מאות אלפי נערים ונערות יצאו השבוע לחופשת הקיץ ,ורבים מהם ינצלו את החופשה גם על מנת לעבוד – על מנת לממן את הבילויים, להגביר את תחושת העצמאות ומקרים רבים אף כדי לעזור למשפחתם. כ-250 אלף בני נוער צפויים לעבוד במהלך החופש הגדול, ורבים נוספים צפויים לחפש עבודה.

למרבה הצער, על אף שבישראל זכויות עובדים רבות מעוגנות בחוק – פעמים רבות בני נוער וצעירים הנכנסים לראשונה לעולם העבודה אינם יודעים את זכויותיהם, והם נתונים למניפולציות שונות מצד מעסיקים. לכן, לליווי נכון של הורים ומבוגרים משמעותיים בצעדיהם הראשונים בשוק העבודה, חשיבות גבוה בשמירה עליהם.

שכר מינימום על-פי גיל לפי מספר שעות העבודה (גרפיקה: אידאה)

כמה דברים שכדאי לדעת – בין אם אתם הורים לבני נוער ובין אם בכוונתכם להעסיק בני נוער בעסק שלכם במהלך חודשי הקיץ. חשוב לזכור שאסור לשלם לבן נוער פחות משכר המינימום לגילו, גם במידה והוא מסכים לכך (ראו בטבלה). שכר המינימום חל על כל שעת עבודה, ובכללן התלמדות וישיבות עבודה (חובה לשלם שכר עבודה עבור התלמדות!). על מעסיק השוכר בני נוער –  חובה להעביר הודעה לעובד המפרטת את תנאי העסקתו בתוך שבוע מתחילת עבודתם (ולא בתוך חודש, כפי שנהוג עם מבוגרים). כמו כן, חובה על מעסיק להחתים את בני הנוער העובדים אצלו על כרטיס עובד (טופס 101), ולנפק לבני הנוער תלושי שכר.
מותר להעסיק בני נוער עד 8 שעות ביום, או 9 שעות במקומות בהם שבוע העבודה הוא בן 5 ימים, ועד 40 שעות בשבוע בלבד. במידה והנער עבד למעלה מ-8 שעות, הוא זכאי לגמול עבור שעות נוספות – 125% שכר עבור השעה התשיעית והעשירית, ו-150% שכר עבור כל שעה נוספת. חשוב להדגיש ששכר השעות הנוספות יחושב משכר הבסיס המשולם לנער ולא משכר המינימום.

ביום עבודה שאורכו למעלה משש שעות, חובה על המעסיק לתת לבני נוער עובדים לפחות 45 דקות הפסקה, מתוכם לפחות חצי שעה ברצף.  למעסיק מותר לנכות את זמן ההפסקה מן השכר רק בגין הפסקה של חצי שעה רצופה לפחות. חל איסור על מעסיקים להטיל קנסות כספיים על בני נוער, ובכלל זה לנכות משכרם בגין נזקים שנגרמו במהלך עבודתם. כמובן שגרימת נזק במכוון חשופה לתביעה פלילית.

יש להקפיד ביותר על סביבת עבודה בטוחה, לתדרך נערים העובדים בדבר סכנות הכרוכות בעבודה, לספק להם אמצעי בטיחות – וכן סביבת עבודה מוצלת ומי שתיה. ישנה רשימה של עבודות מסוכנות האסורות לבני נוער על פי חוק, וכן – חל איסור מוחלט על העסקת נוער בעבודה  בגובה. נזכיר כי בקיץ שעבר עבר חוק האוסר על העסקת בני נוער באתרי הבניה. להלן שורה של כללי בטיחות שמומלץ לנערים עובדים להקפיד עליהם:

המלצות בטיחות לנוער לעבודה בקיץ. מקור: המוסד לבטיחות ולגיהות. (גרפיקה: אידאה)

נער עובד זכאי להחזרי נסיעות, המגיעים עד לסכום המינימלי הדרוש להגעה למקום העבודה, ולא למעלה מ-22.6 ש"ח. עם זאת, במידה והעבודה מסתיימת אחרי שעות התחבורה הציבורית, על המעסיק להחזיר את הוצאות החזרה הביתה במונית, כנגד הצגת קבלה. ככלל אסור להעסיק בני נוער לאחר השעה 22:00 במהלך שנת הלימודים, וחצות בימי החופשה.

על אף שרוב בני הנוער אינם עובדים במשך שנה שלימה, הם זכאים ל-18 ימי חופשה בתשלום. במידה ולא נוצלו, על המעסיק לשלם את פדיונם עם סיום העבודה. נער שעבד פחות מ-75 ימי עבודה זכאי עם סיום העסקתו לתשלום חופשה בסך 4% משכרו הכולל (נער שעבד יותר זכאי לחופשה שנתית רגילה).

לבני נוער עובדים מומלץ לנהל רישום אישי של שעות עבודתם, ולהצליב אותו עם קבלת המשכורת עם התלוש, בליווי מבוגר, במטרה לוודא שקיבלו את מלוא זכויותיהם. משרד הכלכלה יצר אפליקציה נוחה על מנת לסייע לבני הנוער ברישום. האפליקציה מאפשרת ניהול שעון נוכחות ודו"ח שעות, מחשבון שכר וכן פנקס זכויות ופרטי התקשרות עם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה והרווחה. להורדה מחנות האפליקציות של אנדרואיד לחצו כאן, ומזו של אפל – כאן.

בני נוער שזכויותיהם בעבודה נפגעו יכולים להיעזר בהסתדרות הנוער העובד והלומד – האיגוד המקצועי המייצג בני נוער וצעירים בעבודה – באמצעות טלפון *1121 או אתר האינטרנט minimum.org.il. ​