משרד להגנת הסביבה פרסם היום (ראשון), להערות הציבור, את טיוטת היתר הפליטה שיינתן לחברת נובל אנרג'י כתנאי להפעלת אסדת הגז לוויתן, שאמורה לקום כעשרה קילומטרים מערבית מקו החוף של מושב נחשולים ודור. זאת, בהתאם לחוק אוויר נקי התשס"ח-2008.

בתום בדיקות קפדניות, קבע המשרד בטיוטת ההיתר כי החברה תידרש לעמוד במגבלת פליטה של חומרים אורגניים נדיפים בסך של 30 טון לשנה ושל בנזן בסך 157 ק"ג לשנה, וכן בתנאים מחמירים לטיפול בפליטות באוויר, לניטור ולדיגום מזהמים, ולחובת דיווח – הכל בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה (BAT).

הנחת יסודות אסדת לווייתן מול חוף דור (צילום: נובל אנרג׳י).

הדרישות מנובל אנרג'י מבוססות על הדירקטיבה האירופית והטכניקה הזמינה והמתקדמת ביותר לאסדות ימיות. טיוטת ההיתר מחייבת ביצוע ניטור ודיגום קפדניים ולביצוע תוכנית מקיפה לזיהוי ולטיפול בדליפות מרכיבי ציוד. הטיוטה קובעת מגבלות פליטה למזהמים, וכפי שנקבע לראשונה עבור אסדת הגז תמר שמול חופי אשקלון – מחייבת הפחתת פליטות גזי חממה.

האם ניתן לעמוד במגבלות אלו ?

בשנת 2017 דיווח המשרד להגנת הסביבה על מאגר הגז "תמר" כי "כמויות הפליטה המעודכנות של חומרים אורגניים נדיפים, לרבות חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים גבוהות פי 30 מהכמויות שדווחו בשנים קודמות ומגיעות לכ-1,200 טון חומרים אורגניים נדיפים וכ-53 טון חומרים מסרטנים. מקור הפליטה המרכזי הוא בתהליך סילוק שאריות מים מהגז הטבעי באסדת תמר". במשרד הסבירו כי מרחק של 23 ק"מ מהחוף הופך את השפעת הפליטות הללו על בריאות הציבור לזניחה, וכן ש"באסדת "לוויתן" לא צפויות פליטות כאלו, מאחר ותהליך סילוק המים מהגז הטבעי מתוכנן להיות תהליך סגור, הכולל מערכות למישוב אדים ולטיפול בפליטות.

כעת, מצופה כי מאגר לוויתן יצליח לטפל בכמויות דומות של גז טבעי, ברמת פליטות נמוכה פי 40, הודות לאותה מערכת סגורה. מכיוון שאין תקדימים לשימוש במערכת כזו, המעידים על יכולת מעשית לעמוד בשיפור כה משמעותי, ומכיוון שאסדת הגז קרובה יותר לחוף לעומת מאגר תמר (10 ק"מ לעומת 23 ק"מ) נותר לשער מה אמור לקרות אם וכאשר המאגר יפלוט כמויות גבוהות מהמותר, ובאילו תנאים יבחר המשרד להקפיא את פעילות המאגר.

במשרד להגנת הסביבה מציינים כי הקמת אסדת לוויתן וחיבורה לרשת הגז הארצית היא אחד התנאים לסגירת יחידות 4-1 בתחנת הכוח הפחמית "אורות רבין" בחדרה, צעד שיפחית פליטת מזהמי אוויר ברצועת החוף ובאזורי הערים חדרה וזיכרון יעקב, ויצמצם תחלואה ותמותה מחשיפה למזהמי האוויר הנפלטים מתחנות כוח פחמיות. סגירה זו אמורה לקרות החל באמצע שנת 2022. מאותו רגע, התלות של משק האנרגיה במאגר לוויתן תהפוך למשמעותית הרבה יותר, על אף הפיתוח הצפוי של מאגר "כריש" עד אותו שלב.

תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה. תוך כמה שנים יופסק השימוש בפחם? (צילום: יעקב נחומי/ פלאש 90).

בתום תקופת הערות הציבור, יקיים המשרד להגנת הסביבה דיון ציבורי בהערות ולאחר שישקול את ההערות ויעדכן במידת הצורך את התנאים, המשרד יחתום את ההיתר, המהווה תנאי להפעלת האסדה. את הערות הציבור ניתן להגיש בכתובת האימייל: avirtzibur@sviva.gov.il עד ה-7 באוגוסט 2019. לטיוטת ההיתר לחצו כאן, ‏לשאלות ותשובות בנושא הפקת הגז הטבעי מאסדת לווייתן לחצו כאן.

על מה מבוססות הדרישות בהיתר?

הדרישות בהיתר הפליטה מבוססות על חובת יישום הטכניקה המיטבית הזמינה הרלוונטית לאסדות ימיות (Offshore) להפקה וטיפול בגז טבעי, כפי שמפורטות במסמכי הייחוס (BREF) של הדירקטיבה האירופאית, דרישות מהחקיקה האמריקאית (CFR), וכן דרישות נוספות בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה (בנושאים שונים כדוגמת ניטור, דיגום ותקינות ארובות). ההיתר מחייב טיפול בפליטות של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC), שריפת גזים בלפידים רק בעת פעילות בלתי שגרתית ומקרי חירום, ניטור רציף ודיגום ארובות תקופתי, תוכנית מחמירה לזיהוי ותיקון דליפות מרכיבי ציוד, חובת דיווח מיידי על תקלות, מגבלות פליטה למזהמים והכנת תוכנית להפחתת פליטות גז החממה מתאן.

