משרד הרווחה הודיע אתמול בבוקר (שלישי) כי ירחיב את תכנית "נושמים לרווחה במרכזי העוצמה" לכ-5,000 משפחות ברחבי הארץ. על פי הודעת המשרד, התוכנית הממשלתית שהחלה לפני כשלוש שנים פועלת בהצלחה לטובת הוצאת משפחות מעוני. מחקר חדש המלווה את התכנית מצא עלייה של 58% בגובה ההכנסה הממוצעת מעבודה למשק בית, גידול של 17% בגובה השכר בקרב נשים ו-10% בקרב גברים. עוד נמצא כי 38% מהמשתתפים פתחו עסק חדש, ו-64% הצליחו למצוא עבודה קבועה.

"התוכנית שהפעלנו לראשונה הוכיחה את עצמה ויש להרחיבה. מדינה לא יכולה לאפשר מצב שבו פיטורים, גירושים או חובות של אלפי שקלים בודדים ימוטטו אזרחים" אמר שר העבודה והרווחה חיים כץ, "התוכנית מחזירה לאלפי משפחות את תחושת הערך העצמי, ומעניקה כלים לשיקום אישי ומקצועי. אמשיך להקצות את המשאבים הנדרשים להרחבת הפעילות למשפחות החיות בעוני".

תכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה" הושקה לפני שלוש שנים ביוזמה ובמימון של משרד העבודה והרווחה, ובשיתוף גו'ינט ישראל, קרן רש"י, והשלטון המקומי. התוכנית מופעלת כיום ב-108 רשויות ברחבי הארץ ומלווה באופן אינטנסיבי כ-3,200 משפחות בשנה. שירותים שונים מוענקים ל-13,500 אזרחים נוספים החיים בעוני ובהדרה חברתית. הפיילוט והמחקר מגלים כי בהשקעה ממשלתית של תקציב מיועד ניתן לסייע למשפחות המצויות בעוני באופן משמעותי.

המשתתפים בתכנית הם יחידים ומשפחות החיים בעוני, ומתמודדים עם חסמים רבים ומיעוט הזדמנויות לשנות את מצבם. המשפחות המטופלות בתכנית מתמודדות עם חסמים מבניים המקשים עליהם לשפר את מצבם  כמו "מלכודת הקצבאות" – החשש כי הגדלת היקף משרה והכנסה יוביל לפגיעה בזכאות לקצבה או לגובהה, כגון: סיוע בשכר דירה, מזונות, הנחה בארנונה וכדו'. בתחום התעסוקה נמצא קושי למצוא עבודה מתאימה לכישורים וצרכים, בין היתר בשל מרחק גאוגרפי ממרכזי תעסוקה.

המענים בתכנית מושתתים על ליווי מקצועי הדוק של עובדת סוציאלית ייעודית ומלווה משפחות וכן סל מענים ושירותים גמיש בגובה של 8,000 שקלים בשנה למשך שנתיים. הסיוע הכספי נועד כדי להתמודד עם החסמים ומאפשרת  הפעלת מגוון רחב של מענים כמו ליווי תעסוקתי, ליווי בתהליך מיצוי זכויות אקטיבי , סיוע ברכישת מקצוע או ביזמות, ומגוון מענים קבוצתיים וקהילתיים למשפחות באמצעות מרכז עוצמה הפועל בכל מחלקה ברשויות המקומיות .

במחקר חדש שמסכם שלוש שנים לתכנית עולה תמונה חיובית. המחקר ליווה אלפי משפחות וגילה עליה של 58%  בגובה ההכנסה הממוצעת מעבודה למשק בית. עוד נמצא גידול של 17% בגובה השכר בקרב נשים ו-10% בקרב גברים. 38% מהמשתתפים הצליחו לפתוח עסק זעיר, ו-64% מצאו עבודה קבועה. המחקר מצביע כי בקרב המשתתפים חלה עליה בתחושת הביטחון התעסוקתי והחשש מחוסר יציבות כלכלית ירד. במדדים שונים הבוחנים את יכולת ההתמודדות של המשתתפים עם החזרי חובות נמצא, כי חל שיפור הן בהערכתם העצמית לגבי יכולת החזרי חובות והן בפיחות במספר המקרים בהם ננקטו צעדי אכיפה כנגדם עקב אי עמידה בתשלומים. לסיכום ניתן לקבוע כי חל שיפור במידת שביעות הרצון הכללית מהחיים, וכן שיפור בתנאי הבריאות בחייהם של המשתתפים המוכיח כי השקעה ממשלתית נכונה יכולה להוציא משפחות מעוני ולספק מסלול להתפתחות ותרומה לקהילה.

מנכ"ל ג'וינט-אשלים, ד"ר רמי סולימני אמר כי "התוצאות של המחקר בשלב זה מעידות על כך שההשקעה בגישה ממוקדת צרכי המשפחה מניבה תוצאות. אני חוזר ומציין כי ההשקעה במשפחות החיות בעוני חשובה גם משום שהיא נותנת אפשרות ותנאים לילדים ולהוריהם להתפתח באופן מיטבי, ובכך היא מייצר הזדמנויות לצאת ממעגל העוני הבין דורי המתמשך".

מנכ"לית קרן רש"י, מיכל כהן הוסיפה כי "העוני הוא תופעה רב מימדית וככזו היא מצריכה מענה רב מימדי, המתמקד ביצירת תשתיות חברתיות, שימנעו את שכפול העוני לדורות הבאים. השותפות בהובלת תכנית 'נושמים לרווחה במרכז עוצמה', הינה חלק ממהלך כולל של קרן רש"י ליצירת מוביליות חברתית כלכלית ולצמצום פערים בחברה הישראלית. במסגרת התכנית, פועלת הקרן, יחד עם משרד הרווחה והג'וינט לבניית מערך שירותים ברמה היישובית, המניח פלטפורמה רשותית להתמודדות עם עוני והדרה. רק כך, נוכל  לשפר את הסיכויים לעתיד טוב יותר ולמוביליות חברתית לפרט ולקהילה".