התפטרת? פוטרת? מהי תקופת ההודעה המוקדמת שצריך לתת במקרה של התפטרות או במקרה של פיטורים? על כך ועוד בטור זה.

ניר קלינגר, שהיה בעבר גם קפטן נבחרת ישראל בכדורגל, הודיע לבעליה של קבוצת הפועל חיפה על התפטרותו מתפקיד מאמן הקבוצה, מהיום להיום, תוך שהוא מותיר את הפועל חיפה ללא מאמן על הקווים. בביצת הכדורגל דווח כי קלינגר התפטר לטובת משרת מאמן בקבוצה אחרת, בית"ר ירושלים. התנהלתו של קלינגר חושפת אותו אולי לתביעה בגין הפרת חוזה ואף לתביעה בגין תניית אי תחרות, ככל שתניה כזאת מעוגנת בחוזה העבודה בין הצדדים. אולם, כך או כך, ניר קלינגר לא נתן הודעה מוקדמת מראש על התפטרותו למעסיקתו, הפועל חיפה.

מהי הודעה מוקדמת?

כל עובדת וכל מעסיקה מחויבים לתת הודעה מוקדמת, בכתב ומראש, בטרם התפטרות או פיטורים וזאת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, התשס"א – 2001. הודעה מוקדמת נועדה לאפשר לעובדת המפוטרת לחפש עבודה ולמעסיקה, במקרה בו העובדת מתפטרת, לחפש מחליפה לעובדת המתפטרת.

הודעה מוקדמת לפיטורים לעובדת חודשית (עובדת במשכורת)

עובדת במשכורת זכאית להודעה מוקדמת של יום אחד בשל כל חודש עבודה במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודתה; ויומים וחצי עבור כל חודש עבודה החל המחודש השביעי ועד תום השנה הראשונה לעבודתה.

עובדת מעל ותק של שנה בעבודה, זכאית להודעה מוקדמת של חודש ימים.

במקרה של התפטרות העובדת – היא מחוייבת לתת הודעה מוקדמת באותו מניין של ימים כמו במקרה של פיטורי עובדת.

הודעה מוקדמת לפיטורים של עובדת בשכר

עובדת בשכר, כלומר עובדת המועסקת ע"פ שעות עבודה, זכאית במהלך השנה הראשונה לעבודתה להודעה מוקדמת של יום אחד בגין כל חודש עבודה. במהלך השנה השנייה העובדת זכאית ל – 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה באותה שנה. במהלך שנת עבודתה השלישית, זכאית העובדת בשכר ל- 21 ימים של הודעה מוקדמת, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה באותה שנה. לאחר שנתה השלישית, זכאית העובדת להודעה מוקדמת של חודש ימים.

במקרה של התפטרות העובדת – היא מחוייבת לתת הודעה מוקדמת באותו מניין של ימים כמו במקרה של פיטורי עובדת.

האם העובדת רשאית לצאת לראיונות עבודה במהלך יום העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת?

כן ואולם, תוך תיאום מראש עם המעסיק הנוכחי, על מנת שהעבודה השוטפת לא תיפגע.

ויתור על עבודה בפועל

מעסיק רשאי להודיע לעובדת, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחותה במקום העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדת פיצוי השווה לשכרה הרגיל בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתה.

חשוב – במקרה בו המעסיקה מוותרת על שירותיה של העובדת בתקופת ההודעה המוקדמת, העובדת "מרוויחה" פיצוי בגובה תקופת עבודה מוקדמת ללא עבודה בפועל ואולם התשלום יהיה שכר בלבד ללא הפרשות לפנסיה וללא החזר הוצאות כמו נסיעות שכן, יחסי העבודה בין הצדדים הסתיימו.

חשוב –המעסיקה אינה רשאית לכפות על עובדת לצאת לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת אלא רק מסיבות ענייניות הקשורות לעבודה ובכל מקרה, לא ניתן להוציא את העובדת ליותר מ-14 ימי חופשה במהלך תקופה זו.

מה קורה כאשר לא ניתנת הודעה מוקדמת?

כאשר מעסיק פיטר עובדת ללא הודעה מוקדמת או במקרה בו עובדת אשר חדלה לעבוד ולא נתנה הודעה מוקדמת – ישולם פיצוי השווה לשכרה הרגיל של העובדת בעד התקופה שלגביה לא ניתה הודעה מוקדמת.

חשוב – הודעה מוקדמת מוגדלת

בהסכמים קיבוציים רבים ובחלק מחוזי העבודה האישיים יש התחייבות מצד המעסיק להודעה מוקדמת מוגדלת מעבר לקבוע בחוק. במקרה כזה, על המעסיקה ועל העובדת לתת הודעה מוקדמת בהתאם למעוגן בחוזה או בהסכם הקיבוצי.

מתי ניתן להתפטר או לפטר עובדת ללא הודעה מוקדמת?

עובד רשאי להתפטר ללא מתן הודעה מוקדמת בנסיבות שאין לדרוש ממנו להמשיך ולעבוד. כך למשל, נקבע בבית הדין לעבודה כי עובד לא חייב לתת הודעה מוקדמת במקרה בו שכרו נמוך משמעותית משכר המינימום, בניגוד לחוק. מנגד גם נפסק כי עובד אינו זכאי לתמורת הודעה מוקדמת לפיטורים במקרה בו בידי המעסיק ראיה שהעובד גנב.