בית משפט השלום בנתניה ביטל היום (שני) את דו"ח החנייה שהוטל על העיתונאית גלי גינת, לאחר שחנתה במפרץ החנייה היחיד המוביל לחוף הים ביישוב ארסוף. כזכור, מפרץ החנייה נצבע כולו באדום-לבן, לטענת גינת – על מנת למנוע ממי שאינם תושבי הישוב לבקר בתחומיו ולהגיע לרצועת החוף הסמוכה לישוב.

השופט עודד מורנו כתב בפסק הדין כי "אין כל נימוק ענייני או נימוק כללי להסבת החניון לאי חניה", וכי "נפל פגם של חוסר סבירות ומידתיות בהחלטה לאשרר את האזור כאסור אסור לחניה". בעקבות כל אלה, ביטל מורנו את הדו"ח אותו קיבלה גינת.

המשפט החל במאי האחרון, לאחר שדו"ח החנייה אותו קיבלה גינת, הביא אותה לפנות לברירת משפט, בטענה כי האזור בו הדו"ח ניתן לה – מפרץ החנייה המוביל אל רצועת החוף – נצבע כולו באדום לבן רק על מנת למנוע ממי שאינם תושבי הישוב לחנות בגבולותיו.

לטענתה, איסור החנייה בישוב למי שאינו תושב המקום, היא רק דרך נוספת למנוע שאינו נמנה עם תושביו להיכנס אליו. אחד העדים אותו זימנה גינת לדיון היה עו"ד גיא אופיר, שהגיש בשנת 2013 עתירה לבית המשפט כנגד מדיניות הישוב שהתקיימה עד אז – הצבת מאבטח בכניסה, שאסר על כניסה ממי שאינו תושב הישוב. בפברואר 2013, הושג הסכם פשרה בין הצדדים, לפיו הישוב יאפשר כניסת מבקרים לתחומיו.

הטענה הנוכחית אותה ניסתה להוכיח גינת, היא כי הדרך החדשה של היישוב למנוע כניסה של אנשים שאינם תושבים, היא באמצעות שינוי הסדרי החנייה במקום. כך, מפרץ החנייה היחיד בישוב ממנו מתקיימת גישה לרצועת החוף, נצבעה בשנים האחרונות כולה באדום-לבן, זאת לבקשת המועצה.

בדיון הקודם שהתנהל בתיק, נודע כי השטח נצבע באדום-לבן ראשית באופן לא חוקי, ורק לאחר מכן צביעה זו קיבלה אישור בדיעבד על ידי הגורמים האחראיים. גם אישור זה, ניתן לטענת מהנדס התנועה במשטרה רק על סמך בקשת הישוב, וללא סיבה מקצועית רלוונטית.