בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע הוציא צו מניעה כנגד כוונת ועדי העובדים בנמל אשדוד לקיים הפגנה בת שלוש שעות מול טקס גזירת סרט בנמל הדרום החדש הנבנה לצד הנמל הקיים. סגן נשיא בית הדין השופט צבי פרנקל קבע דיון רק לשעה 18:00, לאחר קיום הטקס האמור.

"בית הדין הארצי שלח אותנו למו״מ בתום לב" מסר יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי לדבר ראשון. "איזה תום לב יש כשבמהלך המשא ומתן גוזרים סרט בנמל החדש? למה לגרום לתסיסה מיותרת בקרב העובדים? האם אי גזירת הסרט תפגע בהקמת הנמל החדש? צר לי שבית הדין עצר את המחאה הלגיטימית של העובדים. יחד עם זאת אף אחד לא מעל החוק ונכבד את הצו".

בניגוד לנמל חיפה הנמצא לקראת חתימה על הסכם בין העובדים והנהלת הנמל לקראת הרפורמה בנמלים ופתיחת נמל היובל החדש הצמוד אליו – המשא ומתן המשולש באשדוד בין ההסתדרות, המדינה והנהלת הנמל מתקשה להתקדם. עם זאת בית הדין הארצי מורה לצדדים פעם אחר פעם להמשיך במו"מ, ואיננו מאפשר לעובדים את זכות השביתה בשעה שהנמל החדש נבנה לנגד עיניהם.

המחלוקות נסובות הן סביב נושאים כלכליים והן סביב סוגיות הנוגעות לתשתיות הנמל ויכולתו לעמוד בתחרות – בין היתר על רקע הכוונה להקים שכונה חדשה סמוכה לנמל וחשש העובדים כי בעתיד יאבקו התושבים כנגד פעילויות שונות בנמל הסמוכות לבתים כגון עבודה רועשת בלילה והובלת חומרים מסוכנים.

בסוגיית ההתייעלות, על אף שהעובדים והנהלת הנמל הגיעו כבר לשורה של הסכמות, הממונה על השכר במשרד האוצר סירב לאשרן ועל כן גם בסוגיה זו הצדדים עודם מצויים במבוי סתום.

ההנהלת נמל אשדוד הוציאה במהלך הלילה עדכון לעובדיה בעקבות החלטת השופט פרנקל בו נכתב ״נוכח אירועי העבר בהם לא כובדו צווי מניעה, יובהר כי ככל שעובדים יפרו את צו המניעה ויעדרו מהעבודה ו/או ישבשו את העבודה החברה תראה ההנהלה אותם ואת נציגות העובדים (ועדים והסתדרות) כאחראים אישית לשביתה/שיבוש העבודה על כל המשתמע מכך והחברה תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בגין הפגיעה הפגיעה בחברה ובלקוחות אם וככל שהעבודה תשובש. אנו מצפים מכם לכבד את החלטת בית הדין ככתבה וכלשונה ולהגיע להסכמות במסגרת המו"מ עליו הורה בית הדין הארצי לעבודה״.