מעתה יחוייב החשב הכללי לפרסם בדו"ח השנתי שלו את שמות חברות הקבלן שנמצאו כי הפרו את זכויות עובדיהם, כך בעקבות עתירת עו"ד אלעד מן ועמותת הצלחה ולבקשת עיתון דה מרקר לבית המשפט המחוזי בירושלים. הדו"ח הקרוב צפוי להתפרסם בפברואר, ולכלול גם נתונים משנים קודמות, זאת בהתאם להסכמות שהושגו עם המדינה בחסות בית המשפט.

עד כה פורסמו ארבע דו"חות שנתיים כאלו, כשבאחרון שבהם שפורסם בינואר השנה נמצאו הפרות בשכרם של 89% מעובדי הניקיון, 42% מעובדי האבטחה ו-33% מעובדי ההסעדה שנבדקו.  בעקבות הבדיקה הושבו לעובדים 745 אלף שקלים – מחציתם כספי פנסיה, ו-15% מתוכם דמי הבראה שלא שולמו כדין.

ציוני החברות שנבדקו פורסמו – אך בלא שמותיהן, על אף שאלה היו ידועים לחשב הכללי, כך שהציבור הישראלי אינו יכול לדעת איזו חברה שומרת על זכויות עובדיה ואיזו מפרה אותם. מטעם החשב הכללי טענו בפני בית המשפט כי הם חוששים 'מפני הסתה של השוק בצורה לא טבעית', במידה ויפורסמו שמות החברות לצד ציוניהם – קרי, שהמשק יתעדף את החברות השומרות על זכויות עובדיהן על פני אלו המפרות את זכויותיהם, ודבר זה ייצור פגיעה בתחרותיות. לאחר פרסום הדו"ח האחרון טען החשב הכללי רוני חזקיהו כי מוסדות ציבור שיפנו אליו לבקש את הדו"ח במלואו, כולל השמות, יוכלו לקבל אותו.

על פי ההסכמות שהושגו כעת, תפרסם המדינה את שמותיהן וציוניהן של כלל החברות שקיבלו ציון הנמוך מ-70 בבדיקה הנוכחית ובשתי הבדיקות הקודמות. שמותיהן של החברות שנמצא כי הן פועלות כחוק, או שמספר ההפרות הנמצא אצלן יהא קטן לא יפורסמו. משמעות הדבר היא מעין יצירת 'רשימה שחורה' של חברות פוגעניות.

השופט עודד שחם, הבהיר כי החשכ"ל יוכל לפרסם הסתייגות או הבהרה באשר לטיבם של נתוני העבר. כמו כן הוסכם כי המדינה תשיב את מחיר האגרה ששולמה בתיק, אך היא לא חוייבה בהוצאות.

"בית המשפט הבהיר למשרד האוצר מהתחלת הדיון שהתנגדותו לפרסום הציונים היא חסרת בסיס משפטי וציבורי, ושידר היום מסר חשוב גם בנוגע לחשיבות האכיפה של זכויות עובדים והשקיפות של תוצאות הביקורת" מסר לדה מרקר עו"ד מן. "פומביות הציונים תאפשר קיום ביקורת ציבורית ודיון ציבורי מוצלחים יותר על החברות ועל מערך האכיפה גם יחד. זהו ניצחון גדול לשקיפות ציבורית, וטוב שבתי המשפט עומדים באופן נחוש להגן על עקרונות בסיסיים של חוק חופש המידע". החשב הכללי מסר כי בכוונתו לכבד את פסק הדין ולפעול על פיו.

דו"ח החשב הכללי הבוחן את שמירת זכויותיהם של עובדי קבלני השירותים בשירות המדינה הינו תוצר של הסכם עובדי הקבלן שחתם יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ושר האוצר משה כחלון ביולי 2015, מפורסם מזה ארבע שנים, ובוחן בכל שנה מדגם של 11% מעובדי קבלני השירות בשירות משרדי הממשלה בתחומי האבטחה, הניקיון וההסעדה.

עם זאת, עד כה סירבה המדינה לחשוף את שמות החברות שנבדקו – ופורסמו רק ציוניהן בלא שמות.