השכר הממוצע בישראל ירד לרמה של 10,477 שקלים בחודש מאי, כך לפי נתונים שפרסמה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במקביל, הגידול במספר המשרות נמשך והוא עומד על 3.98 מיליון משרות. על אף שהשכר הממוצע שלהם ירד, השכירים בענף התקשורת והמידע עדיין מובילים את הטבלה.

במאי עמד השכר הממוצע על 10,477 שקלים, לעומת 10,729 באפריל ו-11,105 שקלים במרץ. מדובר בירידה משמעותית אבל בלמ"ס מסבירים כי בניכוי שינויים הנובעים מעונתיות, המגמה של השכר בשלושת החודשים (מרץ עד מאי) דווקא נמצאת בעליה של 2.3% במחירים שוטפים. בכל מקרה כשמסתכלים על השינוי השנתי (מאי 2019 לעומת מאי 2018) יש עליה של 3.6% בשכר הממוצע.

כמו תמיד, את פילוח השכר לענפים מובילים ענפי המידע והתקשורת עם שכר ממוצע של 20,736 שקלים בחודש וענפי הבנקאות והביטוח עם שכר ממוצע של 20,484 שקלים. זאת על אף שדווקא בענפים אלו נרשמה ירידה בשכר הממוצע בשיעור של 1.5% ו-3.5% בהתאמה. את הטבלה סוגרים ענפי האירוח ושירותי האוכל עם שכר ממוצע של 5,124 שקלים בחודש שדווקא רשם עליה של 1.5%.

בחלוקה למגזרים עולה כי המגזר הפיננסים מספק את המשכורות הגבוהות ביותר עם ממוצע של 21,141 שקלים בחודש, בחברות הלא פיננסיות השכר הממוצע עומד על 11,176 ודווקא במגזר הממשלתי השכר הממוצע עומד על 10,349 שקלים בחודש בלבד.