איגוד לשכות המסחר משך את עתירתו לבג"ץ שדרשה לבטל את האפליה במע"מ, הנגזרת מהפטור הניתן ליבוא אישי של סחורות עד שווי של 75 דולר. העתירה נמשכה לאחר ששופטי בג"ץ הביעו חוסר רצון להתערב בהחלטות מדיניות כלכלית של הממשלה.

הדיון שהתקיים היום בעתירה, שהוגשה כבר באפריל האחרון, עסק בשאלה אם יש אפליה נגד היבואנים והקמעונאים הישראליים בחוק הפוטר רכישות באינטרנט בסכומים של עד 75 דולר. הרכב השופטים ברשות השופט צבי הנדל התמקדו במהלך הדיון בשאלה אם מדובר במדיניות ממשלתית שנקבע מדעת ומתוך רצון לעודד תחומי מסחר מסוימים, שניתן להבדיל ביניהם לבין תחומי מסחר אחרים, או שמא מדובר באפליה בין שני שחקנים על אותו המגרש.

את הדיון סיכם כבוד השופט הנדל כשאמר כי "על דעת שלושת השופטים אנו  לא רואים שבג"ץ ייכנס לנושא מדיניות הכלכלית של המדינה. לגבי שוני בין הקבוצות, זו לא בעיה אמיתית כי ברור שמדובר בקבוצות שונות. נכון שלמישהו זה יעשה חיים יותר קשים. כפי שאמרתי, באופן אישי, שיש לי סימפטיה לעניין הזה אבל זה לא סוג הדברים שאנו צריכים להתערב בזה. מה שנבקש תחליט באם אתה רוצה לקבל פסק דין או לא.  יש היגיון בטיעון של אדוני ויש היגיון כיצד זה עובד בשטח. אבל אנו לא נתערב".

בעקבות דבריו של השופט הנדל החליטו באי כוחם של איגוד לשכות המסחר למשוך את העתירה. מאיגוד לשכות המסחר נמסר כי "מתוך חילופי הדברים והצגת הטיעונים בדיון שהתקיים בבג"ץ, התרשמנו שאין לבית המשפט כוונה להיכנס לשאלות של מדיניות כלכלית המעוצבת על ידי המדינה. מסיבה זו החלטנו לרדת מהזירה המשפטית ולהעביר את המאבק ביתר שאת מול רשויות המדינה, ולקיים פעולות הסברה מעמיקות יותר על האפליה החמורה שמתקיימת כיום נגד המגזר הקמעונאי והיצרני בישראל לטובת ספקי החוץ".