ההסתדרות הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב תביעה בסך 1,400,000 שקל כנגד תנועת הצופים, על רקע פגיעה וניסיון לסכל את התארגנות עובדיה בהסתדרות.  מדובר בהמשך הליך שהוגש כבר בחודש 2018, שההסתדרות מבקשת כעת לחדש את הדיונים בו, עד למתן פסק דין.

על אף שורה של צעדים שננקטו כנגד התאגדות העובדים, ניהלו הצדדים משא ומתן ממושך, שלטענת ההסתדרות נמרח בכוונה על ידי הנהלת תנועת הנוער. לאחר שנוסחה טיוטת הסכם קיבוצי שאף אושרה על ידי הועד המנהל של התנועה, ונקבע מועד לחתימה – החליטה הנהלת הצופים לערער על יציגות ועד העובדים בניסיון לפרק את ההתארגנות.

רכזים מתנועת הצופים. למצולמים אין קשר לכתבה (צילום ארכיון: maratr / Shutterstock).

"אין מילים שיוכלו להביע את הפתעתי ואכזבתי מהתנהלות הצופים" מסר יו"ר הסתדרות המעו"ף עו"ד גיל בר-טל. "הגענו במאמצים רבים להסכם שמיטיב עם העובדים, משפר את זכויותיהם ומגן על ביטחונם התעסוקתי של צעירים, אידיאליסטים ומוכשרים. קיוויתי שיהיה שיתוף פעולה אך גיליתי התנהלות של אחרון המעסיקים וקריסת ערכים מוחלטת. בטוחני שבית הדין יקבל את ההחלטה הנכונה ויחייב את תנועת הצופים לחתום על הסכם קיבוצי ארוך טווח לשמירה על זכויות העובדים ונציגותם. הסתדרות המעו"ף תשתף פעולה לכל אורך מערכת יחסי העבודה שתיבנה בעתיד". בהסתדרות הבהירו כי סכום הפיצויים שייפסק יוקדש לחיזוק העובדים המתארגנים.

עובדי הצופים התאגדו בהסתדרות ביוני 2017, אולם לטענת ההסתדרות מרגע שנודע להנהלת התנועה על התארגנות עובדיה, במקום להיכנס עמם למו"מ ענייני ולכבד את רצונם כפי שהחוק מחייב, החלו בכיריה לסכל את ההתארגנות תוך שהם רוקמים תוכניות לפגיעה בה וחיסולה, ומוציאים אותן לפועל אחת אחרי השנייה. על פי הנטען בבקשה, פעלה התנועה בין היתר לפירוק ההתארגנות באמצעות פרסומים אסורים שנשלחו לעובדים, פגיעה בחברי הוועד, גיוס עובדים מקורבים להנהלה כדי לסכל את ההתארגנות, ניסיון לפטר חברת ועד ועוד.

בשלב מסוים אמנם החל מו"מ בין הצדדים, אולם לטענת ההסתדרות הנהלת התנועה הקפידה להערים קשיים בתיאום פגישות בין הצדדים, תוך שהיא תובעת במו"מ דווקא קיצוץ זכויות ולא שיפורן, ובטענות סרק לחוסר יכולת כלכלית. זאת על אף שההסתדרות ניהלה את המו"מ באופן עקבי וענייני מתוך רצון להגיע לעמק השווה. עוד טוענים בהסתדרות כי למעשה שימש המו"מ כ'מסך עשן' שנועד לעוור את עיני העובדים, ההסתדרות ובית הדין, במטרה להמשיך ולקדם את סיכול ההתארגנות.

"לא למותר לציין שהתנהלות ביריונית זו של התנועה מנעה גם הענקת זכויות וביטחון תעסוקתי מעובדים, אשר משמשים באופן מסור ונאמן כשליחיה לחינוך הילדים והנוער המתחנכים בתנועה. לאחר שסוכמו תנאי העובדים בין הצדדים והיה נראה שההסכם כבר עומד להיחתם, בערב חתימת ההסכם, חזרה בה תנועת הצופים וסירבה לחתום עליו" מסרו בהסתדרות.

על רקע זאת, עו"ד גיל בר-טל, יו"ר הסתדרות המעו"ף המלווה את התאגדות עובדי תנועת הצופים, הנחה לחדש את התביעה נוכח הפרת חוק הסכמים קיבוציים. בכתב התביעה שהגישה ההסתדרות, באמצעות עורכות הדין מאיה צחור-אבירם וסיון רדיאן מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי, התבקש בית הדין לקבוע כי תנועת הצופים תחויב בתשלום פיצויים בגובה 1.4 מיליון שקל בגין פגיעה בעובדים, פגיעה בהתארגנות, ניהול מו"מ בחוסר תום לב והתבטאויות מנוגדות לדין שתוצאתן המצערת הייתה פירוק ההתארגנות.