האם הסיוע הביטחוני שישראל מקבלת מישראל מחזק או מחליש את מדינת ישראל? תלוי איזה היבט בוחנים. ח"כ עפר שלח, יו"ר ועדת המשנה לבניין הכח של ועדת החוץ והביטחון, יגיש בשבוע הבא הצעת חוק שנועדה לפתור את מצוקתן של התעשיות הביטחוניות הקטנות והבינוניות לאור כניסתו לתוקף של הסכם הסיוע הביטחוני החדש עם ארה"ב. מלבד אובדן עשרת אלפים משרות, מדובר גם באבדן מומחיות ויכולת ייצור של תעשייה ישראלית עצמאית ומקומית.

בשבוע שעבר נכנס לתוקפו הסכם הסיוע הביטחוני האמריקאי החדש, בהיקף של 3.8 מליארד דולר בשנה, לתקופה של 10 שנים. ההסכם שנחתם בשנת 2016, תחת ממשל הנשיא אובמה, גדול יותר בהיקפו, בשיעור של כ-400 מיליון דולר, מההסכם הקודם. אבל אליה וקוץ בה. היות שאחוז יחסי מכספי הסיוע לא יוכל להיות מומר לשקלים, בדומה לכלל הסכמים מאז שנות ה-80, ההסכם פוגע בחוסנה של התעשייה הביטחונית הישראלית ובספקי השירותים העונים על צרכיה. בתעשייה הישראלית צופים פגיעה של ממש אשר תביא לסגירת קווי יצור בתעשיות הביטחוניות, פיטוריהם של אלפי עובדים וכהשלכה, גם פגיעה בספקים וקבלני שירותים.

בסוף חודש יוני השנה התקיים בכנסת יום בסימן "תעשייה כחול לבן" ובוועדת החוץ והביטחון עלתה סוגייתה הפגיעה בתעשייה הביטחונית בעקבות הסכם הסיוע הביטחוני החדש. בדיון יו"ר הוועדה ביקש מח"כ שלח לעסוק בסוגיה במסגרת ועדת המשנה בראשה הוא עומד. לאחר תהליך ארוך גובשה הצעת חוק המקיפה את מגוון הדרכים שבהן אפשר להקטין את הנזק ולמנוע את פיטוריהם של אלפי עובדים, רובם בפריפריה.

בין השאר קובעת הצעת החוק את התיקונים הבאים:

• העדפה לחברות קטנות ובינוניות בתנאי מכרזים של מערכת הביטחון, כולל מניעת השתתפותן של ארבע החברות הגדולות במכרזים שהיקפם עד 10 מיליון ש"ח.

• חובת העברת אחוזים ממכרזים גדולים יותר, בהן זכו החברות הגדולות, לספקים חיצוניים.

• לאפשר לחברות קטנות ובינוניות לתקן הצעות במכרזים בהם הפסידו בשל מחיר בלבד.

• להחיל על משרד הביטחון חובה להפנות לפחות רבע מרכש גומלין, לו מתחייב גורם זר שזכה בחוזה אספקה גדול למערכת הביטחון, לחברות קטנות ובינוניות.

"למרות שחלפו שנתיים מיום חתימת הסכם הסיוע והוא כבר נכנס לתוקפו החודש, לא נקטה הממשלה עד כה שום צעד כדי למנוע את הפגיעה האנושה בתעשיות הביטחוניות הקטנות והבינוניות", אמר שלח והוסיף, "משרד הביטחון עצמו העריך את מספר המפוטרים כתוצאה מהשלכות ההסכם בעשרת אלפים ,רובם ככולם בפריפריה. אבל כפי שראינו גם בדיונים בוועדת החוץ והביטחון ובוועדת הכספים, בינתיים רק מדברים, ולא עושים".

"הצעת החוק שלי תביא להצלת מקומות העבודה האלה, אבל לא רק. היא גם תייעל את תהליכי הרכש במשרד הביטחון, שמעצם טבעם יש בהם ריכוזיות יתר. יותר מ-80 אחוזים מהרכש של מערכת הביטחון, המוערך ביותר מ-10 מיליארד שקלים בשנה, הוא בהתקשרויות מול ספק יחיד, והריכוזיות הזו תגבר עוד יותר בשנים הקרובות בעקבות רכישתה של תע"ש מערכות על ידי חברת אלביט".

"אגייס להצעת החוק תמיכה של חברי קואליציה מרכזיים, המכירים את הנושא ויודעים כמה הסכנה גדולה. אם לא נעשה דבר, מפעלים שפועלים בהצלחה פשוט יקרסו. אני בטוח שחברי בכנסת יצטרפו אלי, כדי למנוע אסון כלכלי וחברתי בפריפריה ונזק אדיר לביטחון ישראל".