כשעה לפני דיון בנושא  בבית הדין לענייני עבודה בתל אביב, הודיע משרד החינוך כי הוא מקפיא את פרסום נתוני המיצ"ב של בתי הספר לשנת הלימודים תשע"ח. הדיון שייערך בהמשך היום הוא המשך לפסיקה שנתן בית הדין, בה דחה את בקשת המשרד למנוע מהסתדרות המורים לנקוט בעיצומים סביב המבחן.

בהודעה שפרסם הבוקר, טען משרד החינוך כי הוא מודע להשלכות השליליות של פרסום המבחנים ועל כן הוא פנה בתקופה האחרונה ליועמ"ש לבחון כיצד ניתן להפסיק לפרסם את תוצאות המיצ"ב, "שכן כיום ניתן להצביע על פגיעה בפועל בתפקודה של הרשות המנהלית, קרי – בתפקוד מערכת החינוך – ואף ניתן להצביע על חשש ברמת וודאות קרובה להמשך פגיעה במערכת החינוך כתוצאה מהפרסום".

פנייתו של המשרד ליועמ"ש נועדה כדי לבחון כיצד לשנות המצב כפי שהוא כיום, זאת לאור פסק דין של בית המשפט העליון בעקבות מאבק של שנים של התנועה לחופש המידע לפרסם את נתוני המיצ"ב ברמת בית הספר. "משרד החינוך מכבד ומקיים את פסקי הדין הניתנים על-ידי בית המשפט והוא אף קיים את פסק הדין מעת התקבל על ידי בית המשפט העליון. עם זאת, מאז ניתן פסק הדין של ערכה זו, מצביע המשרד על פגיעה של ממש בתפקוד התקין של מערכת החינוך כתוצאה מפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב ברמה הבית-ספרית. עקב הפרסום חלה פגיעה בתהליכי הוראה ולמידה,  פגיעה בתלמידים ובמורים ופגיעה חמורה במהימנות המבחנים של שכבת ה' בשנת הלימודים התשע"ח במקצועות מתמטיקה ואנגלית".

על פי ההודעה, היועמ"ש קיבל את עמדת המשרד בנושא הבחינה מחדש של מערך האיזונים שבין זכות הציבור לדעת לבין הצורך שלמור על המערכת. בנוסף, הודיע המשרד יקים צוות מקצועי שייבחן על אפשרות הקמה של מערך מדידה והערכה שונה מזה שהיה קיים עד כה.

בסוף החודש שעבר הכריזה הסתדרות המורים על סכסוך עבודה כחלק ממאבקה למען ביטולם של מבחני המיצ"ב, שלטענתה מהווים נטל בלתי סביר על עובדי ההוראה, פוגעים בתנאי העבודה שלהם ובתהליך החינוכי אותו הם מובילים בכיתות. ההכרזה על סכסוך העבודה באה בעקבות החלטת משרד החינוך, דאז לפחות, להמשיך ולקיים את המבחנים, תוך כדי הצהרה שהמשרד ינסה למצוא פתרון משפטי שיאפשר לא לפרסם את תוצאותיהם, מה שאמור להשקיט את הרעש הציבורי שנוצר ולעודד את תיקון הכשלים.

בפסיקת בית המשפט לענייני עבודה בתל אביב בתחילת החודש, כתבה השופטת איצקוביץ' שבית הדין לא יכול לקבל את הבקשה לצו מניעה, שכן לא ניתן לסיים את הדיון בגלל "צורך להשלמת ראיות, חקירות ושאלות עובדתיות" ועל כן נקבע המשך לדיון ב-18 לחודש עד אז השופטת דרשה מהצדדים להיכנס למשא ומתן. לאור פרסום הודעת משרד החינוך הסתדרות המורים  שבה וחזרה על דרישותיה ממשרד החינוך לגבי המבחן והן: אי פרסום תוצאות המיצ"ב (פומבית) כבר במבחנים שמתוכננים במרץ הקרוב, ביטול מבחני המיצ"ב והחלפתם בכלי מדידה והערכה פנימי עדכני ורלוונטי,  הקמת צוות משותף למשרד החינוך ולמנהלי בתי הספר לגיבוש כלי המדידה החדש, הקצאת שעות לימוד ותגבור נוספות לבתי ספר שיוציאו תוצאות נמוכות (מתחת לרף מוסכם שיקבע) במבחני המדידה והערכה החדשה שיגובשו.