רשות המיסים הבהירה הערב כי איננה מתכוונת לגבות מע"מ על כספי הטיפים בשלושת החודשים הקרובים. עם זאת, מבהירים ברשות המיסים כי אופן גביית המע"מ על טיפים שהתקבלו על ידי מלצרים מצוי עדיין בבחינה על ידי גורמי המקצוע, לאור פסיקת בית הדין הארצי לעבודה הצפויה להיכנס לתוקף בעוד שבוע.

שי ברמן מנכ״ל איגוד המסעדות הגיב על ההחלטה: "אנחנו נמצאים במסלול הידברות עם רשות המיסים והאוצר, אני חושב שרשות המיסים מבינה, שמדובר בסוגייה סבוכה שיש לה השפעה קרדינלית על שכרם של 100,000 מלצרים, אנחנו מנסים ביחד למצוא פתרונות שימנעו פגיעה בהם."

טיפ למלצרים (צילום אילוסטרציה: אידאה).

"מסעדנים חזקים ביחד פועלת מזה מעל חצי שנה לשמר את זכויות המסעדנים ועובדיהם", מסר ל'דבר ראשון' תומר מור ממובילי ההתארגנות החדשה. "אנחנו שמחים לראות שהמאבק נושא פרי. ושמחים שרשות המיסים קיבלה את עמדתנו שאין להחיל מע"מ על הטיפים, לפחות נכון לרגע זה. ננהל מו"מ מול הרשות בשם התעשייה במטרה למצוא פיתרון כולל ארוך טווח, שסופו יהיה חקיקה מוסדרת בנושא. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה".

המלצרים זכאים לזכויות סוציאליות

במרץ השנה קבע נשיא בית הדין הארצי לעבודה לשעבר, יגאל פליטמן, כי בכל הקשור לדיני העבודה והביטוח הלאומי, "יש לראות בתשר הכנסה השייכת לבית העסק והכנסתם של עובדי שרשרת השירות משכר עבודה מאת המעסיק, מבלי אפשרות להפריד בין השניים" – שמשמעותו בראש ובראשונה כי המלצרים זכאים לתשלום כלל הזכויות הסוציאליות בהתאם לשכרם, הכולל את כספי הטיפים המהווים על פי רוב את הכנסתם המרכזית מעבודתם.

מאז מתן פסק הדין, שידרו ברשות המיסים מסרים מעומעמים, על פיהם פרשנותם לפסיקה היא ש"יש מקום לחייב את כספי הטיפים במע"מ", ועם זאת, "הרשות עדין בוחנת את הסוגיה וטרם התקבלה החלטה אופרטיבית בעניין". מצב עניינים זה הותיר את המסעדנים בקושי ובאי בהירות באשר לאופן בו עליהם להיערך ליישום פסק הדין.

יש לציין כי פסק דין שניתן בבג"צ ב-2013 קובע כי הטיפ הינו דווקא "הכנסת עבודה של המלצר שאינה באה מן המעביד", ודוחה את הטענה כי הם מהווים הכנסה של בית העסק – הגדרה שאינה מאפשרת למעשה את מיסויים. בג"צ היה מודע לכך בעת הפסיקה, שנתקבלה בהרכב מורחב וברוב של ארבעה שופטים מול שלושה, וקרא למחוקק להסדיר את מעמד הטיפים באופן כולל באמצעות חקיקה. אולם הכפפה לא הורמה עד היום.

לבית הדין הארצי לעבודה ניתן מנדט לדון ולקבוע הלכות בדיני העבודה והביטוח הלאומי בלבד, ודיני המיסים הם מחוץ לתחומו. לכן יש מי שיגיד שבתחום המיסוי נותרת פסיקת בג"צ על כנה – ולמעשה מעמד הטיפים שונה, ואף הופכי במערכת דיני העבודה ובמערכת דיני המס.

על כל פנים, על מנת לשנות את היחס שנקבע בבג"צ כלפי הטיפ בתחום דיני המס, יידרש ככל הנראה דיון נוסף בנושא בבג"צ – דיון שעשוי להמשך שנים, או לחילופין – הסדרת הנושא בחקיקה. המסעדנים חוששים מפני מצב של פסיקה עתידית שתטיל עליהם חובות רטרואקטיביים גדולים למע"מ, בדומה לפסיקה של בג"צ בנושא היטל העובדים הזרים מספטמבר 2017.

הבהרת רשות המיסים כעת מספקת בהירות זמנית, ואולי, גם הזדמנות נוספת להסדיר את הנושא בחקיקה.