בית הדין לעבודה קבע שעיצומי האחיות ימשיכו ללא קיזוז משכרן: לאחר דיון שהתקיים הבוקר (ראשון) בבית הדין לעבודה בבקשת המדינה להורות לאחיות להפסיק את העיצומים קבעה השופטת גילצר-כץ שהעיצומים אינם מסכנים חיי אדם, והם יימשכו ללא קיזוז משכרן של האחיות. הסתדרות האחיות מסרה בתגובה כי "החלטת בית המשפט חושפת את גודל המחדל של משרדי הבריאות והאוצר והעומס הבלתי נסבל שהוטל על האחיות המסכן את חיי אזרחי ישראל".

במהלך הדיון היום טענו נציגי המדינה שמדובר בשביתה "פוליטית", השופטת דחתה את הטענה וכתבה בהחלטתה: "עסקינן בשביתה כלכלית ולא פוליטית, שכן עומס עבודה נוסף שיוטל על האחים והאחיות פוגע בזכויותיהם ובתנאי עבודתם. עיצומים אלה הם ממניעים ענייניים ולא מטעמים אחרים. תפקידה של המשיבה לפעול לטובת האחים והאחיות, וכך היא עושה".

בנוגע לטענת המדינה שעילת הסכסוך היא אי יישום הסכם התקינה משנת 1997 מתייחסת השופטת, "מהות הסכסוך כאן היא מטלות נוספות שהוטלו על האחים והאחיות בתקופה האחרונה. שאלת התקינה הועלתה במסגרת הפתרון לסכסוך העבודה ולא הייתה עילת הסכסוך. בעקבות החלטות של המבקשת הוטלו משימות נוספות על האחים והאחיות, ודרך אחת לפתרון הבעיה היא הגדלת התקינה, ובכך הקטנת העומס עליהם. המדינה מוזמנת להציע מלבד הוספת תקנים פתרונות אחרים, על מנת להקל על עומס עבודתם של האחים והאחיות. אך עצם העובדה כי פתרון אפשרי הוא הוספת תקנים אין בה כדי להפוך האמור לעילת הסכסוך".

כחלק מהדיונים נחשפו נתונים קשים על מערכת הבריאות, "…עולה כי המדינה מקצה תקנים (משרות של אחים ואחיות) על פי מיטות אשפוז ביחס של מקדם של אחות במשרה מלאה, ולעתים אף יותר. עם זאת, מהעדויות התחוור כי מיטות אלו לא מאוישות על ידי בתי החולים. כך, לדוגמא, על פי הסכם התקינה, בשנת 2018 הוקצו למחלקות הגריאטריה והשיקום 150 מיטות אשפוז אולם בפועל לא נפתחה ולּו מיטה אחת(!). הרושם המתקבל הוא כי קיימים תקנים שהוקצו אך אינם מאוישים ולא קיימת בקרה אפקטיבית לביצוע המדיניות של הנציבות ומשרד הבריאות לעניין איוש התקנים בבתי החולים עצמם מזה כשלוש שנים".

בעניין השאלה האם העיצומים מסכנים חיי אדם קבע בית הדין: "מן העדויות עולה, כי הביצוע של רוב המטלות שהוטלו על האחים והאחיות, בזמן העיצומים, אינו מהווה סכנת חיים ממשית לחולים וחלקן אינן ממהות התפקיד של האחים והאחיות. כך למשל המטלות המוגדרות תחת 'בדיקת תשתיות פיזיות' לרבות בדיקה אם קיים עובש במקלחות או אריחים שבורים. דוגמה נוספת ברשימת המטלות היא 'ביצוע אומדן תזונה'. מצב תזונתי של מטופל הוא בתחום התמחותה של התזונאית הדיאטנית ולא של האחים והאחיות".

עוד נכתב בפסק הדין, "המבקשת לא הביאה, ולו פניה אחת, של חולה אשר התלונן על נזק שנגרם לו בעטיים של העיצומים".  בהמשך בית הדין מציין את המשך העיצומים המותרים:

א. להמשיך ולתת חיסונים כפי שנהגו טרם העיצומים

ב. להשתתף בוועדות גריאטריות

ג. לבצע בדיקות התפתחות לתינוקות ופעוטות, ככל שהדבר לא מבוצע

ד. יתר העיצומים מותרים.

בענין קיזוז השכר קובע בית הדין כי שכר האחיות לא יקוזז השכר בעקבות העיצומים: "בבקשה נכתב כי האקרדיטציה אינה מהווה נטל נוסף על האחים והאחיות. טענה מהותית זו לא גובתה בעדויות ונעלמה מטענות המדינה בדיון היום. משכך ברור הן למדינה והן למשיבה כי האקרדיטציה יוצרת עומס עבודה נוסף על האחים והאחיות ועל כן אין גם מקום לקזז שכר משהאחים והאחיות מבצעים את עבודתם".

את הסתדרות האחיות ייצגו עו"ד תהילה בנישו ועו"ד אלעד מורג מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, יחד עם עו"ד נעמי לנדאו.

יו״ר הסתדרות האחיות אילנה כהן , בירכה על החלטת כבוד השופטת גילצר כץ ואמרה כי ״ההחלטה מעידה כאלף עדים על המחדל של משרדי הבריאות והאוצר לאורך השנים בהם ׳נעלמו׳ מאות מטות ותקנים של אחיות בבתי החולים בקהילה ובריאות הציבור . זאת בנוסף למאות מטלות ומבחני האקרדיטציה שהוטלו על גבם של האחיות  ללא תוספת של כח אדם ותוך פגיעה בבריאותם של אזרחי ישראל. אנו נמשיך להעניק לטיפול הולם לאזרחי ישראל תוך הרחבת זמן אחות – מטופל . אנחנו האחיות החלטנו די לעומסים וכן למטופלים״.​

ממשרד הבריאות טרם נמסרה תגובה.

מוחות על העומס

עיצומי האחיות החלו ביוני האחרון, והם כוללים הימנעות של האחיות מביצוע מטלות בירוקרטיות הנגזרות מתכנית המדדים הלאומית של משרד הבריאות ומהאקרדיטציה (מתן תקן איכות בינלאומי) של בתי החולים. מדובר במטלות כגון מילוי טפסים ממוחשבים המתעדים את הפעילות, או מטלות לוגיסטיות, שלהימנעות מהן אין כל השפעה או פגיעה בטיפול בחולים עצמם. לטענת הסתדרות האחיות, במציאות שבה חסרים תקני אחיות, הצטברות עומס גדול של מטלות שאינן נוגעות ישירות לטיפול בחולים פוגעת במטופלים.

ביולי האחרון הוחרפו העיצומים וכללו גם את מרפאות בריאות הציבור של משרד הבריאות, כחלק ממחאה של אחיות בריאות הציבור על העומס עליהן ועל כך שנקראו לעבוד במהלך חופשת הפסח כדי לתת חיסוני חצבת ללא כל תגמול. ביולי הודיעה המדינה כי שכר האחיות יקוזז בעד 20% בעקבות העיצומים, ובתגובה פתחה הסתדרות האחיות בשביתה כללית שנמשכה יום וחצי. בדיון בבית הדין האזורי לעבודה בת"א ב-24 ביולי נקבע כי העיצומים יכולים להימשך והצדדים ייכנסו למו"מ בפיקוח בית הדין.

את הסתדרות האחיות מייצגים בהליך משרד עורכי הדין נעמי לנדאו ועורכי הדין תהילה בנישו ואלעד מורג מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות