82.9% מהשוטרים הפעילים ומהגמלאים הזכאים לתשלום החוב בגין 12 שנים בהן לא קיבלו את תוספות השכר להן הם זכאים, חתמו כבר על הסכמתם למתווה התשלום המדורג שאושר בממשלה. על פי דרישת משרד האוצר, על מנת להתחיל ביישום המתווה נדרשת חתימתם של לפחות  95% מכלל הזכאים – במשטרה ובשירות בתי הסוהר – שיוותרו על כל תביעות עתידיות בנושא.

על פי הנתונים שהגיעו לידי דבר ראשון, מבין כ-22 אלף שוטרים פעילים חתמו כבר כ-20 אלף (כ-90%) ומבין כ-13 אלף גמלאי משטרה חתמו 9,300 זכאים (כ-72%).

"ההחתמה נעשית באמצעות אפליקציה שנשלחת לטלפון של כל הזכאים" הסבירה לדבר ראשון אביגיל שררה מארגון נשות השוטרים, "האנשים חותמים ומגיעים לכל אחד. את הרוב לא צריך גם לשכנע, כולם מחכים לזה ויודעים שעשינו מאבק מאוד קשה, אפילו שהם כועסים שיקבלו את הכל רק בעוד עשר שנים או יותר לפי הטבלה. למרות כל זאת אנשים חותמים ואנחנו גם משכנעים את מי שצריך".

לדבריה, "אנחנו עושים מעט טלפונים ובעיקר המשטרה פועלת מולם. את רוב העבודה עושה אגף משאבי אנוש במשטרה. אנחנו נפגשים עם גמלאים ושואלים אותם אם הם חתמו או לא, נותנים את הדחיפה האחרונה שיזדרזו לחתום. זה הכל".

בשירות בתי הסוהר מסרו לדבר ראשון כי  בימים הקרובים יחלו גם אצלם בהחתמות בקרב הסוהרים הפעילים והגמלאים.