המשטרה מגיבה להאשמותיו של תנ"צ גיא ניר: "יצירת כותרות ריקות לאחר שנים, מעידה בעצמה על התנהלותו שלו".

שעות לאחר הופעתו של תת-ניצב גיא ניר, קצין המשטרה המושהה, בדיון בכנסת, מגיבה המשטרה להאשמות החמורות שהשמיע, לפיהן קומץ בכירים במשטרה אוסף מידע מודיעיני כנגד בכירים אחרים על מנת לפגוע בהתקדמותם המקצועית העתידית. המשטרה הכחישה את הטענות לניהול חקירות לא מקצועיות כנגד בכירים, וכי היא אוספת מידע מודיעיני כנגד נבחרי ציבור. כך נמסר כי "משטרת ישראל איננה אוספת מידע באופן יזום על נבחרי ציבור. ככל שמגיע לידה מידע כזה בשל דיווחים או תלונות, הרי שהוא נבחן ונבדק באישור פרקליט מדינה או היועץ, וכל פעולת חקירה, אם אושרה פתיחה בחקירה, מאושרת כנ"ל".

כזכור, ניר הוזמן להופיע היום (שני) בדיון אותו קיימה ועדת הפנים בכנסת, בנושא השימוש שעושה המשטרה לכאורה במידע מודיעיני רדום למטרות פסולות. ניר השמיע בדיון טענות קשות כלפיי בכירים במשטרה – לדבריו, קומץ בכירים במשטרה נוהגים לאורך שנים לאסוף מידע מודיעיני על בעלי תפקידים בארגון, כמו גם על נבחרי ציבור, ולהשתמש בו בעת הצורך, על מנת לסכל את מינוייהם לתפקידים בכירים. כך, כינה ניר את אי מינויו של גל הירש לתפקיד מפכ"ל המשטרה "סיכול ממוקד", וטען כי גם אי היבחרותו של יורם הלוי לתפקיד הייתה נגועה בהתערבות דומה של בכירים.

נציגי המשטרה לא הוזמנו להשתתף בדיון באופן פעיל, זאת משום שיו"ר הוועדה, ח"כ יואב קיש (הליכוד) רצה לאפשר לניר להשמיע את דבריו באופן מלא. קיש ספג במהלך הדיון ביקורת על כך שלא הזמין את נציגי המשטרה להגיב להאשמות הקשות, ועל העובדה כי הדיון התקיים במעמד צד אחד בלבד.

עם סיום הדיון, הגיבה המשטרה להאשמות הקשות שהושמעו בדיון, ואמרה כי "שמחנו לגלות שאין בפיו של הקצין שום מידע קונקרטי חדש, שלא הועלה על ידו בעבר הראוי להתייחסות, או פוקח עיניים בדרך כלשהי ביחס לטענות שהוא מפריח מעל כל במה". עוד נמסר כי "משטרת ישראל קוראת לקצין לפעול על פי המצופה ממנו ולהעביר לגורמים המוסמכים כל מידע רלוונטי אם יש כזה ברשותו ולהפסיק לעסוק בהכפשות כלליות ועמומות". לטענתו של ניר, בעבר אכן ניסה לדווח לגורמים הרלוונטיים על איסוף מידע מודיעיני בעייתי כנגד בכירים במשטרה, ועל השימוש הבעייתי בו.

בנוגע לסוגיית מינויו של גל הירש, נמסר מהמשטרה כי "דומה שסוגיית גל הירש הוצגה בצורה הברורה ביותר על ידי פרקליט המדינה בוועדת הפנים. לא שמענו היום שום פרט עובדתי שמטיל בגרסת פרקליט המדינה ספק כלשהו". עוד נמסר כי "החקירה הוטלה לפתחה של המשטרה, רק לאחר שהוסרה מועמדותו של גל הירש לתפקיד".

עוד מסרה המשטרה כי "למעלה מן הצורך נציין כי שוטרי וקציני משטרת ישראל שומרים על טוהר החקירה ומנהלים אותה באופן ישיר, ממלכתי ומקצועי, ללא משוא פנים וללא מניעים זרים. על חריגים יש לדווח לגורם המוסמך. יצירת כותרות ריקות לאחר שנים, היא בעצמה מעידה על התנהלותו שלו. ייתרה מכך הדברים עליהם מלין תנ"צ ניר היו בתחום סמכותו ואחריותו ואך תמוהה הדבר מדוע בחר להלין עליהם רק עתה".

באשר לחקירות נבחרי ציבור, נמסר כי "חקירות רגישות של נבחרי ציבור וכל פעילות מעין זו של משטרת ישראל, מנוהלות על ידי צוותי חקירה מיומנים ומקצועיים ונמצאות באופן תדיר תחת פיקוח ובקרה הדוקים של הפרקליטות, ובליווי אישי של פרקליט המדינה ו/או היועץ המשפטי לממשלה בעצמם (על פי המעמד). משטרת ישראל איננה אוספת מידע באופן יזום על נבחרי ציבור. ככל שמגיע לידה מידע כזה בשל דיווחים או תלונות, הרי שהוא נבחן ונבדק, באישור פרקליט מדינה או היועץ וכל פעולת חקירה, אם אושרה פתיחה בחקירה, מאושרת כנ"ל".