ועדת הכספים אישרה העברת 1.3 מיליארד שקלים למשרד התחבורה, זאת אחרי שעיכבה את ההחלטה בשבועיים האחרונים כדי ללחוץ על הממשלה לחייב רכש גומלין במכרזים מול חברות זרות.

ההעברה התקציבית שאושרה נועדה לקדם את פרויקט המסילה הרביעית באיילון, רכש קרונות רכבת ותשלום לחברות התחבורה הציבורית. המקור התקציבי להעברה מתקציבי הרזרבה של משרדי הממשלה השונים שלא נוצלו במהלך 2018.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) החליט להצמיד את הדיון על העברת התקציב למשרד התחבורה לדיונים על רכש הגומלין בכדי ללחוץ על משרד האוצר, משרד התחבורה ומשרד הכלכלה ליישם נוהל של רכש גומלין במכרזי רכישת האוטובוסים ובמכרזים הממשלתיים בכלל.

רכש הגומלין הוא מנגנון במסגרתו מחויבות חברות זרות הזוכות במכרזים ממשלתיים ובמכרזים הממומנים על ידי המדינה, לרכוש מחברות ישראליות סחורה ושרותים בשווי של 20% מגובה העסקה. במוקד הדיון עומד מצבן של חברת הרכבת האוטובוסים 'מרכבים' שפעילותה תלויה במידה רבה ברכש הגומלין.

בדיון עלה גם נושא רכש הגומלין במכרזי ה-PPP (שותפויות ציבוריות-פרטיות) שמוציא החשב הכללי. נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש דרש מחברי הועדה לדאוג למנוע צורות שונות שבהן עוקפות החברות הזרות את החובה לרכש גומלין. בין היתר הציג ברוש מצב בו החברות הזרות מגדירות שירותי יעוץ משפטי ופיננסי שהן מקבלות בישראל כרכש גומלין. בסיכום הדיון דרשה ועדת הכספים ממשרדי הממשלה לאכוף את הדרישה לרכש גומלין במכרזים ולאחר מכן אישרה את ההעברה התקציבית למשרד התחבורה.