מעל לשנה מאז אושר בקריאה שנייה ושלישית, הצעדים הראשונים ליישום חוק המועצה הלאומית לגיל הרך, יוצאים לדרך. המועצה הוקמה, במטרה לקדם את אחריותה של המדינה בטיפול וחינוך ילדים בטווח הגילאים בין 0 ל 5 על ידי יצרת גוף מתאם בין משרדי.

"כל אחד מילדי ישראל הוא ילדי שלי. כל אחד חשוב ויקר לי, והחינוך שלהם הוא משימה לאומית אליה ראשונה במעלה" מסר שר החינוך נפתלי בנט, "אנחנו יוצאים כעת לדרך עם המועצה הלאומית לגיל הרך שכל עיסוקה יהיה טיפול בילדים של כולנו". בנט הוסיף שמטרת המועצה תהיה גיבוש תוכנית אסטרטגית כלל מערכתית לטווח ארוך שתייצר ותפקח על סביבה חינוכית מטיבה עם ילדי הגיל הרך. יישומו של החוק החוק הפך לחשוב עוד יותר אחרי שבשנים האחרונות עלתה תדירות הדיווחים על פגיעה בילדים במסגרות הגיל הרך, העלויות הגבוהות למסגרות השונות, והיעדרה של של תוכנית חינוכית כללית במשרד החינוך הנוגעת לאופן החינוך המתאים לילדי גיל הרך.

להקמת הוועדה מתלוות המסקנות מדוח העוני של ועדת אלאלוף משנת 2014, ודוח ועדת טרכטנברג. כזכור, ועדת אלאלוף קבעה בין היתר שהפערים החברתיים בחינוך ובחברה מתחילים מגיל מוקדם מאוד, ובאים לידי ביטוי כבר בכניסת הילדים לגנים וליסודי. ועדת טרכטנברג ביקשה לשים בראש סדר העדיפויות את אחריות המדינה על הגיל הרך, בדגש על תמיכה בהורים ויצירת מנגנוני תמיכה כלכלית וחינוכית להורים בטיפול בילדיהם, בין היתר על ידי חוקים כמו חוק חינוך חובה מגיל 3, סבסודים מיועדים לצהרונים ומעונות ועוד.

על פי הצעת החוק, שעלותה מוערכת בכ-8.75 מיליון שקלים בשנה, שר החינוך יהיה יו"ר המועצה, ויהיו חברים בה 22 נציגים עם זיקה לתחום הגיל הרך ממשרדי הבריאות, הרווחה (כולל האגף למעונות יום ומשפחתונים), האוצר, החינוך, הפנים וכן נציגי אקדמיה, נציגי הורים וארגונים בתחום.

"בתום הליך בחירה קפדני ויסודי, הושלמה הקמת המועצה לגיל הרך. המועצה, אשר מהווה לראשונה גוף ייעודי לטיפול בסוגיות הגיל הרך ברמה הלאומית, תכלול 22 חברים מתחומים שונים וממשרדי ממשלה השונים על מנת להעמיק בין כל הגורמים את שיתופי הפעולה ולהבטיח שרמת השירות לילדי הגיל הרך תהא ראויה ומיטבית" נמסר ממשרד החינוך

"העבודה המשותפת בין כל הגורמים השונים נועדה לקדם מתן מענים בשורה של היבטים פיזיים, רגשיים וחינוכיים" הוסיפו, "המועצה עצמה תפעל להבטיח מדיניות של רצף חינוכי וטיפולי בילדי הגיל הרך, תנאים נאותים וסביבה טיפולית-חינוכית הולמת. באמצעות מעטפת רחבה זו יעניקו לילדים תשתית מיטבית שתתרום לשוויון הזדמנויות בחייהם הבוגרים".

עוד מסר משרד החינוך שבמסגרת תפקידיה, המועצה תהיה אחראית לקידומם של נושאים נוספים, ובהם: גיבוש תכנית לאומית רב שנתית לקידום הטיפול בתחום גיל הרך ויצירת סדר עדיפויות ליישום התוכנית, לתאם בין משרדי הממשלה לרשויות המקומיות בכל הנוגע לצרכים של ילדים עם מוגבלות בגיל הרך, להמליץ על אמות מידה בתחום הגיל הרך ועל דרכי יישום ואכיפה, להקים ולנהל מרכז לאומי למחקר ומידע בתחום גיל הרך, ייעוץ לוועדות השרים השונות ועוד.