מה הם עיקרי ההיתר?

  1. קביעת מגבלת פליטה כוללת למזהמים בנזן וחומרים אורגניים נדיפים (NMVOV):

טיוטת ההיתר קובעת מגבלת פליטה שנתית בשגרה (ממקורות מוקדיים ולא מוקדיים) של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC) בשיעור של 30 טון בשנה ושל המזהם בנזן בשיעור של 157 ק"ג בשנה. בדצמבר 2018, דחה המשרד להגנת הסביבה את בקשת נובל אנרג'י להיתר פליטה לאחר שזו הציגה מידע חדש לפיו מספר רכיבי הציוד באסדה גדל פי שבעה ביחס למידע שנמסר עד אותה עת.

המשרד קבע כי הגשה מחודשת תאושר רק לאחר שהחברה תבטיח כי באסדה יותקנו רכיבי ציוד מיטביים (מיעוטי פליטות) וכי למרות תוספת הרכיבים, יעמדו באותו שיעור הפליטה ויישמו תכנית מחמירה לזיהוי וטיפול בפליטות מרכיבי ציוד. מידע זה הוצג בבקשה המחודשת ורמת הפליטה הכוללת נקבעת כתנאי בהיתר כמו גם חובת יישום תכנית זיהוי וטיפול מחמירה.

  1. מחאה למען הרחקת אסדת לוויתן (צילום: מרק קולטון, ארגון שומרי הבית)

    חובת טיפול בפליטות של חומרים אורגניים נדיפים (NMVOC):

באסדה תתוקן מערכת FGRU לאיסוף, דחיסה והשבה של פחמימנים מכלל מקורות הפליטה באסדה, והפנייתם לשימוש כדלק עבור מתקני האנרגיה של האסדה (המכונה "מערכת סגורה"). מערכת זו מוגדרת כפרקטיקה הנחשבת כ-BAT במסמך הייחוס האירופאי לסקטור הגז והנפט. לצורך הבטחת זמינות המערכת, תותקן מערכת FGRU נוספת לגיבוי. טיוטת ההיתר קובעת חובת הפעלה קבועה של מערכת ה-FGRU, למעט בעת תחזוקת המערכת, בה יופנו הגזים לשריפה בלפיד האסדה ובכפוף לתוכנית שתוגש לאישור הממונה בכתב ומראש.

  1. שריפת גזים בלפידים:

טיוטת ההיתר מאפשרת שריפה של גזים בלפידים רק בעת פעילות לא שגרתית הכוללת מצבי אתחול ראשוני, תחזוקה ותפעול בלתי שגרתי וכן במצבי חירום. בכל מקרה ההיתר אינו מאפשר פליטה של גזים מהלפידים ללא שריפתם (cold vent).

  1. דרישות ניטור ודיגום:

א. בארובות מתקני שריפת דלקים לייצור אנרגיית חום אליהם מנותבים הגזים שנאספים ממערכת ה-FGRU יותקן ניטור רציף לפחמן אורגני כללי (TOC). בנוסף, בארובות המדחסים יותקן ניטור רציף לתחמוצות חנקן (NOx).

ב. נקבעה חובת דיגום חצי שנתית למזהמים שונים: תחמוצות חנקן (NOx), תחמוצות גופרית (SOx), חלקיקים נשימיים (PM), פחמן חד-חמצני (CO), פחמן אורגני כללי (TOC) ובנזן.

ג. בלפידים יופעלו מערכות ניטור רציף למדידת ספיקות הגזים המופנים אליהם.

  1. חובת יישום תוכנית לזיהוי ותיקון דליפות ממקורות לא מוקדיים (LDAR):

א. טיוטת ההיתר מחייבת יישום תוכנית מחמירה לזיהוי וטיפול בפליטות בלתי מוקדיות (LDAR) של חומרים אורגנים נדיפים (NMVOC) מרכיבי ציוד (ברזים, משאבות, עוגנים, מחברים וכדומה).

צינורות הובלת גז טבעי במאגר תמר (צילום: משה שי / פלאש 90).

ב. כל רכיבי הציוד באסדה, בהם זורמים חומרים נדיפים או חומרים בעלי סיכון גבוה, עומדים בתקן של רכיבים אטומים לדליפות מזהמים, בהתאם לטכניקה המיטבית הזמינה או תקינה מקבילה.

  1. מערכות בקרה והתרעה:

באסדה יותקנו מערכות בקרה והתרעה על תקלות במתקני הטיפול בפליטות לרבות מערכת ה-FGRU, הלפידים ומערכות הניטור הרציף.

  1. דיווח מיידי על תקלות:

חיוב דיווח מיידי על תקלות ואירועים חריגים, העלולים לגרום לפליטות בלתי שגרתיות של מזהמים לאוויר. בנוסף, נקבעה חובת הגשת דוח שנתי הכולל פירוט של הפליטות לאוויר מהארובות והלפידים באסדה, נתוני ניטור רציף של פליטות לאוויר, נתוני ייצור וצריכת דלקים, אירועי תקלה ועוד.

  1. דרישה להכנת תוכנית להפחתת פליטות מתאן:

כפי שנקבע בטיוטת ההיתר לאסדת הגז תמר, הטיוטה לאסדת לוויתן מחייבת אותה לפעול להפחתת פליטות גזי חממה, ועל החברה להגיש תוכנית להפחתת פליטות מתאן מהאסדה לאישור הממונה, בתוך שנה מכניסת ההיתר לתוקף.