשופט אחד".

באי כוחם של סיידוף ונתניהו מתנגדים להרכב מורחב של שלושה שופטים

"אנו בטוחים ששופט אחד מספיק בשביל התיק הזה. היה לנו מקרה דומה עם ראש הממשלה. בית המשפט קבע בעבר כי עצם העובדה שמדובר באישיות ציבורית זה לא נימוק מספק להרכב שופטים מורחב.

"פה מנסים לקחת תיק של פתיתים וחמגשיות ולהפוך אותו לדרמה. זה תיק פשוט מאוד, שלדעתי לא היה צריך להיות מוגש אישום בגינו.

"התיק הזה אם נגיע לשלב הראיות בית המשפט אולי יגחך, ואולי ייתן הערות לפרקליטות איך הם הגישו תיק כזה"

נציג המדינה: תמלילים חדשים יועברו בקרוב להגנה

עו"ד גיא אבני, המייצג את המדינה: " הדבר היחיד שהתקבל ממש בימים האחרונים זה תמלילים חדשים. נעביר גם אותו בהקדם להגנה.  דברים נוספים – אני צריכים לבדוק ולגבש עמדה האם מדובר בחומר חקירה או לא"

עורך דינה של נתניהו: התביעה מעלימה ממני חומרים שלא מתאימים לה

עו"ד יוסי כהן: "רני מאמין שהתביעה מעלימה ממני חומרים שלא מתאימים לה. כשאני מבקש אומרים לי שישקלו את זה"

באי כוחם של נתניהו וסיידוף: לא הועברו אלינו כל חומרי החקירה