בית הדין הארצי לעבודה דחה את הערעור שהגישה מסעדת קפה נואר בתל אביב, והותיר על כנו את פסק הדין שקבע כי המסעדה תשלם פיצויים בגובה 300 אלף שקלים בגין פגיעה בהתארגנות עובדיה. המסעדה ערערה על פסק דינו של בית הדין האזורי, שקבע כי פיטרה והרעה את תנאיהם של עובדים פעילים בהתארגנות וחברי ועד, העבירה מסרים מאיימים לעובדים באמצעות מנהלים בדרגי הביניים, ועודדה את הקמתו של ועד פנימי שהוא בגדר 'ארגון מטעם המעסיק'  במטרה להרתיע אותם מלהצטרף להסתדרות ועוד.

"בית הדין האזורי בחן את מכלול הראיות שהונחו בפניו, ניתח את העדויות שנשמעו בפניו לעומקן, התמודד עם תמיהות או סתירות שהתעוררו בנוגע לגרסאות השונות, ודן באריכות בטענות קפה נואר למול טענות ההסתדרות, אחת לאחת" כתבה נשיאת בית הדין הארצי ורדה וירט-לבנה, "כבית הדין הארצי, אף אנו סבורים שמהעובדות שהונחו בפני בית הדין האזורי ובפנינו עולה שקפה נואר נהגה באופן פסול, הפרה את הכללים שנקבעו בפסיקה, בגסות ובאופן בוטה ועקבי, במטרה להכשיל את ההתארגנות. כל זאת תוך פגיעה חמורה בזכות ההתארגנות של עובדיה."

משמרת המחאה מול קפה נואר, מרץ 2017 (צילום: דבר ראשון).ל

לצד אישור הפיצויים שנפסקו בבית הדין האזורי, קבע בית הדין הארצי כי בעתיד, נדרשים בתי הדין האזוריים לכמת את הפיצויים בגין כל פגיעה ופגיעה בהתארגנות, ולא לסכום אותם בסכום גלובלי כפי שנהגו פעמים רבות עד כה. עוד חידד בית הדין לעבודה כי די בביסוס חשד לפגיעה בהתארגנות עובדים, כדי להעביר את נטל ההוכחה בעניין למעסיק. שתי סוגיות אלו, עשויות להשפיע בעתיד על ניהול הליכים דומים במקרים של פגיעה בהתארגנות.

כפיר שמגר, ממובילי ההתאגדות וקונדיטור לשעבר בקפה נואר מסר בתגובה לפסק הדין כי "עצוב לי שההתאגדות שלנו סוכלה, אבל מנחמת אותי המחשבה שפסק הדין יגן על עובדים נוספים בענף שיבקשו בעתיד להתאגד ולשפר את זכויותיהם". אורי מתוקי, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הנוער העובד והלומד הוסיף כי "מטרתנו היתה לחתום על הסכם שיסדיר את תנאי העובדים במסעדה, ולכן צר לנו שההתאגדות סוכלה. אנחנו מקווים שפסק הדין ירתיע מעסיקים נוספים מלפגוע בזכות של עובדיהם להתאגד ומקווים שהפסיקה תסלול את הדרך להסדרה בענף המסעדות, שידוע כענף המשווע להסדרה שבו מועסקים מאות אלפי עובדים צעירים מבלי לקבל את מלוא זכויותיהם."

בית הדין דחה גם את הערעור שהגישה הסתדרות הנוער העובד והלומד, שייצגה את העובדים, באשר לגובה הפיצויים. הוא קבע כי הפיצויים שנקבעו הם במתחם הסביר וכי טענת המסעדה שגובה הפיצויים עשוי להעמיד את קיומה בסכנה – לא גובתה בראיות באשר למצבה הכלכלי.

שולחנות נטושים מחוץ לקפה נואר במהלך ההפגנה, ספטמבר 2017 (צילום: הסתדרות הנוער העובד והלומד)

עובדי קפה נואר היו לעובדים הראשונים בענף המסעדנות שפעלו להקמת ועד עובדים במסעדה, בפברואר 2017. העובדים עתרו לבית הדין האזורי לעבודה כנגד הפגיעה בהתארגנות. ההליך בבתי הדין לעבודה התארך, ופסק הדין הנוכחי, כמו גם פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה, ניתן לאחר שהתאגדות העובדים כבר פורקה בשל הלחצים שהופעלו מצד הנהלת המסעדה.

הסתדרות הנוער העובד והלומד יוצגה בהליך על ידי עורכי הדין ארנה לין, אסנת לונגמן, אייל וייס, ולחן שריד ממשרד עורכות הדין ארנה לין ושות'. מסעדת קפה נואר יוצגה על ידי עורכי הדין שלמה ודוד בכור.

תגובת קפה נואר לא התקבלה, נכון לשעה זו.